Polohy okolo Znojma jsou odpradávna velmi vyhledávané. Ač se jedná spíše o půdu chudou, ve které se réva musí prát o živiny i vodu, vína jsou tu krásná, šťavnatá a svěží. Navíc je tu hluboké podloží tvořeno pískovcovou skálou, ve které již více než 500 let vznikají malé i velké vinné sklepy.

Za chuťově plná a aromatická vína vděčí Znojemsko specifickým přírodním podmínkám, talentu, šikovnosti a citu místních vinařů. Nejstaršími svědky historie znojemského vinařství jsou archeologické nálezy z doby pobytu římských legií, klášterní kroniky i listiny českých panovníků. Klášter premonstrátů v Louce byl po staletí centrem duchovního a hospodářského života na Znojemsku, včetně výroby vína, s působením benediktinů v Rajhradě se pojí nejstarší listina připomínající vinný desátek (roku 1222).

Terroir Znojemsko

Geologické složení půd se na Znojemsku poměrně často mění. My jsme si vybrali oblast, kterou charakterizují převážně písčité půdy se skalnatým písčitým základem, s vyšším obsahem granitoidů. Pískovcové skály v podloží dokázali krásně využívat již naši prapředci a vybudovali v nich celý labyrint podzemních chodeb – sklepů, které sloužily k výrobě a zrání vína. Některé byly dokonce vícepatrové a obsahovaly skryté sklepy, ve kterých se ukrývalo víno před financi. Dnes nám tyto hluboké sklepy mohou pomoci při pochopení složité práce révy. Ta musí v propustných písečných půdách bojovat o vláhu. Kapky stékají po kořenech, které se snaží o stále hlubší zakořenění. Do stěn a stropů sklepů, které jsou 10, ale i 25 m pod zemským povrchem, prorůstají kořínky révy a vytvářejí panoptikální obrazce. Rychlý odchod vody do hlubších vrstev půdy způsobuje stres révy, která nevytváří velké bobulky s vyšším podílem šťávy, ale menší, velmi koncentrované. Čím starší réva, tím větší je podíl minerálů ve výsledném víně. Minerály se projevují výraznou slaností. Čím má rostlina hlubší kořeny, tím více z chudé půdy získává. Nevýhodou je, že se v těchto půdách nedaří vytvořit delší řetězec chutí, který očekáváme například v červených vínech. Modré odrůdy se do těchto půd nehodí a pokud ano, tak na výrobu růžových vín či klaretů. Není bez zajímavosti, že již kousek za hranicemi se charakter půdy mění na humózní, velmi kvalitní půdy vhodné pro pěstování modrých odrůd. Z terroiru se vymyká i jedna z nejlepších místních tratí Kraví Hora, kterou tvoří hlubinné vyvřeliny, žula, granity s naplavenými slíny, jíly a kaolinem. Jílové minerály jsou velmi absorpční. Přes nedostatek srážek v této oblasti dokáží udržet dlouho vláhu v zemi. Nástup vegetace je tu opožděnější, ale hrozny velmi dobře vyzrávají. Nejsložitější tak je vinici na těchto půdách založit, pokud zakoření, je vyhráno. Doporučuje se tu celoplošné zatravnění, aby nedocházelo ke ztrátě vody z půdy. Kraví Hora dává těžší, plnější a hlavně dlouhověká vína.

VOC Znojmo

Společnou charakteristikou bílých a růžových vín z této oblasti je intenzivní aroma s výraznými květnatými tóny, užší tělo a vyšší, šťavnatá kyselina. Posledně jmenovanou kyselinu už nevytváří tolik podloží, jako spíše intenzivní rozdíly mezi noční a denní teplotou, které způsobuje umístění oblasti za pahorky Vysočiny. Nejcharakterističtějšími odrůdami oblasti jsou bezesporu Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský. Proto se také místní vinaři spojili a vytvořili první (a zatím i jediné) VOC v ČR. Zkratka VOC znamená Vína Originální Certifikace. VOC Znojmo prezentuje pravidelně svá vína na Festivalu ve Znojmě vždy 8. května. Od letošního roku je připravena novinka pro milovníky vín – po celou turistickou sezonu budou střídavě otevřeny sklepy jednotlivých členů tak, aby vždy byla možnost v několika sklepech vína ochutnat a koupit.

Miniprofily vinařství z oblasti Znojemsko

Roman Polák, s.r.o.                        

Založeno: 2004

Vinice: 2 ha, písčité sedimenty

Roční produkce: 13 000 lahví

Vinařství vyrábí tři řady vín. Najdeme v nich rozmanitost terroiru, odrůdovou pestrost a osobitý charakter. „Sluníčková řada“ je tvořena šaržemi do 800 lahví, vyrobených moderní cestou řízeného kvašení. „Bílá řada“ znamená privátní kolekce se šaržemi do 400 ks, které jsou vyrobeny kombinací moderní a klasické technologie. „Černá řada“ je charakteristická šroubovými uzávěry. Najdeme tu trendy svěží vína. Můžete tu prožít nejen degustaci vín ve stylovém sklepě, ale i akce zážitkové gastronomie. V prvním patře najdete i 15lůžkový penzion.

