Hotely a restaurace se sotva oklepaly z covidové pandemie a už jejich podnikatelské aktivity utrpěly další likvidační ránu, bezprecedentní růst energií.

Pomyslným světýlkem na konci tunelu je vládní zastropování cen. Navíc je zde stále přetrvávající snaha po udržitelnosti. Aby firmy mohly odpovědně fungovat a prosazovat udržitelnost v hotelech a restauracích, musí se zodpovědně zabývat environmentálními a sociálními výzvami a vyvíjet účinné postupy a hledat vhodné nástroje. Technologie jsou zde proto, aby pomohly vedoucím pracovníkům v pohostinství dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

Celosvětové bobtnání

S rostoucím rozsahem celosvětové nabídky nových hotelů a restaurací, které každoročně rostou jako houby po dešti, musejí vedoucí pracovníci měřit a řídit dopad tohoto růstu. Hotelový průmysl se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů přibližně jedním procentem. Budovy v širším slova smyslu však produkují pětinu emisí skleníkových plynů souvisejících s energií a spotřebovávají na svůj provoz čtyřicet procent elektrické energie na celém světě. To rozhodně není zanedbatelné množství a pokud se k tomu přidá růst cen veškerých energií, je to ještě markantnější.

Ať už jde o restaurace nebo hotely, vstupujeme do éry udržitelnosti, kdy se do popředí dostává uvědomělé nakupování nebo udržitelná volba. Tento trend se stáčí k zákazníkům, kteří dbají na udržitelnost a kterým velmi záleží na životním prostředí, a kteří vyhledávají společnosti, které kladou důraz na otázky ekologie.

Tento vývoj ale není přímý, i když trend je jasný. Důkazem toho je současná situace. Dvojciferná inflace, růst cen v restauracích i v ubytovacích zařízeních a proti tomu působící pokulhávající růst mezd a platů, vyvolávající tlak na hledání nejlepšího poměru mezi cenou a nabízenými službami. Inflace nicméně zpomaluje svůj růst a šetření energiemi a zavádění nových, progresivnějších technologií je pořád na stole. Zákazníci po celém světě se při výběru životního stylu a rozhodování o nákupu budou stále častěji řídit svými hodnotami, postoji a preferencemi, a nikoliv pouze svou peněženkou – to je důvod, který vysvětluje, proč je udržitelnost v hotelech a restauracích v popředí zájmu více než kdy jindy.

Udržitelně neudržitelná restaurace

Udržitelné pohostinství spočívá ve vytváření a používání modelů, které začínají u projektu a výstavby, u provozu a údržby, až po renovace a konče demolicí budov. Jde o celý řetězec postupů a filozofie, který definuje udržitelnost. Restaurace zaměřená na udržitelnost je efektivnější. Implementované technologie sledují změny chování hostů a využívají je pro snížení spotřeby zdrojů a jejich optimalizaci jak při výstavbě, tak při provozu.

Udržitelné postupy v restauracích jsou stále v kurzu a jejich vliv do budoucna ještě poroste, protože většina cestujících a hostů vyhledává podniky, které sdílejí tyto hodnoty. Podle mínění mnohých expertů bude návštěva destinací a hotelů, které odrážejí jejich hodnoty a udržitelnost stále častěji podmíněna právě tím, jakou filozofii dané zařízení vyznává – a to nejen verbálně.

Cestovatelé a hosté chtějí mít jistotu, že společnosti, kterým poskytují služby, dodržují ekologicky, sociálně a eticky správné postupy. Drtivá většina mileniálů a generace Z dnes zaplatí více za produkty a služby, které nepoškozují životní prostředí, nevyčerpávají přírodní zdroje a nemají negativní vliv na život lidí nebo divokou přírodu.

Základy úspěchu

Aby se vaše restaurace nebo hotely odlišily a vynikly, je nutné se zaměřit na několik klíčových aspektů.

