Pracovní prostřední je tedy velmi důležité. Využijte ho k podpoře vaší firemní image.


V České republice máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii i na světě vůbec (1/2021 – 3,3 %, zdroj Český statistický úřad). Ještě minulý rok to vypadalo, že situace trochu zatřese s pracovním trhem, ale doposud stav vypadá podobně. Potýkáme se s nedostatkem vysoce kvalifikovaných spolehlivých lidí a těch, kteří by chtěli pracovat tzv. rukama. Tento fakt staví zaměstnavatele do rolí, kdy musí o kvalitní zaměstnance doslova bojovat a vymýšlet, jak se odlišit od konkurenčních zaměstnavatelů a čím si pracovníky vůbec udržet. Snem každé společnosti je motivovaný stabilní pracovní tým. Doby, kdy na zaměstnance zabíraly benefity typu stravenek (nyní paušálu na stravné), kafeterie, či vyšší počet dnů dovolené nad zákonný počet, již často nestačí. Zdomácněly tak, že u některých oborů a typu firem jsou považovány za naprostý standard. Zejména u mladší generace, která nekouká pouze na finance, ale i na vyžití svého volného času, je potřeba, aby byli zaměstnavatelé mnohem více nápadití a kreativní.

 

Jak využít atraktivní pracovní prostředí v HR strategii

Jedním kritériem, které můžeme vnímat jako jeden z benefitů, je atraktivita pracovních prostorů a zázemí. Právě mladí zaměstnanci se rádi chlubí na sociálních sítích jejich „cool“ zasedačkou, kanceláří, odpočinkovým prostorem nebo jídelnou.

Celkový koncept poskytnutí všeho, co zaměstnanec potřebuje, vznikl na Wall Street. Zaměstnavatelé, primárně velké finanční společnosti, se svým velice vytíženým zaměstnancům snažili nabídnout v místě výkonu práce vše potřebné tak, aby neměli důvod se vracet do svého bydliště. Tím byl v podstatě využíván veškerý jejich čas pro užitek společnosti. V Čechách tento styl nastartoval obor marketingových, komunikačních a designových agentur v devadesátých letech minulého století. Jejich netradiční kreativní prostory se snažily prezentovat „art direktorství“ a lákaly ty nejlepší do svých týmů.

Lokální pobočky velkých korporací často těžily z tradic jejich centrálních matek a používaly osvědčené a vyzkoušené koncepty ze zahraničí. Pracovat v kreativním a sympatickém prostředí s možností totálního „vypnutí hlavy“ například nad stolním hokejíčkem se osvědčilo. Tento obor byl vždy náročný na časové nasazení a bez adekvátní relaxace by nebylo možné produkovat potřebné množství kvalitních zajímavých nápadů. Jsme však dále o zhruba 30 let a zaměstnavatelé obecně se posunuli ve svém myšlení. Mají jasno v tom, že příjemné a vhodné prostředí má vliv na výkon a spokojenost zaměstnance, potažmo zákazníka. Ze zajímavého prostoru se stává jakýsi trend mezi moderními společnostmi.

Společnosti dnes také nabízejí různorodá zázemí poskytující skvělý servis v oblasti ubytování, stravování, relaxace, péče o děti zaměstnanců apod. Vycházejí svým kolegům vstříc a připravují ve svých prostorách místa, kde rádi tráví svůj čas. Z firemního zázemí se stal znak prestiže a výjimečnosti. Proč by z tohoto trendu měly být gastro průmysl a hotelnictví vynechány? Není důvod, jestli máte něco, s čím se můžete pochlubit, nebo plánujete rekonstrukci, využijte výsledek ke vhodné komunikaci a profilaci vaší společnosti. Vždyť kdo by nechtěl pracovat v atraktivním prostředí plném světla, zeleně, čistého vzduchu, kvalitního nábytku a třeba místem pro relaxaci. Uvidíte, že potenciální zaměstnanec si raději vybere příjemné místo než „špeluňku“, kde má trávit pouze☺ 8–12 hodin denně!

 

Koncepty atraktivních prostorů se dnes i hodnotí…

Na vlně atraktivních prostor se svezly i různé soutěže, které mohou sloužit jako inspirace. V roce 2014 vznikla soutěž Zasedačka roku, v roce 2016 byla následována soutěží Kanceláře roku, aby se v roce 2019 přeměnila na soutěž CBRE Art of Space Awards. Snížil se počet kategorií z deseti na šest. Hodnotily se: Nejatraktivnější meeting point, Design pracovního prostoru, Design retailového prostoru, Zdravé prostředí a udržitelnost, Coworking a flexibilní kancelář a Revitalizace brownfieldu.

Pro účely prostředí zaměstnanců se hodí zejména dvě kategorie:

Design pracovního prostoru – zde se v roce 2020 hodnotily inovativní návrhy pracovního prostoru, který originálně komunikuje DNA firmy a zároveň je inspirativní pro zaměstnance. V roce 2020 vyhrála cenu společnost Kloboucká lesní.

