Česká republika se otevírá stále více zaměstnancům z třetích zemí, rostoucí zájem je například o zaměstnance z Filipín. Statistiky ukazují, že jich tu žije pětkrát více než před 5 lety. O zaměstnávání cizinců mají zájem firmy z jakéhokoliv oboru a jakékoliv velikosti. Jedním z důvodů je dlouhodobý nedostatek pracovní síly v České republice. Filipínci jsou nejrychleji rostoucí skupinou v ČR ze zemí mimo EU s výjimkou Ukrajiny. Vláda v této souvislosti navýšila kvóty a v tomto roce bude moci za prací přijet do ČR až 10 300 Filipínců, doposud se jednalo 2 300 zájemců ročně.

V hotelovém odvětví je fluktuace nadprůměrná a sehnat kvalifikovanou i méně kvalifikovanou pracovní sílu je často nemožné. Řada firem se proto snaží netradičními cestami oslovovat své potenciální zaměstnance. „My máme dnes v portfoliu 20 hotelů po celé České republice a nábor zaměstnanců je naše dennodenní činnost. Jednou z cest, kterou jsme se vydali, je oslovování škol a studentů,“ uvádí Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts a dodává: „Další možností je právě cílená nabídka práce na Filipínách. Na celém procesu spolupracujeme se společností Manpower a s lokální agenturou.“

V Orea spustili celý proces v roce 2022 a dovedla je k tomu současná situace na trhu práce, kdy není na určité pozice v podstatě možné zajistit pracovníky z dlouhodobého hlediska. „S Filipínci jsem měla zkušenost z předchozího působiště, zároveň jsme dostali doporučení ze spolupracující agentury. Nespornou výhodou Filipínců je, že jsou to křesťané, a proto jsou nám kulturně bližší,“ uvádí Nikola Lechnýřová, HR Business Partner OREA Hotels & Resorts, která má na starosti nábor zahraničních zaměstnanců.

Administrativa pro společnost

Pokud se společnost rozhodne zaměstnávat lidi z třetích zemí, prvním krokem je akreditovat se do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který zajišťuje agendu kolem přijímání specialistů z ciziny. Pro získání akreditace je nutné například dodat doklady o bezdlužnosti, výkaz zisků a ztrát, čestná prohlášení o neexistenci pojistných nedoplatků nebo například pokut z Úřadu práce. Dále se zaměstnavatel zavazuje, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v ČR a musí předložit další dokumenty, které jsou specifikovány v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Náborový proces

Po získání akreditace nastává samotný proces náboru, který probíhá v několika krocích. Nejprve zaměstnavatel definuje svoji potřebu a zpravidla přes českou agenturu komunikuje s lokální firmou na Filipínách, která udělá první předvýběr kandidátů. „Orea si pak na základě zaslaných životopisů a krátkých videí s uchazeči vybírá kandidáty pro online rozhovor a na základě toho učiní finální rozhodnutí. Jsme sami překvapeni, že po půlhodinovém pohovoru jsme si byli schopni vybrat ty správné zaměstnance. Zatím máme stoprocentní úspěšnost, s výběrem jsme spokojeni a rovněž od zaměstnanců z Filipín, kteří k nám již nastoupili, máme jenom pozitivní ohlas,“ popisuje Nikola Lechnýřová.

Zajištění všech povolení a stěhování do ČR

V této fázi zaměstnanec musí podat žádost na českou ambasádu o pracovní povolení a zaměstnaneckou kartu. Nejenom Česká republika, ale i Filipíny mají kvóty, kolik zaměstnanců může každý měsíc vycestovat za prací. Protože je velký zájem o Filipínce z celého světa, jsou často měsíční počty rychle vyčerpány a celý proces se tedy prodlužuje. V loňském roce se jednalo o 3-4 měsíce, v současné době dochází k posunu až na 6 měsíců.

„Jakmile vybereme vhodného kandidáta, nastává složitý administrativní proces, s čímž nám pomáhá personální agentura. Poté, co kandidát dostane od Ministerstva vnitra skrze zastupitelský úřad vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, zařídíme mu vycestování do 14 dnů. Do tří dnů po příletu pak musí nastoupit do práce a nahlásit se na cizinecké policii,“ vysvětluje postup Nikola Lechnýřová.

Adaptace na novém pracovišti v ČR

OREA Hotels & Resorts v současné době provozuje 20 hotelů, a tak může nabídnout cizincům pracovní místa po celé České republice. „Filipíncům nezáleží na lokalitě hotelů, kam nastoupí. Naši hoteloví ředitelé si vybírají kandidáty na základě online interview. Zaměstnanci jsou pak dopředu informováni, do jaké lokality v České republice přijíždějí. Dostávají v předstihu základní informace o společnosti, lokalitě, podmínkách a počasí. Na hotelech je o ně velmi dobře postaráno, máme pečlivě připravený adaptační program,“ uvádí Nikola Lechnýřová.

