Gastrokomplex.cz je nový bezplatný portál pro gastronomický průmysl, který vytváří online tržiště surovin, výrobků a zboží. Na jedné straně je vhodný pro výrobce, farmáře či prodejce jako další možnost, jak bezplatně nabízet své zboží. Na straně druhé, je vhodný pro restaurace, bary, hotely či jiná gastronomická zařízení jako nástroj umožňující rychle a snadno vyhledat a porovnat zboží, které tito dodavatelé nabízejí.

Proč jsme se do projektu pustili?

Jakožto majitelé hotelu s restaurací jsme se jednoho dne rozhodli více zaměřit na nákup surovin a zboží tak, abychom minimalizovali náklady a celkově měli větší přehled. Toto nebyl nikterak jednoduchý úkol, neboť takový restauratér je denně zaplaven e-maily, letáky a návštěvami obchodních zástupců, které mají jedno společné: informovat o nějakém novém produktu, slevové akci či jiných změnách v sortimentu. V této záplavě informací se lze jen těžko pravidelně orientovat. Proto také nemalé prostředky vynaložené firmami na tuto propagaci přicházejí často vniveč. Přehlcený zákazník těmto informacím nevěnuje dostatečnou pozornost: e-maily maže, letáky vyhazuje do koše a nerad přijímá obchodní zástupce.

Řešením takovéto situace je vytvoření jednoho místa, kde by na jedné straně dodavatelé mohli nabízet své zboží (zdarma bez nákladů na jakoukoliv formu propagace) a na straně druhé mohli odběratelé přehledně a rychle vyhledávat (a porovnávat na základě ceny, kvality, kategorie zboží atd.) přesně to zboží, co potřebují. Tím by obě strany šetřily svůj čas i náklady.

V domněnce, že takové místo již určitě existuje, jsme začali prohledávat internet, leč bezúspěšně, a to i přesto, že podobná řešení tu existují, např. pro hypotéky či pojištění, nákup pneumatik apod. Tento neúspěch v hledání nás postavil před velkou výzvu, a tak po letech práce vznikl portál Gastrokomplex. Při jeho vytváření jsme se snažili co nejvíce vytěžit z naší restauratérské praxe, ale samozřejmě důležitější pro nás je odezva uživatelů, na základě které rádi systém poupravujeme (kupříkladu jsme oproti původní myšlence omezili možnost dodavatelů vidět si vzájemně sortiment a ceny). Také se snažíme na portál agregovat novinky, které se jakkoliv týkají gastronomie či ekonomiky.

Proč využívat náš portál?

Dodavatelé zde mohou:

  • Nabízet své zboží potencionálním zákazníkům po celé ČR pomocí jen pár kliknutí.
  • Přes portál snadno a rychle komunikovat se zákazníky.
  • Díky individuálnímu systému slev mohou každému zákazníkovi nabídnout (zobrazovat) jinou cenu.
  • Předem nastavit a průběžně měnit daným zákazníkům platební metody.
  • Využít možnosti automatického generování a potvrzování dodacích listů.

Odběratelé zde mohou:

  • Usnadnit si proces hledání, výběru a nákupu zboží. Zboží lze porovnávat dle ceny, kategorií, místa závozu, a dalších faktorů. K dispozici jsou informace o tom, do jakých krajů dodavatel zaváží, kolik stojí doprava, zda je možnost dopravy zdarma od nějaké částky a další informace.
  • Snadno a rychle komunikovat s různými dodavateli.
  • Na jednom místě přehledně spravovat své objednávky a mít tím větší přehled o tom, co a jak často se objednává.

Pokud je to zadarmo, kde je tedy háček?

Všichni víme, že nic není opravdu zadarmo, nicméně naším hlavním hnacím motorem je nadšení pro věc, spíš než vidina rychlého zbohatnutí, ostatně proto také je portál zcela bezplatný. Rádi bychom vytvořili jedno místo, díky kterému bude pro mnoho subjektů v gastronomickém průmyslu (včetně našeho hotelu) snazší podnikat.

Naše vize je, aby se portál začal efektivně používat pro nákup a prodej zboží. Tuto funkci nemáme zatím v plánu do budoucna jakkoliv zpoplatňovat. Naopak věříme, že se Gastrokomplex stane časem natolik populární, že bude hojně využíván, a to nám dá možnost přidávat další užitečné služby, které by již byly nějakou formou zpoplatněné. Zkrátka ve vší skromnosti se nejprve snažíme vytvořit hodnotu a tu teprve zpoplatnit a ne naopak, jak tomu často dnes je u jiných internetových projektů.