Ocenění Ambasador kvality ČR v podnikatelském sektoru získala společnost Drylock Technologies s.r.o., ve veřejném sektoru si titul odnáší Magistrát města Plzně. Ocenění byla udělena během slavnostního galavečera České společnosti pro jakost, který se konal 6. listopadu 2023 v hotelu Clarion v pražských Vysočanech.

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. I tyto výsledky byly v rámci galavečera odtajněny.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků uvádí: „Mám velkou radost z toho, že se každoročně do našich cen hlásí organizace, které si drží vysoký standard řízení, pečují o zaměstnance a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším organizacím skvělý příklad hodný následování.“

Ambasador kvality České republiky 2023:

V podnikatelském sektoru uspěla firma Drylock Technologies s.r.o., ve veřejném sektoru si titul odnáší Magistrát města Plzně

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2023 společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Závod v Hrádku nad Nisou je největší v Evropě a je vybaven nejmodernějšími výrobními a laboratorními technologiemi. Společnost je součást rodinné firmy se sídlem v Belgii, která vlastní po celém světě sedm dalších továren.

Hodnotitelé ocenili především trvalé a systematické snižování dopadu aktivit firmy na životní prostředí, např. využívání železniční dopravy, využívání kompostovatelných materiálů nebo solárních panelů na výrobních halách. Společnost se zapojila do spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. Hodnotitelé pozitivně vnímali širokou škálu získaných certifikátů související s povahou produkce a inovativní přístup ve výrobě plen pro děti i dospělé. Příkladná je též peče o 1250 zaměstnanců a jejich rodiny, závod zaměstnává pouze vlastní nikoli agenturní pracovníky. Společnost se stala zaměstnavatelem roku 2023 v Libereckém kraji.

Na druhém místě se umístila společnost Fraenkische CZ s.r.o., třetí místo získal Kaufland Česká republika v.o.s.

FRAENKISCHE CZ je rodinnou firmou zaměřenou na inovace a růst, která je lídrem v odvětví výroby systémů z vlnitých trubek určených pro inženýrské sítě, elektrické a stavební technologie, automobilový průmysl a průmyslové aplikace. Hodnotitele zaujala kampaň „Kvalita je umění“ a celkový přístup ke kvalitě, udržitelnosti a sociální a environmentální odpovědnosti Fraenkische CZ, která je součástí jejích hodnot, procesů, strategie a množství probíhajících kampaní a projektů, do kterých jsou aktivně zapojeni zaměstnanci společnosti.

Kaufland Česká republika v.o.s. je držitelem řady ocenění, mimo jiné i Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Prioritou vedení společnosti je dlouhodobá spokojenost zákazníků, zaměstnanců a dalších interních i externích stakeholderů, s cílem prosazovat myšlenky udržitelnosti tak, aby se předcházelo vzniku odpadů, efektivně se řídila rizika spojená s podnikatelskou činností a zaměstnanci. Hodnotitelé mimo jiné velmi ocenili spolupráci s vysokými školami, poskytování možností získat praktické zkušenosti studentům středních škol a spolupráci s odbornými školami a učilišti.

Vítězem ceny a Ambasadorem kvality České republiky za rok 2023 ve veřejném sektoru se stal Magistrát města Plzně.

Hodnotitele zaujal především poctivý zájem magistrátu o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území města Plzně. Hodnotitelé dále ocenili angažovanost vedoucích pracovníků, se kterými měli možnost hovořit, a kteří ke své práci přistupují nejen pragmaticky, ale i srdcem. Zasazují se o to, aby se podařilo prostřednictvím efektivních vnitřních procesů a excelentních služeb poskytovaných úřadem posilovat pozitivní image celého magistrátu i města jako celku.

Cena Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonná ředitelka České společnosti pro jakost Romana Hofmanová říká: „Gratuluji všem oceněným, hodnotitelé neměli lehké rozhodování. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší, vítězové si plně zaslouží titul Ambasador kvality České republiky za rok 2023. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, které sice nejsou administrativně náročné, ale firmám nasazují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %.

Cena za návrat do života

Vítězem Ceny za návrat do života se stalo za rok 2023 ParaCENTRUM Fenix, z.s. S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá centrum lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Jsou podporou v náročné životní změně, ukazují cestu a bojují za lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Oceněnými finalisty Ceny za návrat do života jsou dále společnosti Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Světlo ve Vrchlabí a Péče o duševní zdraví, z.s.

