Milí kolegové,

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme opět vyzvat k nominacím kandidátů na Výroční ceny Asociace hotelů a restaurací ČR. Věříme, že po tak dlouhé době, kdy jste čelili mnoha profesním výzvám využijete této příležitosti k ocenění práce Vaší, svých kolegů i Vašich týmů.

Své kandidáty na Výroční ceny AHR, můžete nominovat do 31.8.2022 hned v několika kategoriích. Hoteliér roku (hotely do 80 pokojů x hotelové řetězce a hotely nad 80 pokojů), Restauratér roku (samostatné restaurace x hotelové restaurace), Škola roku, Mladý manažer roku či Odpovědný hotel/restaurace roku. Nominovat přímo můžete nově také do kategorie Penzion roku, popřípadě se můžete do této kategorie zapojit sběrem recenzí přes Previo. ( více informací ke sběru recenzí přes Previo, které by probíhaly během letních měsíců do 15.9.2022 Vám zašleme v příštím týdnu)

Nominovat můžete online na www.cenyahr.cz

Po ukončení sběru nominací budou odbornými porotami nominace vyhodnoceny dle pravidel Výročních cen https://cenyahr.cz/kategorie-vyrocnich-cen/. Ocěnení bude předáno držitelům během slavnostního Galavečera dne 21.října 2022 v hotelu Premier BW Hotel International v Brně.

Jménem vzdělávací sekce AHR ČR nám také dovolte vyzvat školy, aby využily možnosti vyzdvihnout znalosti svých absolventů a přihlásily jejich práce do soutěže „O nejlepší studentskou práci 2022“ Práce( diplomové, bakalářské, závěrečné VOŠ ) se musí zabývat řešením problémů hotelnictví, stravovacích služeb, prodeje služeb v cestovním ruchu, případně cestovním ruchem jako takovým, s převládajícím zaměřením na ČR. Práce v e-podobě zasílejte manažerce vzdělávání Andree Škodné – skodna@ahrcr.cz, nejpozději do 21.6.2022.

Více informací ke studenstké práci na https://www.ahrcr.cz/novinky/soutez-ahr-cr-o-nejlepsi-studenstkou-praci-2022/

s pozdravem a přáním pěkného dne

————

ING. KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ
GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ AHR ČR