reklama

Co o vás říká značka Q?

autor: | Pro 4, 2017 | Rubriky | 0 komentářů

Co z ní vyčtou vaši hosté, zákazníci, klienti i konkurence? Nic více a nic méně, než že jim garantujete kvalitu služeb na úrovni evropského standardu až nadstandardu. A že na to máte certifikát.

Co je Český systém kvality služeb?

Nástroj, který organizacím a firmám činným v cestovním ruchu pomáhá zvyšovat kvalitu služeb. Jde o nástroj flexibilní, reagující na měnící se potřeby doby, turistů i aktuální novinky v cestovním ruchu. Jde rovněž o systém adaptibilní, přizpůsobitelný charakteru, velikosti a specifikům vašeho podnikání. Lépe řečeno, můžete si z něj vzít právě to, co potřebujete.

CO získáte, když se do systému zapojíte?

Přísun odborných a praktických poznatků z oblasti řízení kvality. Know-how!

Chcete-li pracovat na svém dalším rozvoji, posilovat postavení firmy na trhu a naplňovat očekávání zákazníků, je pro vás zapojení do Českého systému kvality služeb krokem k permanentnímu rozvoji. Cílevědomé řízení kvality přináší méně stresující pracovní prostředí, nižší fluktuaci personálu, znamená menší náklady a zvyšuje náskok před konkurencí.

 KDO má projekt na starosti?

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, realizátorem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Do systému jsou zapojeny i mnohé profesní asociace, např. Asociace golfových hřišť ČR, Svaz venkovské turistiky ČR, Asociace horských středisek ČR, Asociace turistických informačních center ČR a mnohé další. Právě tato profesní sdružení stanovují technické (cechovní) předpoklady kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému. Např. Asociace hotelů a restaurací ČR stanovuje podmínky pro ubytovací zařízení certifikací Hotelstars. V tomto případě je vstupní podmínkou pro certifikaci ČSKS doložení certifikace Hotelstars, bez které není možné získat certifikát ČSKS.

 PROČ věřit, že to funguje?

Systém je licenční, tedy ověřený deseti lety fungování. Jeho správnost a přínosy potvrzují výsledky. Český systém kvality služeb nebyl postaven na zelené louce, v zásadě vychází z německého Service Qualität Deutschland (SQD) s parametry přizpůsobenými specifikům a charakteru českého trhu.

O efektivitě obdobných systémů sloužících k neustálému vzestupu kvality služeb svědčí také fakt, že jsou již řadu let užívány ve Španělsku, Francii a Velké Británii, turisty hojně vyhledávaných a opakovaně navštěvovaných destinacích.

JAK získat certifikát?

Vybraný zaměstnanec organizace projde dvoudenním školením na tzv. Trenéra kvality. Následně zpracuje elektronicky požadovanou dokumentaci, kterou věcně zhodnotí tzv. Hodnotitelské centrum. Organizaci je vydán certifikát na 3 roky s povinností každoroční tzv. aktualizace, která nutí se znovu zamyslet nad tím, zda splňujeme očekávání našich zákazníků a reagujeme na novinky a současné trendy. Po celou dobu je pro subjekty zajištěna odborná poradenská a metodická podpora regionálního koordinátora.

Oblasti, v nichž vám ČSKS pomůže:

  • Naplňování očekávání zákazníků, dosahování jejich spokojenosti.
  • Rozvoj tzv. soft skills, tedy komunikačních a dalších dovedností managementu a zaměstnanců.
  • Zvýšení efektivity komunikačních procesů jak na externích (zákazníci, dodavatelé, spolupracující organizace, ostatní strany), tak interních liniích (vedení a zaměstnanci).
  • Rozvoj firemní kultury.

Kurzy probíhají ve všech regionech České republiky a jejich nabídku naleznete v Kalendáři akcí na webových stránkách www.csks.cz, případně můžete kontaktovat Specializované pracoviště ČSKS (CzechTourism) na e-mailové adrese info@csks.cz.

 Více informací na:

www.csks.cz

www.sluzbyQ.cz