Vinaři poručí větru i dešti

autor: | Srp 29, 2017 | Gastro & Drinks | 0 komentářů

 Celý burgundský vinařský region bude jako první v zemi chráněn hi-tech štítem proti krupobití.

Vinaři se utkají s kroupami

Od letošního června je v oblasti vytvořena síť 125 pozemních generátorů, které rozptýlí drobné částice jodidu stříbra do bouřkových mraků, zastaví tam vytváření ledových krystalů a sníží tak riziko poškození úrody. V minulých letech se tu přehnaly ničivé bouře. Část generátorů byla instalována po živelní pohromě už před třemi roky a chránila 15 tisíc hektarů, teď však se ochrany dostane celému regionu o rozloze 42 tisíc hektarů včetně oblastí Maconnais, Beaujolais a Chablis. Systém narušující mraky se také používá ve vinařských regionech v Bordeaux a jihozápadní Francii, neposkytuje však tak rozsáhlou ochranu. Zde jsou generátory rozmístěné na každém desátém kilometru. Každý z nich má spalovací komoru, která rozpálí částice posílané až do kilometrové výše. Meteorologové pošlou ke každému pěstiteli vybavenému generátorem varování s čtyřhodinovým předstihem před očekávanou bouří a generátory jsou spuštěny, jakmile riziko převýší čtyřicet procent.

 

Text: Jiří Chum Foto: Archiv