Praha 22. září 2020 – Asociace hotelů a restaurací České republiky vnímá pozitivně vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že nechce zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku, ale zároveň upozorňuje, že je v rozporu s tímto vyjádřením záměr dále regulovat otevírací dobu restaurací do 22:00 hod.

Toto opatření se netýká pouze barů, ale i běžných restaurací, kde jsou dodržována a již nastavena pravidla bezpečnosti a tudíž rizika minimalizována bez ohledu na to, zda budou provozy uzavřeny o dvě hodiny dříve.

Provozy ubytovacích i stravovacích zařízení byly silně zasaženy pandemií a zvláště ve velkých městech se stále zmítají v ekonomických problémech. Stát by měl zvážit možnosti cílené podpory podnikání v tomto oboru, který je již tak silně regulován a dopadají na něj jako první všechna současná opatření, včetně dramatického propadu cestovního ruchu a snížené poptávky ze strany firem i individuální klientely.

Jako dlouhodobě přetrvávající problém vnímá AHR ČR skutečnost, že tato opatření nejsou předem nijak konzultována s odborníky z praxe a tudíž i v minulosti byla přijímána dosti chaoticky a bez jasného vysvětlení záměru nebo snahy hledat cesty, které by méně zasahovaly do ekonomiky pohostinství a cestovního ruchu a přitom splnily stejný účel. Poslední opatření, týkající se evidence aktuálních míst k sezení a počtu židlí, toho bylo dalším důkazem.

AHR ČR pevně věří, že komunikace s Ministerstvem zdravotnictví se v tomto směru zlepší a doporučuje, aby případná další opatření byla alespoň s krátkým předstihem konzultována se zástupci podnikatelů v dotčeném oboru.

Kontakt: ing. Váckav Stárek, +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Redakce Gastro&Hotel