Asociace hotelů a restaurací České republiky vnímá dnešní rozhodnutí Vlády ČR k přechodu do stupně 3. v tabulce opatření PES od čtvrtka 3. prosince, jako rozumný kompromis. Podnikatelé v pohostinství a ubytovacích službách mají jasně stanovený termín, kdy budou moci opět nabízet své služby. AHR ČR zároveň vyzývá všechny provozovatele stravovacích a ubytovacích zařízení, aby dodržovali stanovená pravidla pro bezpečný provoz. Zároveň vyzývá k jejich respektování veřejnost. Je v zájmu všech, aby postupné rozvolňování nepřineslo další zásadní zhoršení situace a nevedlo k opětovnému uzavírání obchodu a služeb a omezování školní výuky.

AHR ČR dále konstatuje, že provozovny stravovacích i ubytovacích zařízení byly uzavřeny více než 40 dní, a tudíž je nutné, aby vláda schválila zároveň navrhované kompenzační programy pro zasažená odvětví, která tímto rozhodnutím utrpěla značné ztráty. Většina podniků je po jarní vlně uzavření provozů zcela finančně vyčerpána.

Václav Stárek k tomu uvedl: „respektujeme rozhodnutí vlády a vnímáme čtvrteční termín jako důležitou a jasnou informaci pro podnikatele, kteří se tak mohou dostatečně připravit na otevření svých provozů. I tak nadále pokračuje omezení podnikání v souvislosti se snižováním kapacit restaurací a omezením vnitřních akcí, jako jsou podniková setkání a konference. Minimálně polovina hotelů v Praze a dalších velkých městech zůstane z těchto důvodů i nadále uzavřena. O to důležitější je obnovení programu Covid – ubytování a alokování dostatečných prostředků na kompenzace pro všechny zasažené podnikatele.  Stejně tak by měl vzniknout program kompenzací pro restaurace, například založený na porovnání obratů z loňského roku. Částky, které požadujeme po vládě pro kompenzace jsou minimální ve srovnání se skutečnými ztrátami a faktem, že podnikatelé mají ze zákona na odškodnění za opatření vlády nárok. Cestovní ruch přináší do veřejných rozpočtů ročně až 125 mld. korun a je logické, že v případě zásahu vyšší moci, je to stát, který by je měl podpořit.“

AHR ČR připravila rovněž návrhy na systémová opatření, která mohou podnikatelé využít pro zajištění bezpečného provozu tak, jak vyžaduje v některých stupních v tabulce PES Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Redakce Gastro&Hotel