1. KOMPENZACE – z jednání z minulého týdne s ministrem Havlíčkem vzešla dohoda, že nový kompenzační program nebude tento týden předkládán vládě, ale nejprve bude připomínkován dotčenými organizacemi. Dále bylo dohodnuto, že budou vytvořeny programy dva a podnikatelé si podle svého rozhodnutí budou moci zvolit, zda je pro ně výhodnější čerpání programu založeného na počtu zaměstnanců nebo programu, který bude kompenzovat část nákladů. Zároveň by měl být udržen program nájemné, ale jeho využití chce MPO vázat na program založený na počtu zaměstnanců. Ministr Havlíček stále trvá na hranici pro kvalifikaci pro žádost o kompenzace minimálním propadem tržeb o 50%, ale i nadále budeme prosazovat snížení této hranice. Více detailů dosud nemáme, jakmile obdržíme materiál k připomínkám, dáme vám vědět.

2. ANTIVIRUS – EK umožnila prodloužit podpůrné programy pro zaměstnance až do konce tohoto roku, vláda zatím prodloužila program Antivirus do konce dubna. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. I nadále jeho část bude čerpána z Dočasného rámce, čl. 3.1., který byl navýšen na 1,8 mil €. To však znamená, pro některé velké firmy, které tento rámec přesáhly, překážku pro čerpání Antiviru Plus. O možnostech připravit speciální podporu pro velké firmy bychom chtěli ještě jednat s ministrem Havlíčkem, nabízí se pro speciální program využít článek 3.12 s limitem až 10 mil. €.

3. KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY – návrh zákona o možnosti žádat odpuštění koncesionářských poplatků a to i zpětně projednal pan poslanec Ondřej Babka s legislativními odbory jednotlivých dotčených ministerstev a je připraven k navržení. Nyní budeme společně projednávat další postup s Úřadem vlády ČR, princip návrhu zůstává stejný, tedy možnost požádat o odpuštění za dobu uzavření a případné již provedené platby využít jako zálohy na budoucí období. O vývoji vás opět budeme informovat.

4. ANKETA MEZI PODNIKATELI– AHR ČR se zapojila do průzkumu HK ČR, jehož smyslem bylo získat názory podnikatelů na současně připravované nové programy podpory postižených oborů a zároveň jasně ukázat aktuální ekonomickou situaci podniků. Za AHR ČR odpovědělo celkem 600 členů, za což všem velmi děkujeme. Výstupy již využíváme k vyjednávání s vládou a mediální komunikaci. Výsledky průzkumu jsou k dispozici na tomto odkazu:

ps://www.komora.cz/…je/

5. LICENCE AUTORSKÉ SVAZY OSA, INTERGRAM 2019 – sekretariát připravil smlouvu o zpětném narovnání provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení, členů AHR, za užívání TV a rádií na pokojích a ve veřejných prostorách. Smlouva byla zaslána autorským svazům k revizím, předpokládáme, že by v březnu mohla být podepsána. Sleva pro členy za přístroje na pokojích budou ve výši 32% ze sazebníkových cen, následně poníženo o obsazenost. Předpoklad úhrady licencí za rok 2019 bude v letních měsících. Po podepsání této smlouvy bude následovat smlouva o zpětném narovnání za rok 2020.

6. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ROUŠKY A RESPIRÁTORY– Ministerstvo zdravotnictví nařizuje s účinností od 25.2. 2021 od 00 h do odvolání mimořádné opatření:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Redakce Gastro&Hotel