Ubytovací služby: zákaz poskytování od 18.prosince 00 hod – 2 nejdůležitější výjimky ze zákazu

  • výjimkou osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské či obdobné činnosti
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

ostatní výjimky viz usnesení čl. I bod 3 usnesení

Stravovací služby: zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary) – výjimky viz čl. I bod 1 usnesení

  • důležitá výjimka – v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.

výdejové okénko – zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.

2. TERMÍN PŘEDPOKLADU UZAVŘENÍ PROVOZOVEN – dnes jsme apelovali na VP Havlíčka a ministryni Dostálovou, aby vláda jasně stanovila předběžný termín do kdy předpokládá uzavření provozoven na základě mimořádných opatření. Současný nouzový stav je prozatím schválen do 23.12.2020, ale je nepravděpodobné, že by se po tomto datu služby uvolnily. Vláda bude pravděpodobně žádat PSP ČR o prodloužení nouzového stavu.

3. COVID UBYTOVÁNÍ – Informace z dnešní schůzky s ministryní K. Dostálovou k programu Covid ubytování:

  • Program bude notifikován u EU pro dotační období od 22.října 2020 do konce ledna 2021. Čerpání bude za dny, kdy bude dle nařízení vlády zakázáno poskytovat ubytovací služby. I když budete aplikovat výjimku dle usnesení pro ubytování osob za účelem výkonu povolání – tzn. některé pokoje budete mít obsazeny, i tak budete moci žádat za celou kapacitu ( stejně jako jarní program )
  • Program bude notifikován podle jiného článku dočasného rámce EU – pravděpodobně 3.12 – kde je stanoven limit 3 mil Eur na podnik. I velké společnosti, které mají současný limit vyčerpán, budou moci žádat. Zároveň jsme vznesli požadavek, aby všechny ostatní dotační programy byly čerpány z tohoto vyššího limitu ( vč. Antivirus Plus )
  • Vznesli jsme také požadavek aby se z programu Covid ubytování neodečítaly kompenzační bonusy pro malá sro a OSVČ
  • Ministerstvo souhlasí s vytvořením zjednodušené žádosti pro ty žadatele, kteří čerpali jarní Covid ubytování
  • Covid ubytování se bude moci kombinovat s programem „Covid restaurace“, jehož parametry se budou připravovat.

Redakce Gastro&Hotel