Historicky první Celostátní vinařský kongres se uskuteční 23. ledna v prostorách zámecké jízdárny ve Valticích a má neskromný cíl stát se začátkem budoucnosti celého odvětví. Udržitelnost a ekologie, efektivita a obchod, přínos vinařství státu a vztah státu k vinařství atd. Kromě špiček oboru tak vystoupí na kongresu také zástupci politické sféry.

Hlavním smyslem uspořádání vůbec prvního Celostátního vinařského kongresu je nastavení témat pro budoucnost oboru, tedy vizí a samozřejmě i hlavních směrů a způsobů řešení. S tím souvisí také snaha o definování společných vinařských zájmů a potřeb a jejich konstruktivní propojení se státní správou a legislativou. V neposlední řadě stojí zmínka a podpora odkazu prof. Ing. Viléma Krause CSc., nestora vinařství v České republice. Kongresem totiž bude odstartována série akcí, kdy se v následujícím roce a půl, u příležitosti sto let od jeho narození, bude tento odkaz dále připomínat.

„Vinohradnictví a vinařství je, stejně jako řada dalších oborů závislých na neovlivnitelných faktorech, součástí reality, která je často složitá a v lecčem nekompromisní. V 21. století ale už nelze jen čekat na milost či nemilost přírody. Je nutné mít vizi, schopnost definovat a zavádět systémová řešení a také pro to vše nastavenou funkční synchronizovanou komunikaci. Proto jsme zvolili formát právě vinařského kongresu, který jednou za čtyři roky svede a na jednom místě propojí vinaře od těch nejmenších, přes zástupce organizovaných spolků, až po na trhu etablované vinařské značky a velké podniky a do diskuze zapojí i vybrané zákonodárce a klíčové pracovníky státní správy,“ přiblížil záměr akce PhDr. Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR a dodal: „je nevyhnutelné se jednou za čas zastavit, utřídit si myšlenky a nalézt ochotu spolupracovat na hlavních tématech a cílech. Jedině tak můžeme být jako celek konkurenceschopní, nadále pracovat na své výjimečnosti a držet prestiž oboru v rámci republiky, tak v zahraničí.“

Kongres pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Generálním partnerem je Vinařský ráj, obchod se vším, co vinař potřebuje. V rámci kongresu proběhne také ochutnávka kvalitních potravin oceněných značkou Regionální potravina a Klasa, které zprostředkoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Zahájení – úvodní řeč:

 • PhDr. Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR – situace, trendy a příležitosti oboru. Jeho význam a postavení do budoucnosti.

Odborné příspěvky:

Šlechtění a přesah profesora Krause
 • Doc. Ing. Miloš Michlovský, Dr.Sc., vinař a přední český odborník v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné – odkaz prof. Ing. Viléma Krause CSc., význam a možnosti šlechtění v aktuálních podmínkách.
Víno a vinařství zodpovědně
 • Vilém Kraus, uznávaný vinohradník a pěstitel štěpovaných sazenic révy vinné. Vnuk a pokračovatel prof. Ing. Viléma Krause, Csc., světově proslulého šlechtitele nových odrůd révy vinné – ekologizace, rezistentní odrůdy, systém efektivní práce na vinici, udržitelná technika…
 • prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na ZF Mendelu, významný vinařský odborník – udržitelná produkce vína, moderní technologie, možnosti aplikovaného výzkumu…
 • Mgr. Klára Kollárová, Národní sommelierka České republiky – víno a jeho příležitosti v tuzemském i mezinárodním kontextu, společenská odpovědnost…

Jako hosté promluví:

 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – předseda vlády ČR
 • Ing. Zdeněk Nekula – ministr zemědělství ČR
 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – ministr zdravotnictví ČR
 • Ing. Michal Kučera – předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje
 • Ing. Daniel Jurečka – ústřední ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
 • Ing. Martin Klanica – ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
 • Ing. Petr Dlouhý, MBA – generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu

Redakce Gastro&Hotel