Skupina Zumtobel Group si prošla rokem změn, vyplývá to z nedávné výroční zprávy pro rok 2018/19. Díky rozsáhlé restrukturalizaci společnosti a strategickým i organizačním změnám, zvýšila svůj zisk před úroky a zdaněním (EBIT), který dohromady činil 27,6 milionů euro, což představuje nárůst o 0,8 %.

Níže jsou klíčové výsledky vyplývající z výroční zprávy (v porovnání s předchozím rokem)

• Tržby celkově mírně poklesly o 2,9 %
• Pozitivní trend na růstu tržeb nastal ve 4. čtvrtletí o 3,14 %.
• Zvýšila se výnosnost a zisk před úroky a zdaněním na 27,6 milionů euro, návratnost tržeb vzrostla z 1,6 % na 2,4 %
• Pro rok 2018/19 nebylo navrženo žádné rozdělení dividend

Meziroční zlepšení ziskovosti bylo hlavním cílem pro Zumtobel Group pro období 2018/19, který se podařilo splnit. Pomohla k tomu zejména úsporná opatření a celková efektivita. Například prodejní a administrativní náklady se snížily v porovnání s minulým rokem o 8,3 %. Zisk před úroky a zdaněním vzrostl o 8 milionů euro na celkem 27,6 milionů euro (v předchozím roce to bylo jen 19,7 milionů euro).

„Rok 2019 byl pro Zumtobel Group rokem přechodu. Splnili jsme svůj domácí úkol a pomocí restrukturalizačních opatření jsme zlepšili ziskovost, čím jsme dosáhli našich cílů. Nyní se díváme směrem vpřed,“ komentoval hospodářské výsledky výkonný ředitel Zumtobel Group Alfred Felder. Lepším zítřkům nasvědčuje také nárůst tržeb společnosti v letošním 4. kvartálu, stalo se tomu poprvé za posledních 13 kvartálů.

V České republice je společnost trvale stabilní a nadále udržuje své postavení lídra v profesionálním osvětlení na českém trhu. Mezi větší úspěchy v minulém období lze řadit dodávky pro dodávky Letiště Brno Tuřany, rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně či nově vybudovanou malou pražskou O2 arénu. Zumtobel Group navíc opět uspěla v dodávkách pro retailové řetězce Penny, Billa, Lidl, Sconto či Bauhaus.

Za období 2018/19 dosáhl Zumtobel Group celkových tržeb ve výši 1 162 milionů euro (což znamená meziroční pokles o 2,9 %). Důvodem poklesu byla zejména agresivní cenová konkurence v odvětví osvětlení a podstatně nižší příjmy (zhruba o 11 %) ve Velké Británii následkem brexitu, kdy se výrazně snížil počet zakázek na nebytovou výstavbu. Pozitivní výsledky zaznamenala společnost Zumtobel Group v oblasti peněžního toku (cash flow), kdy se oproti předchozímu roku dostala do kladných hodnot a dosáhla 3,4 milionů eur hlavně díky výdělkům z provozních činností a investicím na nižších úrovních společnosti.

„Následující finanční rok 2019/20 pro nás bude obdobím transformace. Minulost jsme nechali za sebou a jsme zpět na cestě k udržitelnému úspěchu. Naším cílem je nyní obnovit růst a zlepšit ziskovost,“ pokračoval výkonný ředitel Zumtobel Group Alfred Felder. V konkrétních číslech bude Zumtobel Group usilovat zejména o zvýšení podílu čistého zisku před úroky a zdaněním z nynějších 2,6 % na 3-5 %.

Jak už je u společnosti Zumtobel Group tradicí, výroční zpráva byla zároveň propracovaným designovým kouskem a na její tvorbě se podílela designová a architektonická studia Baumschlager Eberle Architekten a Gottschalk+Ash. Výroční zprávamá pomocí kontrastů a minimalistického, černobílého ladění vytvářet souhru světla a prostoru.