Naše škola SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o., Znojmo se připojila k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme uspořádali přednášku na téma: „Náš digitální svět aneb Finance pod kontrolou,“ která se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v prostorách školy. Celou přednáškou nás provázel Ing. Radoslav Režňák, MBA, erudovaný lektor nadace yourchance, o. p. s. v oblasti financí.

Stěžejními body přednášky bylo finanční plánování, ochrana osobních financí a kryptoměna

Přednášející se snažil dialogovou formou přiblížit účastníkům svět financí, zorientovat je ve finančním hospodaření a možnostech investování. Byl zde i prostor pro aktivní zapojení účastníků do průběhu přednášky, zejména při tématu osobních financí a majetku. Svoje zkušenosti účastníci přednášky nastínili při zmínce pojmu – klamavá reklama.

Při posledním bodu přednášky – Kryptoměna, ožili a zbystřili technicky založení jedinci, dokonce se našli i v této oblasti ti, co již měli nějakou zkušenost s digitální měnou. Pro ostatní to byl výlet do budoucnosti, ale všichni jsme si uvědomili, že svět financí se podvoluje digitalizaci a technika jde neustále dopředu.

Přednáška Ing. Režňáka měla dynamiku, nápaditost, vše bylo vysvětlováno na příbězích ze života, měla interaktivně-dialogovou formu s prostorem pro aktivní zapojení účastníků.

Finanční gramotnost je důležitá

Účastníci pochopili, že finančně gramotný je člověk, pokud má finanční znalosti, dovednosti, zdravý postoj k finančním otázkám a zodpovědné finanční rozhodování. Svoje peníze bychom neměli zbytečně utrácet, nicméně to, jak s nimi naložíme, je jen a jen naše volba.

Doufejme, že tato přednáška přispěje k našemu správnému finančnímu rozhodování a efektivnímu hospodaření s našimi financemi.

Celá aktivita proběhla v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211). Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Text i foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.