Odborná porota ocenila vítězné exponáty prezentované na největší zemědělské výstavě v;ČR Země živitelka. Ocenění Zlatý klas v;kategorii rostlinná výroba získala společnost Templářské sklepy Čejkovice pro víno Tramín z;řady Sanctus Victoria.

;

V;Českých Budějovicích probíhal ve dnech 25.-30.8.2011 agrosalon Země živitelka garantovaný Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR. Jde o největší výstavu v;zemědělsko-potravinářském sektoru v;ČR. V;rámci výstavy; se každoročně konala soutěž Zlatý klas. Exponáty v;pěti kategoriích posuzovala odborná porota sestavená ze zástupců Ministerstva zemědělství, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu a Výstaviště České Budějovice. V;kategorii rostlinná výroba; zvítězila společnost Templářské sklepy Čejkovice; s;vínem z;řady Sanctus Victoria odrůdy Tramín s;přívlastkem výběr z;hroznů.

;

Víno Tramín s;přívlastkem výběr z;hroznů, jako všechna vína z řady Sanctus Victoria, bylo vyrobeno z;nejvyšších partií hroznů ročníku 2009.; Řada Sanctus Victoria byla uvedena na trh teprve v;roce 2010 a je určená vybraným zařízením v;segmentu gastro. Pro novou řadu byla vyvinuta i speciální láhev s;originální etiketou obsahující úryvky z dávných listin. „Sanctus Victoria v;překladu znamená svaté vítězství. I na výstavě Země živitelka se potvrdilo, že tato řada si vítězství zaslouží“, říká Jakub Šamšula, ;sommelier Templářských sklepů.

;

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů v;rámci výstavy Země živitelka proběhlo 26. Srpna. Agrosalonu se účastnilo 770 vystavovatelů. Každý z;výstavních dnů byl věnován rozdílným tématům, v;rámci kterých byly připraveny odborné semináře a konference. Nechyběl ani pestrý kulturní program.

;

Redakce Gastro&Hotel