Unilever Food Solutions

autor: | Dub 5, 2011 | Novinky z Gastronomie

Společnost Unilever, divize Food Solutions vyhlašuje jarní úklid a představuje novou firemní identitu, nové korporátní logo a webové stránky.

Když se uklízí, tak z gruntu. Když přichází změna, tak nejen uvnitř, ale i navenek. Společnost Unilever, divize Food Solutions se pustila před příchodem jara do velkých změn, s kterými se pojí i významná změna firemního loga, webových stránek a korporátního designu vůbec.

Před své zákazníky bude od letošního jara předstupovat s novou firemní identitou – oranžovým logem v barvě šťavnatého pomeranče, která se velmi silně spojuje s představou slunce symbolizujícího zdraví, bohatou úrodu i bohatství obecně, dynamičnost nebo optimismus, chuť a radost ze života – přesně ty hodnoty, jež se snaží společnost Unilever, divize Food Solutions (dále jen UFS) předávat ve svých výrobcích všem svým zákazníkům.

Oranžová barva navíc vzbuzuje zvědavost, pocit vzrušeného očekávání a chuť po nepoznaném, což je UFS vlastní – neustále objevovat a přicházet na nové a lepší postupy zpracování potravin. Nové logo bude oproti původnímu, na výšku designovanému logu vyvedeno do šířky a oproti předchozímu znaku bude využívat pouze jedné jediné barvy – výrazné oranžové. Do designu nového loga přibylo oproti původnímu návrhu velké písmeno „U“ v názvu, které logo uvozuje a je složené s miniaturních grafických obrazců asociující ingredience, které dávají základ výrobkům UFS. Novinkou je také využití slovního spojení: „Inspiration every day“, které v sobě skrývá nové poselství a ambice společnosti jít až za rámec pouhého poskytovatele produktových značek a kuchařských ingrediencí a nabízet nápady, které budou inspirovat a rozvíjet byznys každého zákazníka – být kvalitním partnerem a rádcem pro široké spektrum zákazníků značky.

Věta „Inspiration every day“ je vyobrazena ve vizuálu loga tmavší barvou než ostatní znaky či písmena použitá v názvu Unilever Food Solutions a velkém písmenu „U“. Změna loga a vizuální stránky ovšem nebude jedinou novinkou, která po „jarním úklidu“ příjemně překvapí. Re-branding završuje nejen proces zavádění nové vizuální prezentace Unilever, divize Food Solutions, ale také její nové firemní strategie jednoznačně zaměřené na zdravou výživu a udržitelnost, kdy hlavní snahou UFS je jít až za rámec pouhých zprostředkovatelských služeb a nabídnout součinnost a inspirativní nápady na míru, které budou podněcovat a rozvíjet byznys jednotlivých zákazníků.

Nabídnout zákazníkům pomoc s vytvořením atraktivního, zdravého a výživného menu, které přitáhne nové hosty, zvýší jejich spokojenost a posílí věrnost stávajících zákazníků podniku, kteří se budou vždy rádi vracet zpět. Pomoci zlepšit stávající management kuchyně a dále zvýšit jeho provozní efektivnost. Podstatou uplatnění strategie bude zaměření se na poskytování profesionálních rad a řešení na míru ve třech oblastech fungování každého restauračního zařízení či jídelny. Tým kuchařů a odborníků z Unilever Food Solutions bude vystupovat v roli poradců a školitelů a bude nabízet jednotlivým zákazníkům služby, které jsou klíčové pro každý úspěšný cateringový provoz rozdělené podle zaměření do tří základních kategorií – Vaše Menu, Vaši Hosté a Vaše Kuchyně. Hlavní ambicí při doporučení vhodného menu bude pro tým UFS udržet menu zdravé, výživné, chutné a atraktivní pro hosty a profitabilní pro majitele provozovny.

Služby a doporučení v oblasti Vaše Kuchyně budou cíleny tak, aby zlepšily management kuchyně, zvýšily provozní efektivnost a navýšily zisk a marže z prodaných pokrmů, a to bez ztráty kvality nabízených jídel. Poslední pilíř, na němž je strategie založena, se zabývá zákazníkem. Služby v oblasti Vaši Hosté budou sestavovány jednotlivým podnikům na míru tak, aby maximálně zlepšily spokojenost a zvýšily prodej i opakované návštěvy hostů v podniku. „Neviditelnou, ale o to zásadnější změnu, kterou naši zákazníci v následujícím období pocítí, bude oblast námi poskytovaných služeb, a to zaměření se na tři klíčové oblasti fungování restaurací a jídelen. V těchto oblastech budeme schopni jako profesionálové podat každému zákazníkovi pomocnou ruku.

Naši obchodní zástupci, speciálně za tímto účelem proškolení, budou připraveni reagovat na dotazy zákazníků stejně jako tým profi-kuchařů Unilever Food Solutions. Ti nejen že obchodní zástupce školí v kuchařských dovednostech, aby byly pro zákazníky opravdovými partnery a relevantními poradci, ale nezřídka kdy se i sami účastní jednání se zákazníky po jejich boku a zaškolují zákazníky přímo v jejich provozech,“ uvedla Jitka Šichová, Country Managing Director Unilever, divize Food Solutions ČR/SR. „Věříme, že naši zákazníci novou strategii ocení a budou se na nás s důvěrou obracet. Naší ambicí je být zákazníkům dobrým a kvalifikovaným partnerem a dodávat jim služby, které nikde jinde nenaleznou.“

;

;

;