Veletrhy patří mezi důležité marketingové nástroje. Veletržnictví je ale zároveň jedním z oborů, který pandemie koronaviru zasáhla nejvíc.

Situace se samozřejmě nevyhnula ani segmentu HoReCa, který na tom i tak není zrovna nejlépe a kombinace obojí- ho se zdá být obvzlášť neštastná. Ačkoliv po boomu ve veletržním byznysu na začátku 90. let začaly u nás některé veletrhy po roce 2000 stagnovat, v posledních letech naopak prosperovaly. Že do pandemie všechny ukazatele veletrhů rostly, tvrdí i Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a. s., která mimo jiné pořádá mezinárodní potravinářský veletrh Salima. Jen v roce 2019 navštívilo veletržní akce BVV a hostující veletrhy 835 tisíc účastníků včetně 12 tisíc zahraničních z 86 zemí. Jiří Kuliš do- dává: „Letošní rok byl dobře připraven a mohl být rekordní. Pandemie nás všechny zaskočila a nečekaně vše změnila. Bude to nejhorší rok v historii veletrhů u nás a ve světě.“ Jan Kolář, obchodní ředitel Messe Frankfurt CZ and SK potvrzuje, že stejná situace panuje i v zahraničí. Veletrhu Ambiente 2020 se dokonce zúčastnil rekordní počet 4 635 vystavovatelů. Tento mezinárodní veletrh designu a spotřebního zboží navíc právě v posledním roční- ku dal víc prostoru i segmentu HoReCa. Veletrh se konal v únoru 2020. Kvůli počínajícím cestovním omezením z důvodu koronavirové pandemie se na něm ale už projevil pokles návštěvníků.

V TEMNÝCH KORONAVIROVÝCH DOBÁCH

Od půlky března 2020 se nekonaly žád- né veletrhy a ani na podzim se většina z plánovaných akcí neuskutečnila, ačkoliv pořadatelé věnovali nemalé úsilí tomu, aby to tak nebylo. Jan Kolář potvrzuje, že společnost Messe Frankfurt reagovala na pandemii rychle. Snažila se přitom udržet kvalitu pořádaných akcí a zaručit, aby měla účast požadovaný efekt. To se ovšem ukázalo z důvodu všech omezení a zdravotních rizik nemožné. „V tuto chvíli je výstaviště Messe Frankfurt plně připraveno akce realizovat s minimálním rizikem nákazy. Strukturu výstaviště jsme přeplánovali tak, aby se zajistily bezpečné odstupy a plynulý pohyb návštěvníků. Bylo přijato mnoho opatření od možnosti trekování a regulace množství návštěvníků, přes pravidelnou cirkulaci vzduchu ve výstavních prostorách až po pravidelnou dezinfekci,“ říká Jan Kolář. Všichni věřili nebo alespoň doufali, že na podzim se budou realizovat první akce a na jaře se vše zase vrátí do starých kolejí. Realita ale dopadla přesně naopak. Před zpřísňováním opatření se na letenském výstavišti konal na začátku října 2020 za přítomnosti zhruba třetinového množství vystavovatelů i návštěvníků ještě veletrh For Gastro. Jiní provozovatelé raději do takového rizika už vůbec nešli.

DIGITÁLNÍ CESTOU

Co se dá dělat v době pandemie? Ačkoliv jsou veletrhy vystavěné na přímém osobním kontaktu, který se nedá ničím nahradit, už více než 20 let existují s větším či menším úspěchem pokusy o jejich digitální verze. Pandemie rozvoj těchto variant veletrhů ještě urychlila. Zatímco někteří je označují za pouhé náhražky, které ze své podstaty nemohou mít stejné účinky jako osobní kontakt tváří v tvář, jiní se k podobné možnosti staví pozitivněji. Například Gastro Circle v Salzburku byl na začátek listopadu naplánován celý digitálně formou přednášek z oboru gastro a hotel. Jan Kolář z Messe Frankfurt CZ and SK k tomu říká: „Rozvoj veletrhů digitálním směrem je určitě oblast, kterou řešíme dlouhodobě. Například mezinárodní veletrh Ambiente spustil pro vystavovatele už na začátku roku 2019 digitální tržiště Nextrade a nyní je o něj velký zájem.“

VELETRH JE MRTEV, AŤ ŽIJE VELETRH!

Po každé krizi firmy ze všeho nejdřív ořežou náklady na marketing a reklamu. Účast na veletrzích se v takovém světle jeví jako první na ráně. Není to ale zrovna šťastné řešení. Veletrhy se ukazují být pro firmy velmi efektivním nástrojem. Podle řady expertů veletrhy nezmizí ani po koronaviru. Už před pandemií se jejich charakter díky internetu a sociálním sítím proměňoval. Jen se rychleji dokončí jejich posun od pouhé prezentace produktů a novinek ke společenské události. Vystavovatelé budou mít možnost je pro jejich skvělý obchodní a komunikační potenciál používat k vytváření komunit fanoušků a k navazování cenných obchodních partnerství.

B2C: VELETRH MUSÍ BÝT SHOW

V oblasti B2C je osvědčeným receptem na úspěch show. Jinak mají tyto typy veletrhů tendenci skomírat. Není divu – v dnešní době, kdy si spotřebitelé na- jdou produkty a veškeré informace o nich na internetu, na vlastní kůži si je ozkoušejí v obchodech a sami obchodníci mají nepřebernou řadu prodejních kanálů, nedává smysl chodit od stánku ke stánku na výstavišti. Veletrh musí koncovým spotřebitelům nabízet přidanou hodnotu – musí bavit. Nudné prezentace a běžící TV obrazovky nikoho nepřitáhnou. Pro segment HoReCa to platí dvojnásob.

