Český svaz pivovarů a sladoven reaguje na uzavření gastronomických provozů, které vláda oznámila v pondělí večer s platností minimálně na tři týdny. V souvislosti s plánovaným třítýdenním uzavřením hospod a restaurací hrozí pivovarům souhrnné škody ve výši 750 milionů korun. Čepované pivo má, na rozdíl od jiných alkoholických nápojů, omezenou dobu trvanlivosti. Už nyní proto musí pivovary omezovat jeho výrobu, a v případě delšího uzavření provozoven bude nutné řešit expiraci piva. 

 V tuto chvíli je pro trh v různé fázi výroby a distribuce připraveno cca 1,2 mil. hektolitrů piva čili 240 milionů velkých piv, kde jen výrobní náklady přesahují vyšší stovky milionů korun. K tomu je potřeba připočítat další náklady spojené s uzavřením jednoho prodejního kanálu. Už nyní se v důsledku pandemie většina pivovarů potýká s nižším odbytem a propadem prodejů v desítkách procent.

Při první vlně COVID-19, kdy byly restaurace uzavřené deset týdnů, pokryly pivovary veškeré ztráty z vlastního, a to při zachování plné zaměstnanosti. Nyní už ale budou nuceny požadovat od státu kompenzace. “Chápeme, že vláda musí na nepříznivý vývoj pandemie reagovat, měla by ale současně být připravená uhradit škody, které firmám v této souvislosti vznikají. Každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven a dodává:

„Ceníme si podpory ministerstva zemědělství, které s námi okamžitě po ohlášení opatření zahájilo jednání o kompenzacích pro pivovarský sektor. Vedle prostředků pro samotné pivovary samozřejmě aktivně podporujeme i co nejrychlejší kompenzace pro aktuálně nejvíce zasažený sektor, a to je gastronomie,“ dodává Ferencová. Více než 40 000 podnikatelů a 150 000 zaměstnanců se dneškem ocitá prakticky bez prostředků a je potřeba okamžitě reagovat. „Jsme v kontaktu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků, která společně s dalšími partnery vede jednání s vládou ohledně podpory gastronomie. Pokud nepřijde rychlá pomoc, hrozí masivní propouštění a ukončování provozu hospod a restaurací,“ zakončuje Ferencová.

Redakce Gastro&Hotel