Na novou politickou reprezentaci čeká rozhodnutí, jak naložit s elektronickou evidencí tržeb (EET). Její plánované rozšíření bylo v létě roku 2020 současnou vládou odloženo a samotné evidování tržeb pozastaveno do počátku roku 2023. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si tak stát dobrovolně odřízl nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech republiky. S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je na místě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi pomocí drobné novely zákona.

Politický boj a snaha o vymezování se opozičních stran vůči současné vládě, postavila dnes formující se vládní koaliční uskupení před nelehký úkol. „Zrušením EET se budoucí vláda vědomě zbaví nástroje, který by mohl pomoci ke znovunastartování výběru daní od malých a středních podnikatelů. Současně by mohl s drobnými úpravami posloužit jako platforma pro vydávání elektronických účtenek, tedy přispět k významnému posunu v digitalizaci,“ říká Miloslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ.

„Zavedení EET ve 3. a 4. vlně by pomohlo k modernizaci pokladních systémů této skupiny podnikatelů, a to i směrem k jejich doplnění o příjem plateb platební kartou,“ dodává Miloslav Rut s tím, že podle dat České národní banky přesáhl objem plateb kartami v loňském roce 900 miliard korun. Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných inciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky.

Od EET k dobrovolné EET

Pokud nové vládní uskupení nechce mandatorně nutit podnikatele k elektronické evidenci, lze celý systém převést do dobrovolnosti a zavést dobrovolné EET (DEET). Evidovat tržby a platit daně je pro poctivě smýšlející podnikatele správné a normální, nechtějí být nekalou konkurencí vyhýbající se zdanění tlačeni do šedé zóny. Stát by je za tento přístup mohl odměnit snadnějším přístupem k pobídkám a dotacím nebo jim poskytnout lepší podmínky pro investice do digitalizace svého podnikání.

„Znovuzahájení evidování tržeb v dobrovolném režimu, spojené se sadou výhod a pobídek pro podnikatele, může být pozitivním signálem, kterým by nové vedení státu mohlo deklarovat jak snahu řídit a ozdravovat ekonomiku, tak snahu řešit zadlužení země. Stejně tak by vyslalo poctivým podnikatelům zprávu, že takovýto přístup se díky snadnému a rychlému přístupu k ekonomickým pobídkám a zjednodušení jejich administrativy vyplatí. Symbolicky by tím tak mohla být deklarována nová éra ve fungování státu ­– respekt, podpora a ocenění, místo represe,“ říká Miloslav Rut.

Drobná úprava stávající legislativy

Touto cestou lze navíc položit základy k další fázi digitalizace ekonomiky, která by se týkala běžných obchodních transakcí občanů a zefektivnění komunikace podnikatelů se státem v oblasti daňových přiznání. Dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb pro 3. a 4. vlnu lze pomocí drobné novely zákona o evidenci tržeb zavést téměř ihned. „Novela zákona o elektronické evidenci tržeb směrem k její dobrovolnosti již v první verzi existuje. V tuto chvíli záleží na vůli budoucí politické reprezentace, jak se k tomuto kroku postaví,“ uvádí daňová poradkyně Simona Hornochová, která se podílela na formulaci možných úprav. 

O EET

Na konci roku 2016 zavedla dosud úřadující vláda elektronickou evidenci tržeb, stejně jako se tomu stalo v různých podobách i v dalších 17 zemích Evropské unie. Hlavním posláním tohoto nástroje byl záměr lepšího výběru daní pomocí registrace hotovostních plateb, eliminace šedé ekonomiky a narovnání konkurenčního prostředí.

O Moore Global

Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích. Renomovaná síť odborně zaměřených firem se jménem Moore ve svém názvu vznikla již v roce 1907. Více podrobných informací je možné nalézt na internetové adrese www.moore-global.com nebo na českých stránkách www.moore-czech.cz.

Redakce Gastro&Hotel