Balíček dobrých i špatných zpráv

Vláda představila konsolidační balíček, který obsahuje zásadní změny. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek nastínil, co přináší segmentu ubytovacích a stravovacích služeb.

 

Jak z pozice prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR vnímáte vládní konsolidační balíček, který navrhuje změny v sazbách daně z přidané hodnoty? DPH na stravovací a ubytovací služby má být ve snížené 12procentní sazbě, což se jistě dá označit za dobrou zprávu…

Vzhledem k tomu, co se diskutovalo ve ve-řejném prostoru, že se DPH u ubytovacích a stravovacích služeb přesune do základní sazby 21 %, je to určitě dobrá zpráva. My jsme se tím zabývali od chvíle, kdy se o přípravě balíčku začalo poprvé mluvit, a pracovali jsme na argumentech pro zachování snížené sazby u těchto dvou, pro nás klíčo-vých, služeb. Výslednou studii jsme pak komunikovali s premiérem i s ministrem financí. Také díky tomu se podařilo docílit, že obě služby zůstaly ve snížené sazbě. V porovnání se současným stavem sice dojde ke zvýšení DPH o 2 %, ale když si připomeneme nedávnou historii, je to pozitivní výsledek.

Jakou historii máte na mysli?

Před sedmi lety bylo jídlo v restauracích v sazbě 21 %. Nákup potravin byl v 15procentní sazbě a jen tím, že provozovatelé vyrobili pokrm a přidali k potravinám lidskou práci, vzrostla DPH o 6 %, což je velmi znatelné. Až v roce 2016 se nám podařilo – a musím říci, že to skutečně byla práce Asociace hotelů a restaurací ČR, – docílit toho, že DPH pro restaurace byla přesunuta do 15procentní sazby. V době pandemie covidu jsme v rámci opatření na podporu podnikatelů žádali vládu o snížení u stravovacích i ubytovacích služeb z 15 na 10 %. A dnes vláda, která slíbila, že nebude zvyšovat daně, chce spodní 10procentní sazbu zrušit. Srovnáme-li to s rokem 2016, tak se DPH u jídla v restauracích snižuje o 3 %. Ve srovnání s rokem 2020 se o 2 % zvyšuje. Ale v kontextu toho, že jsme mohli mít 21procentní sazbu a vrátit se zpět do bodu 0, to vnímám jako dobrou zprávu.

Co by segmentu ubytovacích a stravovacích služeb hrozilo, pokud by byly přesunuty do základní sazby ve výši 21 %?

V případě navýšení DPH o 11 % by to část provozovatelů promítla do cen a došlo by k vý-

znamnému zdražení v restauracích i ubytovacích službách. Část provozovatelů by možnost zvýšit cenu neměla a poté, co jim v roce 2022 vzrostly náklady zhruba o 40 %, by to někteří ekonomicky nevydrželi a daly by se očekávat krachy menších podniků. Navíc bychom byli jedinou zemí v EU kromě Dánska, která aplikuje základní sazbu DPH na ubytovací služby. A zařadili bychom se mezi pouhé čtyři země EU se základní sazbou u stravování. V podstatě všechny země okolo nás mají sazbu DPH 10 %, nebo nižší. Druhým negativním aspektem by bylo razantní snížení konkurenceschopnosti našich podnikatelů na celoevropském trhu.

Další navrhovanou změnou, která členy AHR ČR naopak nepotěší, je zvýšení DPH na točené pivo.

Jakékoli zvýšení DPH na pivo bude samozřejmě znamenat, že ke zvýšení ceny dojde pravděpodobně již u výrobců, pokud se pivovary nerozhodnou část navýšení absorbovat. Od roku 2020 tu byla na pivo točené v restauračních zařízeních 10procentní sazba (ovšem pouze na 10°). Když to srovnáme s evropskými státy, pivo je skutečně v EU zdaňováno základní sazbou DPH, takže tady nám docházejí argumenty. Bude to znamenat, že pivo bude prostě dražší. Vinou různých faktorů v poslední době vzrostla jeho cena o 10 až 15 %, někde i víc, a nyní ji provozovatelé hospod a restaurací budou muset opět zvýšit. Ale zdražit na venkově pivo o dvě koruny není vůbec snadné, takže to určitě našemu podnikání přinese problémy. Myslím, že vláda mohla s tímto krokem ještě pár let počkat, protože náš obor byl v době covidu skutečně jedním z nejvíce zasažených a zatím se z toho úplně nevzpamatoval. Apelují na vás členové asociace, abyste se snažili s vládou vyjednávat, aby točené pivo nepřešlo do základní sazby? A jak hodnotíte návrh na přesun nealkoholických nápojů do základní sazby? Jedna věc je přání, druhá věc je realita. V případě piva se zcela jistě již záměr vlády nezmění. Obzvlášť v kontextu zvyšování spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky. Na druhou stranu se vedla diskuze o spotřební dani na víno, která má zůstat na nule. Přestože vinařům přejeme, fandíme a chápeme jejich argumenty – tak u těchto dvou komodit je těžké říci, která je největším českým fenoménem. Možná je to pivo. Každopádně je ta daňová situace nerovná a pro výrobce i prodejce piva nespravedlivá. To, co se nám nelíbí, a co bychom chtěli podrobit debatě, je spíše otázka nealkoholických nápojů. Tam není žádný jasný důvod k přeřazení do 21procentní sazby DPH. Doufám, že se to podaří ještě změnit.

Bude se tedy AHR ČR v rámci připomínkování balíčku snažit situaci zvrátit?

Tuto připomínku určitě uplatníme a zúčastníme se i vypořádání připomínek s ministerstvem financí. Chceme se zaměřit na zařazení nealkoholických nápojů do snížené sazby a na to, jaký bude dopad změny sazby DPH u točeného piva. Chceme to udělat a musíme to udělat, ale jak jsem říkal, u piva tomu nedávám příliš velkou šanci. Můžeme se ještě pokusit apelovat na poslance při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Ale podívejme se na to opět reálně – jestliže se koalice dohodne, tak má také sílu to v parlamentu prosadit.

Je v konsolidačním balíčku něco dalšího, co může segment restaurací a hotelů zásadně ovlivnit?

Rozhodně náš obor ovlivní změny u dohod o provedení práce a zvýšená administrativa, která s tím bude spojená. Samozřejmě se projeví také úprava pro režim osob samostatně výdělečně činných, protože mnoho provozovatelů restaurací jsou právě OSVČ. A pak určitě problematika daňových výjimek.