Vážení kolegové, Zasíláme průběžné informace z vývoje našich jednání a nařízení vlády.

KOMPENZACE – vzhledem k častým dotazům našich členů, informujeme o průběhu jednání o kompenzačních programech pro rok 2021. Jak jsme uvedli v předchozí zprávě, je zatím dohoda na tom, že budou fungovat dva plošné programy a podnikatel bude mít možnost se rozhodnout, který program využije. Zároveň se již nepočítá s prodloužením stávajících programů, včetně Covid – ubytování a Covid – uzavřené prostory. Připomínáme, že program Antivirus byl prodloužen do konce dubna, viz předchozí zpráva členům.

Navržené a připomínkované dva programy :

  • program Covid-ztráty dle článku 3.12 Dočasného rámce EU s limitem podpory 10 mil. eur – tady zatím MPO navrhuje kompenzaci 60 % fixních nákladů, Dočasný rámec povoluje 70 % a pro mikropodniky dokonce 90 %
  • program Covid-500, tedy 500 Kč na zaměstnance a den, jednoduchá žádost, dle článku 3.1 Dočasného rámce, tedy s limitem na poskytnutou podporu 1,8 mil.

Srovnávací období navrhujeme srovnání příslušného čtvrtletí 2021 se stejným obdobím 2019. Zároveň je ještě ve hře možnost pro druhý program Covid 500 zachovat také Covid – nájemné. To však zatím nebylo potvrzeno oficiálně, ale HK ČR a SOCR ČR, spolu s AHR ČR tuto možnost podporuje.

Berte tedy prosím tuto informaci jako předběžnou, o konečné podobě programů rozhodne MPO a následně vláda.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – požadavek na testování zaměstnanců byl v průběhu tohoto víkendu formulován na základě jednání s dotčenými profesními svazy a připravovaly se podklady, které budou projednávány na vládě. Následně dojde k jejich zveřejnění, též na webu koronavirus.mzcr.cz . Návrh nyní vypadá tak, že společnosti nad 250, včetně, budou povinně testovat od 5. 3. 2021. Společnosti od 50 do 250 zaměstnanců se povinně budou testovat od 12. 3. 2021.

MPO zveřejňuje na tomto odkazu průvodce testování ve firmách: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/

OMEZENÍ POHYBU – vzory čestných prohlášení – vláda na příští tři týdny výrazně omezila pohyb lidí. Veškerá opatření začnou platit od pondělí 1. března. Pro cesty do zaměstnání bude potřeba například potvrzení od zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Nákupy budou možné jen v rámci okresu. Lidé mají od pondělí zakázáno opustit hranice okresu. Zavřeny budou všechny obchody a služby s výjimkou: prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie, lékárny, prodejny krmiva a potřeb pro zvířata, prodejny brýlí a kontaktních čoček, provozovny poskytující odtah a opravy vozidel, obchody s tiskem a tabákem, provozovny určené k vyzvednutí zboží a zásilek, prodejny osiva a zahrádkářských potřeb, pokladny jízdenek, květinářství, servisy elektroniky a výpočetní techniky, pohřební služby, myčky bez obsluhy, domácí potřeby, sběr surovin a kompostárny, taxislužby a firmy poskytující psychodiagnostická vyšetření.

Restaurace mohou mít nadále výdejní okénka.

Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

O dalších krocích AHR ČR, HK ČR a SOCR ČR vás budeme průběžně informovat. V případě dotazů jsme k dispozici.

S pozdravem

————

​ING.VÁCLAV STÁREK
PREZIDENT  AHR ČR

Redakce Gastro&Hotel