 •  Využívání energeticky účinných možností. Šetření energií v pohostinství zahrnuje dvojí přístup: efektivitu a snižování spotřeby. Šetření energií může zahrnovat rovněž školení zaměstnanců v chování, které snižuje spotřebu energie, a zasílání neagresivních doporučení hostům ohledně využívání vlastních zdrojů nebo elektřiny. V případě efektivity mohou organizace hledat možnosti využití ekologických technologií nebo výrobků. Například přechod na energeticky úsporná LED světla a řízení osvětlení pomocí inteligentních systémů. Energeticky úsporné budovy, inovativní kanalizační systémy a inteligentní automatizované řízení by snížily náklady majitelů hotelů i obyvatel. Internet je velkou oblastí, kde inteligentní spínače a osvětlení mohou výrazně zlepšit komfort hostů. Funkce samoobslužného přihlášení a odhlášení, systémy inteligentního zamykání a automatická regulace a řízení teploty mohou dále urychlit šetření.
 • Snížení množství odpadu a jeho řízení.  V případě hotelů a restaurací existuje mnoho příležitostí, jak omezit plýtvání. Mohou získávat potraviny z místních zdrojů nebosi je samy pěstovat. Tento přístup k udržitelnosti zajišťuje čerstvější produkty a výrazně snižuje kazivost potravin. Restaurace mohou dokonce přijmout zásady, podle kterých se zbytky jídla posílají do dárcovských táborů. Velký přínos může mít také instalace filtrů šetřících vodu a energii.
 • Používání ekologických produktů. Cestovní ruch a pohostinství se na celosvětové úrovni podílí, jak jsme již napsali, na značné uhlíkové stopě nepřispívá k ní pouze pohyb turistů, ale i zásobování, které je v každé restauraci a hotelu naprosto nezbytné. Na rozdíl od jiných materiálů zanechávají ekologické výrobky menší uhlíkovou stopu. Patří mezi ně výrobky vyrobené z přírodních surovin a z obnovitelných zdrojů. Výrobky, které jsou dodávány v biologicky odbouratelných a recyklovatelných kartonech. Začlenění těchto udržitelných zařízení působí na hosty pozitivním dojmem; chrání rovněž přírodu, kterou hosté přicházejí navštívit. V konečném důsledku musí restaurační průmysl zajistit, aby pracoval v souladu s politikou ochrany životního prostředí. Dbát na sociální a ekonomický dopad tím, že nebudete nadměrně spotřebovávat zdroje, nebudete znečišťovat životní prostředí, budete respektovat místní komunity a pracovat na zachování biologické rozmanitosti, to vám pomůže splnit cíle udržitelnosti. Tímto způsobem průmysl dlouhodobě chrání svou existenci, a navíc získává i další klienty.

Přínosy zelených postupů

Plány udržitelnosti mohou pomoci zlepšit image značky. Podle průzkumu společnosti TripAdvisor se většina spotřebitelů o udržitelnost velmi zajímá. Lidé dávají přednost ekologicky šetrným hotelům a restauracím, což ovlivňuje jejich vnímání značky společnosti. Když organizace prokáží svůj závazek k ekologickým po-stupům, mohou přilákat více turistů a vyšší zisky.

Podnik, který se hlásí k udržitelnosti, může navíc lépe přilákat kvalitní a perspektivní mladé zaměstnance, kteří hledají společnosti sdílející podobné hodnoty.

Na řadě jsou technologie

Pokud jde o odpověď na otázku, jak mohou být restaurace a hotely udržitelnější, hrají vedoucí pracovníci každého takového zařízení naprosto klíčovou roli v přijetí udržitelných obchodních strategií a v plném začlenění udržitelných postupů jako obchodního cíle. Sebeosvícenější majitel, pokud se mu nepodaří přesvědčit všechny zaměstnance, předem prohrál. Restaurace mohou díky dobrému vedení a využívání technologií zvýšit efektivitu a přilákat zákazníky, kteří vyhledávají ekologicky a sociálně odpovědné produkty a služby.

V moderní době je navíc nezbytné vést organizace k udržitelnosti prostřednictvím inovativních, ekologicky šetrných technologií, které mohou vést k dlouhodobým úsporám nákladů. Ačkoli zavádění udržitelných konceptů a myšlenek prostřednictvím technologií vyžaduje počáteční investice, kombinovaný dopad snižování množství odpadu, energetické účinnosti a podobně může v dlouhodobém horizontu vést k výraznému snížení nákladů. Například pokrok v technologiích, souvisejících s obnovitelnou energií, snížil náklady při využívání zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární nebo geotermální energie.

V současné době mnoho nově vznikajících řetězců sleduje například možnosti samoobslužného přihlášení a odhlášení, inteligentní systémy zamykání a automatickou regulaci a řízení teploty. Hotely budou využívat inteligentní technologická řešení, jako je odbavení hostů pomocí mobilní aplikace a rozpoznávání obličeje při otevírání dveří a ve výtahu. Pomocí rozpoznávání hlasu mohou návštěvníci ovládat teplotu, světla a závěsy v pokoji. Existuje možnost, že roboti budou roznášet vodu a čerstvé ručníky, k čemuž není daleko.

