Vývoj technologií pádí kupředu, výjimkou není ani segment prádelenských strojů a zařízení. Dnes jsou mnohem efektivnější, úspornější, s jednodušším ovládáním i novými funkcemi. Pro odvětví ubytovacích služeb je to dobrá zpráva.

Každý hotel i penzion využívá obrovské množství prádla – ložní povlečení, ručníky a osušky, závěsy či přehozy přes postele, ubrusy a ubrousky v restauracích, uniformy personálu, případně župany a saunovací prostěradla ve wellness centrech i další textilie. Čím větší ubytovací zařízení, tím víc ho každý den spotřebuje. U středních a velkých hotelů jde každý rok o desítky až stovky tisíc kilogramů špinavého prádla, které se musejí vyprat, usušit, vyžehlit či vymandlovat, aby vyhovělo vysokým nárokům hostů. Prádelenské stroje však mívají vysokou náročnost ve spotřebě energie a vody, což z provozu hotelové prádelny činí finančně i organizačně složitou záležitost, protože vyžaduje i nemalý počet personálu. Situace se ovšem mění, masivní rozvoj moderních technologií přináší inovace, díky nimž jsou dnes pračky, sušiče, mandly i žehlící stroje výkonnější a úspornější.

Inovace v různých směrech

Jedním z nejvýraznějších vývojových trendů je hledání energetických úspor při zachování účinnosti praní. „Při pohledu zpátky do dob, kdy byly prádelny proslulé nehospodárností socialistického typu, jsou posuny v moderních provozech obrovské. Inovace jsou podmíněny nutností zvyšovat efektivitu a zlepšit ekonomiku provozu prádelen,“ říká Ing. Petr Šebestián ze společnosti Kovoslužba OTS. Ekonomika v provozech, kde prakticky veškerá technika topí a hřeje, je podle něj zaměřena zejména na úsporu nákladů využíváním odpadního tepla, aby vstupní nároky byly co nejnižší. Výrobci snižují i spotřebu vody třeba zaváděním recyklace máchacích vod nebo konstrukčním řešením tzv. mrtvých prostor v pracích strojích, čímž klesá potřebný objem vody na jeden kilogram vypraného prádla. „Zaváděním počítačové techniky dochází také ke zjednodušení ovládání strojů a snižuje se i náročnost na počty pracovníků, což je zásadní. Protože jen velmi málo lidí mimo obor si uvědomuje, kolik operací praní představuje a kolikrát obsluze prádlo projde rukama, než se dostane zpět k zákazníkovi,“ vysvětluje.

Skutečně výrazná úspora

Podle jednatele společnosti Domus Laundry Michala Řoutila mají v oblasti inovací obrovskou výhodu výrobci s vlastním vývojovým týmem, kteří nemusejí kopírovat to, co už na trhu je, a určují směr, jímž se technologie vyvíjejí. „Významný posun se projevuje právě v usnadnění ovládání a možnosti aktualizovat na novější verzi ovládání praček, sušičů a mandlů pomocí on-line připojení. Dotykové ovládání nabízí také neomezenou možnost programových inovací i nových funkcí,“ popisuje. Online připojení strojů na servisní středisko či přímo na servisního technika zase pomáhá snižovat servisní náklady. Michal Řoutil upozorňuje, že užitečných inovací je mnoho, nejzásadnější je právě výrazné snížení spotřeby energií, vody a prací chemie, možnost inteligentního zásahu do pracího a sušicího programu i do rychlosti mandlování a funkce sledování stavu a zaznamenávání statistik provozních parametrů strojů. „Největším trendem je prát v co nejmenším množství vody, při co nejnižší teplotě a v co nejkratším čase. Například program pro hotelové prádlo dnes pere jen dvacet minut na teplotu 30 °C a spotřebuje čtyři litry vody na kilogram prádla. Před patnácti lety se ještě někde pralo hodinu a půl na 90 °C se spotřebou vody osmnáct litrů na kilogram prádla,“ připomíná jednatel Domus Laundry. Kvalita praní je zcela srovnatelná a úspora skutečně výrazná.