B2B: ODBORNÉ VELETRHY NABÍZEJÍ STABILITU

V oblasti B2B je význam veletrhů v prezenční formě neoddiskutovatelný. Osobní kontakt mezi obchodními partnery je důležitý pro upevnění vzájemných vazeb. Firmy pak dokážou lépe vyhodnocovat rizika spojená například se zdánlivě levnějšími nabídkami neznámých dodavatelů. Veletrh B2B je jedinečnou platformou, na které se setkávají profesionálové z oboru: podnikatelé, experti, obchodníci, potenciální obchodníci, investoři, novináři. Je to obrovské tržiště, kde se rozvíjí obchod a hledají noví zákazníci. Jiří Kuliš z Veletrhy Brno to potvrzuje: „Právě pro velkoobchod s potravinami je osobní jednání důležité, protože při obchodování s potravinami musí být vytvořena důvěra mezi partnery. Proto například veletrhy Fruit Logistic v Berlíně nebo Seafood v Brusselu jsou tak velké a úspěšné akce.“

CO VÁM MŮŽE ÚČAST NA VELETRHU DÁT

Umění využít potenciál veletrhů se může stát výraznou konkurenční výhodou. Už krize v roce 2008 přinesla celou řadu poučení, jak se veletrhů účastnit za co nejnižších nákladů a jejich efektivitu znásobit.

  • Máte jedinečnou příležitost prezentovat vlastní značku.
  • Propojíte se napřímo se svou cílovou skupinou.
  • Posílíte důvěryhodnost vaší značky.
  • Získáte možnost networkingu. Navážete a vybudujete důležitá obchodní partnerství.
  • Posílíte své tržby.

Kde se dá ušetřit

1. Plocha. Zkušení vystavovatelé se shodují na tom, že nejlépe lze ušetřit za plochu. I menší stánek z levnějších materiálů totiž může vypadat zajímavě. Důležité je zaujmout nápadem a upoutat.
2. Personál. Je lepší mít menší počet personálu, ale zaměřit se na jeho důkladné vyškolení a výběr, aby to byly komunikativní a aktivní osoby, které zvládnou kvalitně odpovídat na všechny dotazy.

Na čem nešetřit

Ukazuje se, že firmy by neměly na vele- trzích šetřit na odborných doprovodných akcích, protože ty mohou být velmi efektivní. Dokazuje to i poslední zkušenost z veletrhu For Gastro. Pořadatelé tohoto veletrhu zaznamenali enormní zájem o svůj kongres, který probíhal také online.

VELETRH 21. STOLETÍ

Pryč jsou doby, kdy lidé na veletrzích chodili od stánku ke stánku znuděných vystavovatelů, respektive jejich asistentů a asistentek, a občas dostali nějakou tu vizitku. Veletrh musí bavit. Jen tak si dokáže přitáhnout vystavovatele a potažmo i návštěvníky. Kvalitní veletrhy zohledňují a v budoucnu budou čím dál více zohledňovat tyto trendy: Technologie. Silná přítomnost technologií je cítit už nyní na všech nejoblíbenějších veletrzích světa. Každý organizátor i vystavovatel si bude muset umět s nejnovějšími technologiemi poradit, pokud bude chtít držet krok se svou cílovou skupinou. Budoucností jsou tzv. hybridní veletrhy. Rozšíření o digitální platformy obchodování a propagace vystavovatelů pomůže oslovit širší spektrum zákazníků v delším časovém horizontu. Exponáty zapojující návštěvníky. Každý vystavovatel se bude chtít zaměřit na aktivní zapojení návštěvníků. Interaktivní exponáty získávají na oblíbenosti. Účastníci se mohou například zúčastnit přímo výrobního procesu na stánku. Skvělá šance pro HoReCa! Překračování hranic stánků. Vystavovatelé se budou více zaměřovat na zážitky návštěvníků než na samotné „vystavení“ produktů. A to znamená, že hranice výstavních stánků nebudou pevně dané. Trendem jsou v rámci veletrhů různé semináře a konference. Konference přitahují odborníky, na seminářích se probírají inovace v oboru i výhledy do budoucna. Eko veletrhy. Se zvyšujícím se povědomím o globálním oteplování se začnou množit projekty šetrné k životnímu prostředí. Partnerství na prvním místě. Organizátoři veletrhů si budou více vybírat jednotlivé vystavovatele. Jejich seznam budou přizpůsobovat celkovému zaměření veletrhu, budou je vybírat podle předem určených kritérií tak, aby spolu dokázali vytvořit skvělou show. Výhled na rok 2021 je v tuto chvíli nejistý. Jan Kolář, obchodní ředitel pro Messe Frankfurt CZ and SK říká: „Očekáváme, že od konce dubna už bude situace stabilní. Zájem českých exportérů i dalších vystavovatelů z celého světa o fyzickou akci, na které by mohli rozvíjet svoje obchodní aktivity, stále trvá. Dokonce se v některých segmentech ještě zvýšil.“ Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a. s. k tomu dodává: „Dobrou zprávou je, že naše průzkumy ukazují, že zájem o veletrhy zde je. Vystavovatelé potvrzují význam veletrhů pro rozvoj obchodu, zejména pro hledání nových zákazníků, a návštěvníci nemají problém přijít.“

Redakce Gastro&Hotel