Výzva poskytující dotace na pořízení ICT produktů a služeb v rámci Národního plánu obnovy je vyhlášena. Příjem žádostí bude trvat od 16. 6. 2022 do 16. 9. 2022. Dotační tituly jsou určené pro podnikatelské subjekty po celé ČR.

  • Výzva „Virtuální podnik – alokace je 0,6 mld. Kč
  • Výzva „Digitální podnik“ – alokace je 1,5 mld. Kč

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (včetně provázaných procesů).

Bližší informace “digitální podnik” o výzvě:
www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy
Bližší informace “virtuální podnik” o výzvě:
www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

Zahajovací konference OP TAK

Dne 2. 6. 2022 proběhla v Grandium Hotel Prague zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod názvem OP TAK STARTuje! Organizátorem této akce bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK. K rozdělení je připraveno 81,5 mld. Kč.

Zajímavými novinkami jsou rozšíření žadatelů pro program Inovace i o tzv. small mid-caps (podniky do 500 zaměstnanců) a také zcela nový samostatný program podporující vývoj nových SW.

První výzvy se očekávají v již v červenci pro programy:
Aplikace – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak
Inovace – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak
Úspory energie – bližší informace: www.dotace-fondy.eu/optak

Dotace na fotovoltaiku – výzva prodloužena

Výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 8. 2022. MPO rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč.

Výše dotace: 35 % na FVE, až 50 % na akumulaci.
Alokace: 5 mld. Kč.

Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

Úspory vody v podnicích – program vyhlášen

Stále běží výzva vyhlášená MPO v programu ÚSPORY VODY V PRŮMYSLU, který je zaměřen na úsporu spotřeby vody ve firmách.
V rámci tohoto dotačního programu můžete získat 40 % dotaci na optimalizaci spotřeby vody, recyklaci vody, snižování ztrát vody, retenční nádrže, atp.

Lhůta pro podání projektů: 12. 5. – 30. 9. 2022.

Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy

Úspory energie – výzva se připravuje

Ministerstvo průmyslu a obchodu v první polovině července 2022 vyhlásí dotační výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Úspory energie. Podpora bude směřovat na realizaci aktivit vedoucích k úsporám energií pro malé, střední a velké podniky. V rámci tohoto dotačního programu je možné získat 35 – 65 % podporu dle velikosti podniku a místa realizace. Alokace výzvy je 10 mld. Kč.

Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/optak
Výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 8. 2022. MPO rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč.

Výše dotace: 35 % na FVE, až 50 % na akumulaci.
Alokace: 5 mld. Kč.
Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy
Dotace na fotovoltaiku – výzva prodloužena

Inovace – výzva se připravuje

V červenci 2022 je očekáváno vyhlášení výzvy do aktivity Inovace, která je zaměřena na zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe. V rámci aktivity Inovace bude možné získat dotaci například na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů. Žádat budou moci malé a střední podniky a podniky do 500 zaměstnanců, tzv. small mid-caps.
Bližší informace o výzvě: www.dotace-fondy.eu/optak

Pomoc při zajištění dotací

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Asistenčním centrem, a.s. pro Vás připravila asistenční služby v oblasti dotačního poradenství. Hlavním cílem je informovat podnikatele a složky HK ČR o aktuálních informacích z dotačního prostředí, pomoci jim s podáním žádosti o dotaci, s následnou realizací projektů a i s řešením případných problémů. Tyto odborné služby a poradenství prostřednictvím HK ČR můžete získat zde: heroldova@komora.cz