Vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o vývoji jednání ve věci řešení problematiky cen elektrické energie a plynu. Níže zasíláme parametry, o kterých bude jednat vláda na svém zasedání. Tyto se týkají zastropování cen energií pro konečné spotřebitele. Návrh se týká maximálních cen energií pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců.

Domníváme se. Že základní parametry jsou celkem přijatelné, nekomentujeme samotnou výši cen, ta byla stanovena již na minulém jednání vlády a měnit se pravděpodobně nebude. Co se možná ještě změní, je omezení 80% objemu energií na 100%, ale to je zatím ještě v jednáních.

Základní parametry:

Zastropování na úrovni:

  1. Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 000 Kč/MWh.
  2. Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2 500 Kč/MWh.
  3. Stálý plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.
  4. Stálý plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Elektrická energie

Pro malé a střední podniky připojené na hladině nízkého napětí (maloodběratelé) bez omezení objemu. Pro malé střední podniky, připojené na hladině vysokého a velmi vysokého napětí by stropy platily pro 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru.

Plyn

  1. Poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát,
  2. poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

Alokace celkem 130 miliard na kompenzace dodavatelům z toho 40 mild. plyn, zbytek elektřina.

Podniky nad 250 zaměstnanců zatím stále řešíme v rámci Dočasného krizového rámce EK. Zde je situace mnohem složitější, viz náš dopis premiérovi v příloze. Připravuje se výzva s alokací 30 mild. Kč, kde je definován, mimo jiné, Energeticky náročný podnik. Je to podnik, u kterého nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % obratu. Počítá se z 50% krytím provozní ztráty. Záležitost je stále v jednání a budeme i nadále požadovat, aby pomoc nevynechala také velké podniky z řad poskytovatelů služeb v cestovním ruchu všeobecně. O vývoji jednání vás budeme informovat.

VÁCLAV STÁREK

PREZIDENT AHR ČR