Od 13. prosince 2014 nabylo účinnost nové nařízení Evropského parlamentu o poskytovaní informaci spotřebitelům. V letošním roce jej doplnila novela Zákona o potravinách. Na toto téma jsme si povídali s Ing. Václavem Stárkem, prezidentem AHR ČR.