Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve své nejnovější publikaci z ledna 2023 potvrzuje certifikací ENERGY STAR®, že všechny konvektomaty iCombi Pro společnosti RATIONAL dosahují vyšších úspor energie ve srovnání s jinými necertifikovanými standardními zařízeními a překračují přísnější limity EnergyStar 3.0. To znamená, že celá produktová řada konvektomatů iCombi Pro, včetně iCombi Pro XS a iCombi Pro 20-2/1, nese nyní tuto certifikaci. Společnost RATIONAL tohoto dosáhla díky vylepšené izolaci, optimalizovaným ovládáním a vylepšením povrchové úpravy skla dvířek varné komory.

EPA ve své zprávě odhaduje, že certifikované konvektomaty jsou přibližně o 30 % energeticky účinnější než srovnatelné standardní modely. Certifikace podtrhuje závazek společnosti k inovacím napříč celým sortimentem a jasně ukazuje cíl zajistit větší udržitelnost a odpovědné využívání zdrojů s co největším počtem modelů.

„V časech energetické krize a zvyšujících se energetických nákladů jsme rádi, že jsme schopní
jasně demonstrovat úsporu energie našich zařízení,“ vysvětluje Vladan Jesenský, jednatel
společnosti RATIONAL za Českou republiku a Slovensko.

Více informací ke konvektomatům RATIONAL a certifikaci ENERGY STAR® naleznete na rational-online.com.