Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá vyjádření premiéra Andreje Babiše, že navrhne převedení DPH za ubytovací služby do nejnižší snížené sazby DPH 10 %.

Tento krok by pomohl k podpoře podnikatelů v oboru, který byl nejvíce zasažen současnou pandemií, ale zároveň by zvýšil konkurenceschopnost turismu v rámci evropských zemí.

AHR ČR navrhovala převedení DPH pro ubytovací služby již před vypuknutím pandemie. Důvodem bylo především zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v ČR a zajistit konkurenceschopnost našich služeb vůči ostatním zemím EU. U daně z přidané hodnoty navíc EU podporuje snížené sazby u služeb s intenzivním podílem lidské práce, což ubytovací služby splňují beze zbytku.  Návrh snížení sazby DPH pro ubytovací služby je zároveň součástí Záchranného plánu cestovního ruchu, na jehož vzniku a realizaci se asociace podílí. Pro srovnání uvádíme současné sazby DPH v sousedních zemích:

Sazby DPH pro ubytovací služby:

  • Německo 7%
  • Rakousko 10%
  • Slovensko 10%
  • Maďarsko 5%
  • Polsko 8%
  • ČR 15%

 Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Podle našich studií, snížení DPH vždy vede k oživení trhu a zvyšování počtu pracovních míst v dotčeném oboru. To se potvrdilo i v sousedním Německu, při přechodu na 7% daň z přidané hodnoty pro ubytovací služby, kdy po zavedení došlo k nárůstu počtu pracovních míst v ubytovacích službách o více než sedm tisíc. Navíc by došlo k částečné harmonizaci sazeb ve službách cestovního ruchu a zjednodušení systému. Tuto myšlenku podporujeme a věříme, že by měla příznivý dopad i na kongresovou turistiku. Vnímáme ji, stejně jako námi prosazované snížení sazeb DPH pro stravovací služby, jako efektivní formu podpory podnikatelů v oboru, který v současné době utrpěl obrovské ztráty.“

 

 

Redakce Gastro&Hotel