Pro jejich adaptaci má Orea připravené materiály v angličtině, což je jejich druhý úřední jazyk. Na místě má vždy někoho, kdo je jazykově vybaven, každému také přiřadí jeho Buddyho, na kterého se mohou obrátit s jakýmikoliv problémy. Jedná se vždy o seniorního zkušeného zaměstnance, který se o nováčka stará po celou dobu adaptace. Ředitelé všech hotelů a také HR specialisti jsou jim na daném pracovišti k dispozici. Pravidelně se od cizinců zjišťuje zpětná vazba, zatím je vysoká spokojenost na obou stranách.

„Před příjezdem nováčků jsme se také věnovali našim kmenovým zaměstnancům, které jsme připravovali na příjezd kolegů ze zahraničí. Našim zaměstnancům jsme nabídli jazykové kurzy, připravili jsme informace o jejich kultuře, společenských zvycích a rozebírali jsme s nimi model kultur, kde se nachází ČR a kde Filipíny. Například Filipínci jsou poměrně kontaktní lidé, což může v české kultuře někoho překvapit,“ představuje adaptaci Nikola Lechnýřová z Orea.

Dva kuchaři z Filipín nastoupili na Orea Resort Devět skal na Vysočině. Raymond Ravanes a John Kenneth Adriano se spolu znají již deset let a na Filipínách pracovali také jako kuchaři. Na Vysočině se jim líbí, jsou nadšeni, jak je o ně ze strany zaměstnavatele postaráno. „Vítáme, že se můžeme navštěvovat navzájem s kolegy z jiných hotelů, po rodině se nám sice stýská, ale díky technologiím není dnes problém být s nimi v každodenním kontaktu,“vysvětlujíRavanes a Adriano.

Kuchař Ronnel Escolano pracuje v OREA Congress Hotel Brno a je za tuto příležitost velmi vděčný. „Pocházím z chudého kraje, ekonomická krize na Filipínách po covidu přetrvává a možnost jet pracovat do ciziny je pro mnoho mužů jedinou šancí, jak finančně pomoci rodině. Česká kuchyně mi chutná, ale občas mi chybí rýže, kterou bych do menu zařadil častěji. Uvítal bych, kdyby na hotel přijel další kolega či kolegyně z Filipín, aby se mi tolik nestýskalo, a proto také velmi oceňuji možnost navštěvovat se s kolegy z jiných hotelů,“ uvádí Escolano.

Na jakých pozicích Filipínci pracují

V současné době pracuje v OREA Hotels & Resorts na pozicích kuchař, barman a číšník 7 Filipínců, a to v Praze, Brně a na Vysočině. Filipínci jezdí na nějakou dobu do Evropy a posílají peníze rodině domů, zatím převažuje zájem mužské populace. Česká vláda se v rámci tohoto programu také stará o jejich adaptaci, mají například povinnost do jednoho roku začít navštěvovat kurzy českého jazyka.

„Pro nás je jazyková bariéra tou nejmenší překážkou, v kuchyni se naši Filipínci rychle naučili i některé české výrazy. Výhody, které přináší zaměstnávání cizinců, zatím výrazně převyšují jazykové nedostatky. Zaměstnanci jsou u nás vázáni alespoň na dva roky, je zde menší fluktuace, s tím, že jsme připraveni smlouvy prodloužit, tak jak to povoluje česká legislativa,“ dodává Nikola Lechnýřová.

Zaměstnanci z Filipín také velmi oceňují pracovní podmínky v České republice, někteří z nich mají totiž pracovní zkušenost například z Dubaje, kde se k nim zrovna nechovali jako k rovnocenným zaměstnanců a často jim ani neplatili slibovanou odměnu. Je proto možné, že se do budoucna Evropa nebo dokonce Česká republika stane pracovní destinací pro Filipínce a možná další národnosti.

Jose Marti Abreu pracuje jako kuchař v OREA Resort Santon v Brně. Pracovat v zahraničí není pro Joseho nic nového. „Pracoval jsem v Saudské Arábii a ve Spojených arabských emirátech. Moje rodina je proto už zvyklá, že odjíždím za prací. Anglicky se pohodlně dorozumím s kolegou z Egypta, a také s českými kolegy, především mladší z nich nemají s angličtinou problém. Naučil jsem se již několik výrazů česky, které potřebuji v kuchyni a chystám se na online kurz češtiny,“ dodává Abreu.

„V současné době řešíme druhý běh náboru Filipínců a aktuálně poptáváme 23 zaměstnanců, zatím se nám tento model osvědčuje, spokojenost je vysoká, výkon práce a efektivita velmi pozitivní. Zpočátku jsme měli problém s rychlostí, Filipínci jsou nastaveni na pohodový mód, ale s tím se nám podařilo vypořádat. Je pro nás velmi důležité, že se v týmu cítí dobře a jsou zde vítáni. Jsou velmi úslužní, vstřícní a otevření. Jednotlivci jsou mezi sebou propojení, navštěvují se a plánujeme pro ně pořádat různé akce,“ uzavírá Nikola Lechnýřová z OREA Hotels & Resorts.

editorobsahu99