Efektivněji vyperou i usuší

Michal Řoutil poukazuje rovněž na to, že díky vlastnímu vývojovému týmu se daří snižovat spotřebu i na strojích, u kterých si to před pár lety ani nepředstavovali, například u sušičů. „Už jen rozdělením sušicího programu na jednotlivé kroky, kdy se v prvním kroku rychle vyhřeje prádlo, čímž se odpaří nejvíc vody, a v následném kroku se sníží teplota o 5 °C, se daří ušetřit přibližně 5 % energií,“ tvrdí. Největším krokem pro úsporu energií je podle něj vestavěná rekuperace horkého vzduchu přímo v sušiči. Jeho pořizovací cena není výrazně vyšší oproti jiným typům, ale úspora energií je až 40 %. „U pračky máme takzvaný G-faktor odstředění 500, který vytlačí nejvíc vody při odstředění a následně není třeba tolik sušit, popřípadě lze bez sušení přímo mandlovat,“ doplňuje. S tím, že také spotřeba pracích detergentů se snižuje v závislosti na objemu vody a nastavení pračky. Přitom nedochází ke zhoršení kvality praní. Pokud ano, je na vině nesprávný druh chemie či špatné nastavení pracího programu. Nejnovější modely prádelenských strojů pomáhají zefektivnit i zlevnit provoz hotelových prádelen, díky čemuž může mít smysl i výměna starých strojů za nové.

Vyplatí se to, nebo nevyplatí?

Vlastní prádelna má pro hotel jisté výhody. „Je operativně schopná zajistit údržbu prádla i v situaci zvýšených požadavků. Pokud hotel pere v externí prádelně, je navíc nezbytné počítat s tím, že musí mít k dispozici víc kompletních sad veškerého prádla, což je finančně náročné,“ konstatuje Ing. Petr Šebestián ze společnosti Kovoslužba OTS. Michal Řoutil z Domus Laundry navíc podotýká, že díky vlastní prádelně má hotel veškeré prádlo i celý proces praní pod kontrolou a při správném výběru prací chemie může značně prodloužit i životnost prádla. Kromě těchto benefitů a nezávislosti na externím dodavateli mohou být z dlouhodobého hlediska přínosem také teoreticky nižší náklady. Její provozování má však i nevýhody. Tou hlavní jsou výdaje na zařízení prádelny, její provoz, údržbu a plat personálu, které mohou být poměrně vysoké. „Můžeme zájemcům navrhnout prádelnu, kde garantujeme určitou výši spotřeby energií, a na majiteli hotelu či penzionu je rozhodnutí, zda se jim prádelna reálně vyplatí, nebo nevyplatí. Rozhodujícím faktorem jsou v převážné většině náklady na mzdy pro pracovníky prádelny,“ uvádí Michal Řoutil. Podle Petra Šebestiána se vybudování prádelny může vyplatit zejména hotelům a penzionům s větší ubytovací kapacitou. „Především těm, které mají restauraci a další doplňkové služby, jako je wellness, a mají tedy větší objem prádla než jen ubytovací zařízení. Pro ně je rozhodnutí pro tuto investici v mnoha případech jednodušší,“ dodává.

Výhody praní v profi prádelně

Mnoho výhod ovšem může mít i využívání služeb profesionálních prádelen, a to nejenom pro malé hotely a penziony. „Hotelu odpadne spousta starostí s technologií prádelny, všechny stroje vyžadují údržbu, musíte řešit servis a v neposlední řadě hlídat kvalitu vody, která je pro praní velice důležitá,“ vyjmenovává Jan Chrištof, jednatel firmy Chrištof, která je největší českou prádelenskou společností. Navíc je podle něj nutné také správně dávkovat prací prostředky, protože praním ve špatně upravené vodě a nesprávným dávkováním pracích detergentů se prádlo ničí, zkracuje se jeho životnost a tím narůstají náklady. Využíváním služeb profesionální prádelny všechny tyto starosti odpadají včetně potíží se sháněním pracovníků do hotelové prádelny. Prádelna Chrištof kromě komplexní péče o prádlo zákazníkům nabízí i speciální službu – pronájem veškerého potřebného hotelového prádla. „Naši zákazníci díky tomu nemají své finance uloženy v nakoupeném prádle a mohou je investovat do něčeho jiného. A prostory, které by zabrala hotelová prádelna, může hotel využít efektivněji, třeba tam zřídit posilovnu, wellness, kasino a podobně,“ naznačuje možnosti Jan Chrištof. Argumentem, který podporuje využívání služeb profi prádelny, jsou podle něj rovněž finance. „Průmyslová prádelna, která vypere denně třicet tun prádla, zvládne zpracovat jeden kus s mnohem nižšími náklady než ta, která vypere sto kilogramů. Využití externí služby komplexního servisu je tedy ekonomicky výhodnější,“ tvrdí.

