Mnoho firem se v posledních letech potýká s absencí kvalitních pracovníků. Navíc nástup mladší generace, která je při výběru zaměstnavatele náročnější a vyžaduje vyšší míru flexibility, nutí firmy čelit zcela novým výzvám. Proto hledají a testují moderní metody pro nábor a udržení zaměstnanců. Jednou z nich je koncept samoplánování, který se využívá ve směnných provozech.  

Poptávka po loajálních zaměstnancích, kteří mají co nabídnout, je vysoká. Kromě nedostatku kvalifikované pracovní síly a jejího stárnutí trápí firmy i otázka individualizace. Na trh vstupuje mladá generace očekávající naprosto jiné pracovní podmínky. I když ne vždy je tento přístup na místě a odpovídá jejich zaměstnaneckým kvalitám, nutí firmy zamýšlet se nad tím, jak se vhodně přizpůsobit rapidně se měnícímu pracovnímu trhu.

Aktuální data ukazují, že v současné době tvoří více než třetinu pracující populace generace mileniálů. Zároveň se odhaduje, že jejich počet bude i nadále růst. Společně se zástupci generací X a Y, a tak trochu nepopsanou generací C, která svou kariéru nyní startuje, tak vytváří pro pracovní trh mnoho výzev zaměřených na individualitu a rozmanitost zmíněných generací. Mladší nastupující generace pracujících si v životě cení nejvíce rodiny, přátel, domova a svých zájmů, teprve pak na svůj žebříček hodnot řadí peníze, práci a kariéru. Své zaměstnavatele si proto důkladně vybírají, aby byly jejich pracovní podmínky v souladu s osobními potřebami. Moderní přístup k plánování pracovní doby a důraz na flexibilitu se tak stává pro současné zaměstnavatele nevyhnutelný.

Firmy jsou stále více schopny vypořádat se s potřebou individuálního přístupu ke svým zaměstnancům. Jedním z vhodných způsobů, jak reagovat na nastalé změny a vývoj na pracovním trhu, je flexibilní pracovní doba. Tu lze za určitých podmínek implementovat dokonce i ve směnných provozech. U nás s tím firmám pomáhá poradenská společnost Déhora, která se zabývá správným plánováním směn.

Typický a bohužel zastaralý přístup k plánování pracovní doby ve směnných provozech vychází často z toho, že zaměstnavatel na základě množství práce a vlastních požadavků na zaměstnance stanoví pracovní rozvrh pro všechny stejný, bez ohledu na fyzický, sociální nebo genderový status pracovníků. S tím se ve své praxi setkává i Roman Urban z české pobočky společnosti Déhora: „Bohužel mnoho firem stále využívá systémy směn původně navržené v šedesátých letech minulého století. Tento přístup neumožňuje dostatečnou flexibilitu a kvůli tomu dochází k neustálým změnám v již vytvořeném směnném plánu. Navíc dává malý nebo žádný prostor zaměstnanci ovlivnit jeho vlastní pracovní rozvrh,“ dodává.

Řešením pro firmy fungující ve směnném provozu může být koncept samoplánování. Ten umožňuje implementovat změny na několika úrovních, které přinášejí výhody firmám i jejich zaměstnancům. U samoplánování platí, že hlavní zodpovědnost při tvoření rozvrhu má sice zaměstnavatel, ovšem zaměstnanec má na základě předem daných pravidel právo zvolit si všechny směny podle svých osobních požadavků a preferencí. Tento postup umožňuje balancovat zájmy obou stran, osobní život pracovníků a obchodní potřeby firmy.

Koncept samoplánování směn počítá s tím, že zaměstnanci mohou aktivně ovlivňovat podobu pracovního rozvrhu. I když pro mnohé firmy je toto krok do neznáma, podle Romana Urbana není důvod k obavám: „Mohu potvrdit, že klienti, u kterých jsme samoplánování zaváděli, svého odvážného rozhodnutí nelitovali. Kromě spokojených zaměstnanců a snížené fluktuace zaznamenaly i velké změny ve firemní kultuře,“ zmiňuje Urban výhody samoplánování pro firmy.

Základem pro vytvoření pracovního rozvrhu je údaj o reálné potřebě zaměstnanců, získaný na základě očekávaného množství práce. Následně si dle předem stanovených pravidel každý ze zaměstnanců vybere z navrhovaných směn ty, které jsou pro něho přijatelné. Samoplánování je dobrovolné a spravedlivé. Jde o možnost svobodné volby, kterou zaměstnanci upřednostňují až v 90 % případů.

Z nejnovějších výzkumů společnosti Déhora u svých klientů vyplývá, že firmy, které zavedly moderní systém plánování směn, se mohou pyšnit navýšením produktivity práce o 3 až 8 %, nepřítomnost zaměstnanců se u nich snížila o 10 až 25 % a stejně tak přesčasy spadly o 10 až 25 %. Společnosti jsou navíc úspěšnější v motivování nových zaměstnanců a je pro ně snadnější si udržet ty stávající.

Redakce Gastro&Hotel