Asociace hotelů a restaurací České republiky provedla koncem června průzkum mezi provozovateli hotelů, penzionů a restaurací. Ankety se zúčastnilo celkem 560 subjektů.

Výsledky ankety ukazují na velký rozdíl stavu podnikání mezi Prahou a ostatními kraji. Potvrzují význam některých opatření, která AHR ČR a její partneři společně prosazovali. Snížení sazeb DPH pro ubytovací služby, zavedení a prodloužení programu Antivirus, stejně jako kompenzace nájemného v programu COVID – nájemné. Jednotlivá opatření vlády jsou využívána právě podle aktuálních potřeb v daných regionech a rozdílně mezi ubytovacími zařízeními a restauracemi. V celkovém pohledu pak mají svůj význam. Podnikatelé v ubytovacích službách budou pro potřebu dalšího udržení potřebovat spíše přímou dotaci než možnost čerpání úvěrů.

UBYTOVACÍ SLUŽBY

Využití programů na podporu podnikatelů v pořadí důležitosti

Praha

 • Antivirus                                                      89,6 %
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty              40,2 %
 • Program Covid – nájemné                       37,6 %
 • Úvěry COVID                                              19,4 %
 • Kompenzační bonus pro s.r.o.                 10,3 %
 • Příspěvek pro OSVČ                                    9,0 %

Ostatní kraje ČR

 • Antivirus                                                      78,0 %
 • Příspěvek pro OSVČ                                  23,1 %
 • Kompenzační bonus pro s.r.o.                19,3 %
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty              19,3 %
 • Program Covid – nájemné                       14,29 %
 • Úvěry COVID                                              16,39 %

Program Antivirus využilo celkem 78,8 % poskytovatelů ubytovacích služeb mimo Prahu, v Praze pak až 89,6 %. Celkem pouze 16,7 % jich pak získalo některý z úvěrů Covid mimo Prahu. V Praze úvěr Covid získalo 19 % provozovatelů ubytovacích zařízení.

97 % všech respondentů z řad poskytovatelů ubytovacích služeb pak vnímá projednávané snížení sazby DPH pro ubytovací služby jako významnou pomoc z hlediska dlouhodobého zlepšení podnikání.

Zaměstnanci

Většina podnikatelů v ubytovacích službách mimo Prahu, zatím drží své zaměstnance a propustit musela pouze do 5 % zaměstnanců (52 % respondentů). Do 10 % zaměstnanců propouštělo zatím pouze 14 % respondentů. Většina stále ještě čeká, jak se bude dále vyvíjet pomoc státu pro udržení a podporu cestovního ruchu.

V Praze se propouštělo více, celkem třetina podnikatelů propustila mezi 5 – 10 % zaměstnanců, další třetina podnikatelů propustila do 30 % zaměstnanců a 15 % firem uvedlo, že musely propustit až polovinu svých zaměstnanců. Tento stav je daný velkým rozsahem ztrát, kterým budou podnikatelé v Praze čelit, protože jsou většinou závislí na zahraničních turistech a konferencích. Tato skutečnost je také umocněna tím, že Praha tvořila celkem 60 % cestovního ruchu v ČR.

Obsazenost

Praha

Období Předpokládaná obsazenost
červen 5 – 10 %
červenec – srpen 10 – 20 %
září – říjen 20 – 30 %

 

Ostatní kraje

Období Předpokládaná obsazenost
červen 30 %
červenec – srpen 40 – 50 %
září – říjen 20 – 30 %

 

RESTAURACE

Využití programů na podporu podnikatelů v pořadí důležitosti

Praha

 • Antivirus               93,3 %
 • Covid – nájemné 53,3 %

 

Ostatní kraje ČR

 • Antivirus                                           81,8 %
 • Program Covid – nájemné            30,68 %
 • Příspěvek pro OSVČ                        32,9 %
 • Kompenzační bonus pro s.r.o       25,0 %
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty   15,9 %
 • Úvěry COVID   13,6 %

Téměř 82 % restaurací mimo Prahu využívá program Antivirus, v Praze pak 93 %. Pro pražské provozovatele restaurací je velmi důležitý program COVID – nájemné, který bude čerpat až polovina z nich. Úvěry COVID získalo pouze 13 % respondentů.

Zaměstnanci

Provozovatelé restaurací propouštěli také méně zaměstnanců. Až 60 % podnikatelů v restauracích zatím snižovalo stavy zaměstnanců o maximálně 5 %.

Stravenky

56 % provozovatelů restaurací podporuje zavedení zaměstnaneckého paušálu, jako alternativu současným stravenkám a stejný počet provozovatelů restaurací nemá obavu, že by zavedením zaměstnaneckého paušálu došlo k poklesu zájmu hostů o služby restaurací.

Redakce Gastro&Hotel