Zdravé prostředí a udržitelnost – porotu opět zajímaly firemní či nákupní prostory ovlivňující zdraví a duševní pohodu zaměstnanců a zákazníků – kvalita vzduchu, akustika, světlo či ergonomie pracovního místa. Také se hodnotily aktivity a opatření vedoucí k ochraně životního prostředí. V roce 2020 získala ocenění společnost Doosan Bobcat.

Hodnotiteli soutěže byli zástupci různých oborů, kteří zajišťovali kredibilitu soutěže. Jednalo se o světoznámou architektku Evu Jiřičnou, dále Alexandru Tomáškovou (Skanska), Annu Szwed (Ecophon), Richarda Currana (CBRE), Jana Musila (LIKO-S), Pavla Sovičku (Panattoni), Josefa Dandu (Nespresso), Tomáše Jindříška (Dark Side) a Pavla Mauera (Grand Restaurant). Vidíte, že soutěž pamatovala i na zástupce z oboru gastra!

Bohužel to vypadá, že soutěž bude v roce 2021 přerušena, ovšem zájem přihlášených firem z České republiky jen potvrzuje, že využití tohoto trendu pro podporu vlastní společnosti má své opodstatnění.

 

 

Jaká jsou pro a proti u realizace vysoce atraktivního prostoru?

Možná někdo může namítat, že plní pouze to, co ukládá zákoník práce: HLAVA I, PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ § 224 (1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Ostatní pak řeší bezpečnost práce.

A protože zákoník práce se v této oblasti vyjadřuje poměrně vágně, existuje hodně provozů, které splňují zákonem uložená kritéria, avšak zaměstnanci se v nich necítí příjemně a tím pádem se do nich nevrací den co den s radostí. A úkolem moderního managementu by mělo být tuto skutečnost změnit.

 

Co všechno nám může přinést atraktivní pracovní prostředí?

 1. Příjemné a zdraví prospěšné prostředí má vliv na pozitivní přístup k zaměstnání, kladný vztah zaměstnanců ke svému zaměstnavateli, vyšší výkon.
 2. Kvalitní prostředí do jisté míry odbourává přístup k práci „od-do“.
 3. Budováním prestižního místa se upevňují hrdé pocity zaměstnanců ke svému zaměstnavateli a podporuje se pozitivní prezentace firmy navenek.
 4. Zvyšuje se atraktivita zaměstnavatele na trhu práce.
 5. Má příznivý dopad na určitý druh zákazníků – moderní, korporátní, zaměřených
  na novinky, technologie, design, luxus, chytrá řešení…
 6. Náklady se dají uplatnit jako daňový odpis.
 7. Široká možnost využití v komunikaci.

 

Vše má i své proti. Uveďme si i obecné zápory konceptů atraktivních prostor:

 1. Přehnaný komfort bez dobře nastavených procesů může vést k zanedbávání práce.
 2. Vysoká nákladnost.
 3. Možnost odlákání určitého druhu zákazníků – vidících náklady, které se zákonitě musí někde promítnout.

 

Chtějme pro svou firmu to nejlepší!

Ukázali jsme si, že je velké množství moderních společností, které mají v oblasti pracovního prostředí jasno. Můžeme si otevřeně přiznat, že velké korporace, které za sebou mají dostatek financí, to mají snazší. Když ale jakkoliv velká společnost vezme za své princip, že bude chtít pro své zaměstnance vytvořit maximálně příjemné prostředí, cesta se najde a často nemusí být ani tak finančně náročná.

Je možné využít právě zaměstnance jako zdroj k návrhům na zlepšení, zjistit, co jim ve stávajícím prostředí chybí. Je nutné si uvědomit, že prací trávíme minimálně třetinu svého života. Určitě se každý bude raději vracet tam, kde se cítí dobře než do prostoru, kde se to tzv. musí přežít. Nezapomeňme však, že svou významnou úlohu vždy hraje efektivní funkčnost. Prostředí musí obecně splňovat kritérium vhodnosti k danému provozování činnosti, podporovat zaměstnance ve vyšších výkonech a tím generovat plánované výsledky společnosti. Investice se v tomto případě vrátí jak v ekonomických ukazatelích, tak ve spokojených stabilních zaměstnancích a v loajálních zákaznících. Kvalitní zaměstnanci jsou do budoucna hlavním odlišením mezi konkurencí. Technologie a stroje se dají koupit, kvalitní zaměstnanci nikoliv.

Atraktivní prostory mohou tedy být vhodným nástrojem řízení lidských zdrojů k podpoře atraktivity firmy a její firemní kultury. Vždy to však bude pouze jedna stránka vycházející ze strategie dané společnosti, kterou je potřeba doladit dalšími koncepčními kroky.