Hotelová prádelna na klíč

Nejvýhodnější ekonomické i provozní řešení pro konkrétní ubytovací zařízení se může lišit dle jeho velikosti a dalších faktorů. Některým se více vyplatí vlastní prádelna, jiným naopak služby komerční prádelny. Pokud se hotel či penzion rozhodne pro zřízení hotelové prádelny či výměnu zařízení ve stávajícím provozu za novější a úspornější, může si nechat navrhnout prádelnu na klíč. „Je nutné vycházet z konkrétních potřeb na sortiment, skladbu a množství prádla, aby by návaznost operací byla kapacitně vyvážená a nedocházelo ke zbytečným prostojům. Vyčíslení je nutné provádět podle místních podmínek a s ohledem na prostorové možnosti,“ popisuje Petr Šebestián. Často se totiž podle něj stává, že hotel má představu o rozmístění strojů v minimálním či nevhodném prostoru. Kovoslužba OTS navrhuje prádelny s pracími stroji s kapacitou od osmi do sto deseti kilogramů i kompletní kontinuální prací linky se sušicími stroji s kapacitou odpovídající pračkám i žehlícími stroji pro malé, střední i velké provozy. Vzhledem k rostoucímu podílu froté sortimentu dodává také stroje na skládání froté a ubrousků i následné balení. „Stroje pracují díky plnému naprogramování samostatně, počítačová samodiagnostika obsluhu v případě problémů upozorní, čímž se zjednodušuje ovládací proces. Ten usnadňuje také koncepce jednotného ovládání strojů. Intuitivní programování pomocí ikon je navíc velmi praktické pro nastavení různých programů,“ doplňuje Šebestián. Stroje jsou navíc co nejvíc bezúdržbové, čímž se snižují náklady na provoz.

Vyhoví všem požadavkům

„Při navrhování prádelen řešíme to, jak bude provoz využíván, jestli celou pracovní dobu, například osm hodin denně, nebo pokojské budou obsluhovat prádelnu příležitostně, jaké jsou prostory pro prádelnu, jaké jsou k dispozici energie, jaké je složení prádla, zda se musí žehlit, nebo hotel používá povlečení, které se nemusí mandlovat, a samozřejmě jaké množství prádla má prádelna zpracovat za směnu,“ vysvětluje Michal Řoutil z Domus Laundry. A doplňuje, že současné prádelenské stroje mohou vyhovět prakticky jakýmkoli požadavkům pro hotelové prádelní provozy od malých kapacit po velké tunelové prací linky, k dispozici jsou různé objemy sušičů i mandly v šíři od jednoho do tří a půl metru s automatickým skládáním i široký doplňkový sortiment jako vozíky, klece, žehlicí prkna, dávkovače či technologie pro chemické čistírny. „A co se týče školení, obsluhu obávající se nových technologií ujišťujeme, že pokud zvládne dotykový mobilní telefon, potom ovládat naši technologii bude hračka,“ dodává.

Všechno má svá pro a proti

V poslední době se kromě efektivnosti a úspornosti prádelenských strojů zásadním tématem stává také hygienická bezpečnost hotelového prádla. Prodejci vybavení prádelen i zástupce průmyslové prádelny ujišťují, že moderní prádelenské stroje a správné dávkování kvalitní prací chemie zajišťují vysokou kvalitu praní a s likvidací virů i bakterií si dokážou poradit. U komerčních prádelen o kvalitě i důslednosti péče o hotelové prádlo vypovídá například certifikace Asociace prádelen a čistíren ČR. U hotelových prádelen platí, že ani provoz plný moderních strojů sám o sobě kvalitní a hygienicky bezvadné praní nezaručí, může ho ovlivnit třeba šetření na prací chemii či nesprávná obsluha, jako je rozšířený nešvar přeplňování strojů. Ten způsobuje potíže při praní i sušení, protože nedochází k dostatečnému mechanickému účinku a správnému působení chemie, navíc se může podepsat také na životnosti strojů. Solidní prodejci prádelenských strojů však v případě, že je snížena kvalita praní, sušení nebo mandlování, poskytnou odbornou konzultaci pro nápravu situace. Hotelové prádelny i služby profi prádelen mají určitá pro a proti. A je jen na hotelech a penzionech vyhodnotit, která z variant je pro jejich podnik výhodnější. Ale bez čistého prádla prostě tenhle byznys dělat nejde…