„Vyšel nový Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení ČR“

autor: | Bře 20, 2013 | Novinky z Gastronomie

AHR ČR vydala letos, opět za podpory MMR a agentury Czech Tourism, další „Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení České republiky“, která jsou certifikována v rámci evropské klasifikace Hotelstars Union.

Katalog je dvojjazyčný (čj, aj) a byl vydán v nákladu 10 000 kusů, distribuován bude na všech výstavách a veletrzích, kde má své zastoupení agentura CzechTourism, na destinační společnosti České republiky, na zahraničních zastoupeních agentury CzechTourism.

Katalog byl rozeslán všem členům AHR ČR s únorovým číslem zpravodaje „AHR fórum“. V současné době probíhá distribuce na informační centra asociovaná v ATIC (Asociace turistických informačních center – cca. 200 infocenter). Katalogy jsou také k dispozici v lůžkových a jídelních vozech Českých drah (JLV, a.s.).

Bohužel, vzhledem k rozsáhlé recertifikaci části ubytovacích zařízení, nebylo možné uvést všechna zařízení, (u některých teprve probíhal proces recertifikace, někdo zažádal až po stanoveném termínu,…). Některá ubyt. zařízení tedy certifikaci obdrží až v průběhu roku.

Existuje ale pravidelně aktualizovaný seznam všech certifikovaných zařízení, který najdete na stránkách http://www.hotelstars.cz/certifikat-zarizeni.

Katalog je možné získat i v elektronické podobě, ročník 2012 i 2013 je ke stažení na www.hotelstars.cz.