Odstartoval třetí ročník úspěšného projektu Noc Hotelů, který proběhne 25. 1. 2019. Od 3. 12. 2018 byly spuštěny rezervace pro obyvatele Prahy a budou pokračovat až do 24. 1. 2019.  Tato akce má za cíl zvýšit povědomí místních obyvatel o důležitosti cestovního ruchu pro město i je samotné. Prostřednictvím této akce její organizátoři chtějí poděkovat Pražanům za podporu turismu, za vstřícnost k návštěvníkům města a v neposlední řadě za toleranci některých negativních vlivů, které jsou s turismem spjaté. Podstatou poděkování je „otevření hotelů “ rezidentům, možnost tak navázat vzájemně bližší vztahy a zároveň jim nabídnout nový zážitek v jejich městě odhalením některých zajímavostí hotelových provozů nebo aktivit, které dělají pro podporu života obyvatel města.

Každý hotel nabízí dle svých možností určitý počet pokojů. Jak tomu bylo i v předchozím ročníku, hotely si vybraly sami ze tří symbolických cenových hladin 777,- Kč, 999,- Kč, 1.111,- Kč, které zahrnují

K projektu byla připravena a spuštěna webová stránka www.NocHotelu.cz , která slouží jako hlavní informační zdroj. Jelikož byl o projekt ze strany hoteliérů i obyvatel různých měst velký zájem, rozrostl se projekt do více měst v České republice, tudíž byl pro Prahu vytvořen nový webový odkaz http://praha.nochotelu.cz/ . Hlavní důraz stránek je kladen na prezentaci významu cestovního ruchu a zároveň na prezentaci samotných hotelů.

Jednotlivé pražské hotely nabídnou účastníkům této akce nejen své služby, ale připraví pro ně i doprovodný program v podobě prohlídky technického zázemí hotelu tzv. „show round“.  V minulých ročnících Noci Hotelů byly doprovodné akce ze strany veřejnosti velice kladně hodnoceny.

Organizátorem projektu je Asociace hotelů a restaurací České republiky. Partnery projektu ve třetím ročníku jsou Magistrát hlavního města Prahy, Prague City Tourism a Správa Pražského hradu, Národní galerie v Praze a Muzeum hlavního města Prahy. Většina z partnerů nabízí ještě další doprovodný program pro tuto akci, a to v podobě slev na různé aktivity, které jsou podrobně rozepsány na webových stránkách Noci Hotelů.

Více informací naleznete na www.nochotelu.cz .