CZECH MADE

CZECH MADE je tradiční značkou kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky.

Firmám dává možnost nezávisle ověřit jakost a dokladovat tím svoji péči o maximální kvalitu výrobku nebo služby, a tím pozitivně budovat image firmy. Spotřebitelům usnadňuje orientaci na trhu. Značka Czech Made je od prvopočátku součástí Národního programu Česká kvalita, programu podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Právo užívat značku kvality CZECH MADE na své výrobky a služby získaly tři společnosti:

Jabor pro, s.r.o. – Vaky Jabor jsou flexibilní nádrže na kapaliny jako je voda nebo tekutá hnojiva. Základem každého flexibilního vaku jsou kvalitní textilie, které jsou povrchově upravené speciální vrstvou pryže. Výsledkem je výrobek s vysokou vnitřní i venkovní odolností.

MPM-Quality v.o.s. – Náramkové hodinky a hodiny PRIM jsou neustále testovány a vylepšovány a určují trendy v oboru. Mezi zákazníky patří významné osobnosti, sportovci, celebrity a množství spokojených klientů z řad široké veřejnosti.

VOX a.s. – služba Vzdělávání dospělých. Společnost nabízí veřejné i zakázkové vzdělávací akce v oblastech daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, mezd, personalistiky, pracovněprávních předpisů, práva a dále také realizuje ekonomické a finanční vzdělávání či vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru.

Personální ocenění:

Ti, kdo vytváří trendy

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jedná se o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti nám svým odhodláním a celoživotním zapojením do odborné problematiky ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nachází prostor pro to, jak ji propojit s každodenní praxí, jsou lídry ve svém oboru,“ upozorňuje Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Manažerem kvality pro rok 2023 se stala Markéta Tomek. Zastává pozici vedoucí oddělení řízení kvality ve společnosti Drylock Technologies s.r.o. Má zásadní podíl na realizaci procesů řízení kvality, zajišťuje interní i externí audity systémů řízení kvality včetně velkého množství specifických auditů vyžádaných zákazníky. Markéta Tomek věnuje čas a úsilí i svému dalšímu sebevzdělávání a odbornému růstu v oblasti kvality. Svou angažovaností nastavuje vysoký etalon pracovního nasazení pro všechny kolegy ve firmě.

Společnost Drylock Technologies s.r.o. vyrábí přes 10 let v Hrádku nad Nisou dětské plenky a další hygienické potřeby.

Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Cena Manažer kvality roku je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu.

Cena Anežky Žaludové

Držitelkou ceny byla vyhlášena Anna Mládková, dlouholetá spolupracovnice a členka České společnosti pro jakost. Anna Mládková napomáhá v rozvoji ČSJ v oblasti aplikace matematicko-statistických metod (teorie spolehlivosti a její uplatnění v praxi) a v oblasti ochrany životního prostředí. Je garantem oborů personální certifikace zaměřených na kvalitu – QM, QA, QT, LQA. Působí jako manažerka kvality a poradce v oblasti QMS. S Anežkou Žaludovou měla možnost spolupracovat celých deset let při analýze poruchovosti výrobků ČKD.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězi kategorií se stali:

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách:

Poster – Petr Vaněk z Technické univerzity v Liberci za poster na téma Zvýšení kvality pomocí robotické procesní automatizace. Práce vznikla pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

Podcast – Libuše Šimáčková a Jana Navrátilová z Technické univerzity v Liberci za podcast na téma Jakost ve výrobě Křišťálové údolí v Kamenickém Šenově. Podcast vznikl pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Kategorie Bakalářská práce – Barbora Suchá z Vysoké školy báňské za práci Analýza systému měření rozměru vybraného výrobku. Vedoucím práce byl prof. Ing. Jiří Plura, CSc.

Kategorie Diplomová práce – Albert Caban z Českého vysokého učení technického za práci Modelování ekonomicko-energetického potenciálu technologie V2G v dynamicky proměnném prostředí. Vedoucí práce byla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

Kategorie Dizertační práce – Jan Slavík z Vysokého učení technického v Brně za práci Kritické parametry úspěšnosti CSR zaměřené na interní stakeholdery při řízení výrobního podniku v době digitalizace průmyslu. Vedoucí práce byla doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA.

editorobsahu99