Jedno je však jasné, vše směřuje k vytvoření pohodlného a bezproblémového pobytu pro hosty. Propojení cestovatelé očekávají bezproblémový zážitek od okamžiku, kdy začnou hledat hotel a restauraci, až po příjezd, jídlo, pobyt a odhlášení.

Využití chytrého designu, zahrnujícího technologie napříč hodnotovým řetězcem, může vyrovnat podmínky pro levné hotely na úroveň luxusních značek, které se již snaží o průlom.

Deset stupňů k úsporám

 1. Používejte energeticky účinná zařízení
  Snížení spotřeby vody: Komerční zařízení se velkou měrou podílí na spotřebě energie ve vaší restauraci, ale vaše restaurační zařízení nemusí spotřebovávat zdroje. Mnoho výrobců nabízí zařízení, která spotřebovávají zlomek energie oproti jiným modelům, a přechod na tato provedení může vašemu podniku ušetřit tisíce ročně. Vysoce účinné fritézy: Modernizace fritézy na energeticky účinný model vám ušetří peníze nejen za energie, ale také za fritovací olej. U nových, vysoce účinných modelů fritéz dochází k menšímu přepalování, což prodlužuje životnost oleje. Vysoce účinné myčky nádobí
 2. Servis a pravidelná údržba
  Pokud neudržujete zařízení v čistotě nebo ho pravidelně neservisujete, pravděpodobně pracuje více, než je třeba. Existuje několik jednoduchých preventivních úkonů, které můžete provádět sami, abyste zvýšili úspory energie a prodloužili životnost zařízení. Odmrazování chladniček: Chladicí jednotky se časem obalují ledem, který izoluje a snižuje účinnost. Výsledkem je, že vaše chladnička musí pracovat mnohem více, aby dosáhla teploty bezpečné pro potraviny. Udržování v čistotě výrazně zvyšuje účinnost. Vodní filtry: Systémy pro filtraci vody zabraňují usazování vápenatých a minerálních usazenin v jakémkoli zařízení, které je připojeno k vodovodnímu potrubí. Výměnou vodních filtrů ve vhodnou dobu zajistíte, že usazeniny vodního kamene nebudou zanášet vnitřní součásti zařízení a ovlivňovat jeho účinnost.
 3. Snižte spotřebu vody
  Restaurace a hotely potřebují k zajištění provozu velké množství vody. Naštěstí existuje několik jednoduchých způsobů, jak snížit spotřebu vody ve vaší restauraci a snížit účet za vodu. Používejte rozprašovací ventily s nízkým průtokem: Vyměňte rozprašovací ventily před oplachem za novější modely s nižšími hodnotami spotřeby vody za sekundu. Tyto nízkoprůtokové postřikovací ventily lze snadno vyměnit a spotřebují mnohem méně vody než starší postřikovací ventily. Nainstalujte perlátory s nízkým průtokem: Vaše umyvadla na mytí rukou nemusejí mít vysoký průtok. Zvažte použití nízkoprůtokových perlátorů nebo regulátorů průtoku, které omezují množství vody vytékající z baterie, abyste ušetřili peníze. Oprava netěsnicích baterií: Časem se kapky z jedné netěsné baterie sčítají. Místo plýtvání vodou a penězi opravte své baterie pomocí nových komponentů. Mnoho nových dílů baterií má kartušovou konstrukci, takže je můžete rychle vyměnit, aniž byste museli volat instalatéra.
 4. Používejte energeticky úsporné osvětlení
  Výměnou žárovek za energeticky úsporné osvětlení můžete výrazně snížit náklady na elektřinu za osvětlení. Nejenže ušetříte na nákladech za energie, ale také pomůžete životnímu prostředí tím, že ušetříte energii a snížíte emise skleníkových plynů. LED žárovky: Tyto žárovky spotřebovávají méně elektřiny a vydrží až desetkrát déle než standardní žárovky. CFL žárovky: Nejsou sice tak energeticky účinné jako LED žárovky, přesto jsou čtyřikrát účinnější než standardní žárovky. Produkují více světla než LED diody, takže se dobře hodí k osvětlení velkých prostor. Často se objevuje zavádějící informace, že CFL a LED žárovky mají, oproti klasickým žárovkám, stejnou energetickou úsporu. Pravda je, že LED žárovky jsou o zhruba 85 % úspornější než klasické žárovky, zatímco CFL žárovky jsou úspornější jen asi o 75 %.
