V roce 2011 vzrostla v ČR spotřeba biopotravin

autor: | Dub 17, 2013 | Novinky z Gastronomie

Lidé v České republice utratili v roce 2011 za biopotraviny 1,67 miliardy korun. Tím mírně oživili trh a přispěli k nárůstu spotřeby o 4,6 % oproti roku 2010.

Pro loňský a letošní rok se opět očekává mírný nárůst spotřeby biopotravin. Průměrná roční spotřeba na obyvatele nepřesáhla v roce 2011 dvě stě korun a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů se pohybuje pod jedním procentem. Obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2011 zhruba 2,24 miliardy korun. Export biopotravin od českých firem v roce 2011 také výrazně rostl a dosáhl objemu 570 milionů korun, což je nárůst o zhruba 13 procent oproti 505 milionům korun v roce 2010. Vyplývá to ze zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Zatímco v letech 2005 až 2008 trh s biopotravinami v České republice výrazně rostl, v následujících dvou letech začal stagnovat a obrat se ustálil zhruba na 1,6 miliardách korun. Během roku 2011 nastalo mírné oživení a domácí spotřeba biopotravin stoupla o 4,6 % na 1,67 miliardy korun. Z toho tržby v maloobchodě činily 1 568 milionů korun, ve veřejném stravování kolem 10 milionů a téměř 87 milionů korun dosáhl obrat přímého prodeje z farem. Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (64 %). Biopotraviny z dovozu tvořily 46 %, tedy podobné množství jako v roce 2010.

Počet výrobců biopotravin mírně stoupá. Ke konci roku 2012 jich bylo registrováno 432, na konci roku 2011 to bylo 422 výrobců. Jejich počet tak vzrostl o 2,4 procenta. V průběhu loňského roku začalo nově vyrábět biopotraviny 67 firem, 57 svoji činnost skončilo. Významný je počet registrovaných výrobců biovína (77).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR