Ve čtvrtek 23. května proběhl v historickém prostředí letního refektáře Strahovského kláštera již 5. ročník prezentace špičkových českých a moravských biovín z integrované a ekologické produkce, kterou pravidelně pořádá spolek Ekovín.

Dvanáct předních tuzemských producentů zde prezentovalo jedinečná vína a seznamovalo četné návštěvníky s inovativními postupy výroby biovín. Ekologicky orientovaní vinaři sdružení ve svazu Ekovín se již od roku 1992 snaží produkovat vína špičkové kvality bez jakýchkoli reziduí pesticidů a průmyslových hnojiv.

Ekologičtí vinaři hospodařící ve 170 podnicích na více než 12 000 hektarech se snaží podporovat druhové bohatství rostlin, hmyzu a dalších organismů ve svých vinicích i okolní krajině. Vinice jsou chráněny především volně žijícími populacemi rozmanitých užitečných organismů a látkami, které zvyšují přirozenou schopnost révy bránit se napadení chorobami a škůdci.

Vína z ekologických vinařství nabízejí speciální požitek z vína s rafinovanými chuťovými zážitky a jsou výsledkem harmonické spolupráce mezi vinařem a přírodou. Vedle klasických odrůd se v bio vinohradech pěstují i odrůdy odolné proti houbovým chorobám jako je Malverina, Hibernal nebo Laurot.

Více informací o členských podnicích a jejich vynikajících vínech na www.ekovin.cz.