 5. Snižte spotřebu tepla
  Hledejte drobné způsoby, jak snížit spotřebu tepla, například používat méně teplé vody nebo zabránit zaměstnancům ve změnách nastavení teploty na termostatu. Investujte do chytrého termostatu: Chytré termostaty lze naprogramovat na dálku a jsou schopny optimalizovat spotřebu energie. Mnohé z nich jsou také odolné proti neoprávněné manipulaci. Snižte teplotu vody v myčce nádobí: Povinná teplota vody v myčce nádobí se v gastronomii pohybuje kolem 60 °C. Překontrolujte realitu a poté optimalizujte teplotu vody, abyste nepoužívali vodu teplejší, než je třeba. Nevyhřívané sušičky rukou: Energeticky účinné sušičky rukou, které se spoléhají na studený vzduch namísto ohřívaného vzduchu, mohou spotřebovat až o 80 % méně energie než standardní sušičky rukou.
 6. Snižte okolní teplotu v kuchyni
  Když jsou okolní teploty v kuchyni příliš vysoké, chladicí zařízení se musí velmi snažit, aby udrželo potraviny v chladu. Snížením okolního tepla na minimum zajistíte co nejefektivnější provoz svých výdejních a chladicích zařízení. Používejte indukční zařízení: Indukční sporáky a indukční zařízení pracují bez použití plamene nebo hořáku. Přenášejí teplo přímo na nádobí, zatímco okolní vzduch zůstává chladný. Kuchyňské odsavače par: Používejte kondenzační odsavače par nad sporáky, které pomáhají odvádět horký vzduch z kuchyně. Nejlépe je namontovat zde rekuperační jednotku. Používání LED žárovek: V kuchyni a v přípravnách používejte LED žárovky, protože nevyzařují tolik tepla jako žárovky.
 7. Vypínání nečinných zařízení
  Úspora energie může být stejně snadná jako vypnutí vypínače. Může to znít jednoduše, ale nespočet restaurací promrhá stovky korun měsíčně, protože nechávají běžet zařízení, která jsou v nečinnosti. Používejte plán spouštění/vypínání: Věnujte čas pozorování, kdy jsou vaše jednotky zařízení nejvíce využívány, a vytvořte plán spouštění a vypínání. Během odstávky vypněte sporák nebo fritézu a začněte je znovu předehřívat, jakmile se provoz zvedne. Časovače osvětlení: Používejte časovače pro venkovní osvětlení, nebo vyzkoušejte venkovní osvětlení na solární pohon, které se může samo nabíjet. Chytré ovládání: Investice do zařízení s technologií chytrého ovládání vám umožní spouštět a hlídat spotřebiče na dálku.
 8. Zefektivněte uspořádání kuchyně
  Profesionální uspořádání kuchyně: Uspořádání kuchyně může přímo ovlivnit účinnost vybavení. Je třeba mít na paměti několik základních pravidel, která zajistí, že vaše spotřebiče budou pracovat s maximálním výkonem. Volný prostor: Chladicí zařízení potřebuje prostor pro nasávání a odvod horkého vzduchu v rámci procesu chlazení. Bez správného větracího prostoru kolem zařízení spotřebuje více energie na udržení chladu. Oddělené topné a chladicí zařízení: Pokud umístíte troubu vedle zařízení na výrobu ledu, okolní vzduch bude teplejší a zařízení na výrobu ledu nebude pracovat efektivně.
 9. Nejvíc tepla unikne okny a dveřmi
  Pokud okny protahuje a dveře netěsní, pak jsou mnohá úsporná opatření nanic. Zvažte výměnu oken a instalaci lepších vchodových systémů, případně zateplení fasády, vše ideálně doplněné tepelným čerpadlem. To jsou ale samozřejmě investice v řádu milionů korun.
 10. Proškolte personál v dodržování energeticky účinných protokolů
  Kromě nákupu energeticky účinného zařízení spočívá snižování nákladů na vašich bedrech a bedrech vašich zaměstnanců. Aby byl váš nový plán úspěšný, je nezbytné, aby váš tým pochopil vaše zásady.