Vinařství Dobrovolný

Založeno: 1976

Vinice: 16 ha, granity, jílové minerály

Roční produkce: 45 000 lahví

Vinařství má své počátky v roce 1965, ale až v roce 1976 byl zakoupen tehdy značně neudržovaný sklep. Jeho zvláštností je to, že je vytesán do pískovce ve slohu gotickém, zatímco drtivá většina ostatních má charakter klenby románské. Po roce 1990 přišly na řadu nákladné, ale pro výrobu kvalitních vín nezbytné moderní technologie a vysazení vinic na nejlepší poloze v okolí – Kraví Hoře. Odtud pocházejí vína velmi minerální, až kamenitá s vysokým extraktem a skvělým aroma. Letos bude dokončen nový penzion se 14 pokoji, degustační místnost a vinotéka.

VINO HORT, s.r.o.                                                                                                           

Založeno: 1999

Vinice: nevlastní

Roční produkce: 80 000 lahví

Jiří Hort se považuje za vinaře, nikoliv vinohradníka. Jako jeden z mála razí myšlenku, že nepotřebuje vlastní vinice. Umožňuje mu to vyhledávat nejlepší polohy pro jednotlivé odrůdy ve správě těch nejlepších vinohradníků po celém území jižní Moravy a následně vyrábět z nejlepších hroznů ta nejlepší vína. Při vinifikaci používá moderní technologie a nejmodernější vinařské postupy. V portfoliu najdeme živá a aromatická bílá vína. Z modrých  hroznů vyrábí pouze růžová vína a klarety – a vyrábí je tak dobře, že je považován za růžového krále.

Modrý sklep – Agrodružstvo Nový Šaldorf                                                                    

Založeno: 1994 (1965)

Vinice: 80 ha, písek, jíl

Roční produkce: 200 000 lahví

První zmínky o sklepě pocházejí ze 16. století. Svojí délkou téměř 350 metrů patří mezi nejdelší sklepy v Novém Šaldorfu. Přestože vinařství v posledních letech hodně investuje do obnovy technologií, stále si zakládá na tradičních postupech vinifikace. Vína kvasí v přirozené teplotě 20 °C, lisování po 24hodinové maceraci, nepoužívají se ušlechtilé kvasinky. Vína přicházejí na trh až po dostatečném vyzrání v sudu. Dříve se prodávala 3–5letá, dnes trh žádá vína mladá, proto zkrátili dobu zrání na 2-3 roky. V Modrém sklepě máte vždy záruku, že dostanete vína z vlastních hroznů unifikovaná ve vlastním sklepě.

Vinařství LAHOFER, a.s.

Založeno: 2003

Vinice: 59 ha, štěrkopísek

Roční produkce: 186 000 lahví

Firma začala svou činnost pod názvem První znojemská vinařská. V roce 2006 vybudovala nový vinařský dvůr v Dobšicích. Vinice leží ve viničních tratích U Hájku a Babičák, tedy ve špičkových lokalitách nedaleko Znojma. Zpracovávají výhradně hrozny z vlastní produkce, ze kterých vyrábějí přívlastková vína. Přímo ve Znojmě vysadili na historické vinici Karolinky prvních 800 hlav Sauvignonu. V centru Znojma najdeme i firemní Hotel Lahofer, který ke skvělým vínům přidává i gastronomickou nadstavbu. Vína si tu můžete koupit za sklepní cenu.

Vinařství Kořínek                                                                                                 

Založeno: 1991

Vinice: 23 ha, jílovito-písčité

Roční produkce: 70 000 lahví

Rodinné vinařství se rozkládá ve třech sklepech – výrobním, archivním a degustačním. Filozofií vinařství je výroba vína pomocí moderních metod a postupů v klasickém, vínu přirozeném prostředí – ve sklepních prostorách. Zvláštní je, že na rozdíl od řady vinařů nezaznamenali propad v ročníku 2010, naopak vyrobili více vína než v roce 2009. Novinkou jsou tři řady vín s novými etiketami a lahvemi. V řadě APRI najdete vína po 15 měsících pobytu v barrique sudu – bílé cuvée Veltlínské zelené a Rulandské šedé, v červeném pak Rulandské modré. Ve sklepě můžete zažít i zážitkovou gastronomii v kuchařském podání Petra Kořínka.

Znovín Znojmo, a.s.

Založeno: 1992

Vinice: 22 ha, zvětraliny Dyjského masivu

Roční produkce: 6 000 000 lahví

Znovín Znojmo je pokračovatelem tradiční výroby vína z vinné révy pěstované na úrodných, průmyslovými emisemi nezatížených, vinicích znojemské vinařské podoblasti. Znovín nabízí nejpropracovanější turistický vinařský program v ČR. Společnost byla založena roku 1992. Kromě unikátní vinice Šobes, uložené v meandru řeky Dyje, se Znovín může chlubit i největším křížovým sklepem v Příměticích. Dnes se tu vyrábí výhradně bílá a růžová vína. Koncem roku 2010 se nabídka vín rozrostla i o dvě mešní vína – Tramín červený a Pálava, obě se zbytkovým cukrem.