Nejen o tom, jak si udržet stálý a kvalitní tým v oddělení housekeepingu, jsme si povídali s
Jaroslavou Vyskočilovou, Executive Housekeeper z Vienna House Diplomat, lektorkou AHR ČR a
konzultantkou pro oblast housekeepingu


Jaké jsou nejvýraznější současné trendy v oblasti housekeepingu?

Outsourcing. Čím dál tím více ubytovacích zařízení využívá pro oblast housekeepingu outsourcing
pracovní síly. Souvisí to s větší flexibilitou dispozice pracovníků v době sezóny, mimosezóny a
nárazových provozních špiček, stejně jako se snížením administrativy se zaměstnanci spojenou.

Externí prádelny. Prakticky většina ubytovacích zařízení pochopila, že zatěžovat se a „prát se“ s
praním prádla je neefektivní nejen ekonomicky, ale i časově a kvalitativně. Ke kvalitnímu praní a
mandlování ložního prádla jsou potřeba profesionální technologie, které i sebevětší hotel nikdy
ekonomicky nezhodnotí. Některá menší zařízení využívají zbytkový čas svých pracovníků
housekeepingu k praní froté prádla, neboť se nemusí mandlovat, využívají se sušičky. Ale toto je
jen okrajová a doplňková činnost. Většina nejmenších ubytovacích zařízení čítající jednotky
pokojů, tzn. penziony, si i nadále pere většinou sama s využitím domácích praček s větším
objemem.

Leasing prádla. S rostoucím profesionálním prádelenským trhem se začala rozvíjet i nabídka
možnosti leasingu prádla pro ubytovací zařízení. Opět na trhu přibývá ubytovacích zařízení, která
tuto službu využívají. Výhodou oproti vlastnění prádla samotným ubytovacím zařízením je i jeho
průběžná obměna ze strany prádelny. Ubytovací zařízení si tudíž udržuje určitou stálou kvalitu
prádla, zatímco pokud jej vlastní, tak ho často používá až do momentu poškození.

Základem dobře fungujícího oddělení housekeepingu je kvalitní a stabilní tým. Měla byste
„návod“, jak ho vytvářet a udržet?

Ano, upozorňuji, že je to nikdy nekončící koloběh. Sestavit si kvalitní tým je základní část úspěchu,
Možná ještě těžší však je si tento tým udržet. Zjednodušeně bych řekla, že zaměstnanci musí být
spokojeni, chodit do práce v klidu a rádi a to vše se opírá o tři základní důležité body.

Komunikace. Komunikujeme-li se zaměstnanci, vnímají, že jsou součástí procesu a cítí se dobře.
Základem je mluvit s nimi pro ně srozumitelnou řečí. Předávat jim touto cestou svoje myšlenky,
pokyny a vysvětlit nastavený systém, co, jak a proč, je asi to nejdůležitější, aby vše fungovalo.
Zastávám názor, že dobře informovaný zaměstnanec je sebevědomější, přemýšlí o všem, co dělá na
základě mnoha souvislostí. Pokud paní pokojská ví, kolik stojí např. vyprání osušky a ručníku na
pokoj, snadněji se jí dodržují zásady tzv. Green programu. Dokonce si i umí uvědomit, že přispívá
nejen k ochraně životního prostředí, ale i k úsporám nákladů za zbytečné praní froté prádla.

Trénink. Nezapomeňme ani na pravidelné tréninky, a to jak pro zaměstnance, kteří s námi již delší
dobu pracují, tak samozřejmě i pro ty nově příchozí. Trénink musí zaujmout, proto je třeba
vymýšlet jeho neustále nové a zajímavé formy. Příkladem mohou být různé formy praktických
ukázek, fotek, soutěží i videí. Pokud v nějaké činnosti získají praxi, stávají se opět sebevědomější,
ale zároveň i samostatnější.

Motivace. Je třeba mít na paměti, že motivace není jen o penězích. Zejména na housekeepingu je
určitou motivací třeba jen dobrá atmosféra v týmu. Souvisí s tím projevení respektu a uznání jejich
práce, slova jako „prosím“ a „děkuji“. Důležitým momentem pro ně může být i taková věc, jakou je
možnost vybrat si z variant pracovního oblečení, podle toho, jestli se lépe cítí v šatech či
v kalhotách.

Co je nejdůležitější při vedení lidí v housekeepingu?

Komunikace s týmem. Je třeba si uvědomit, že houskeeping je u nás většinou o ženském kolektivu,
tzn., že se jedná o řízení ženského týmu a to má svá určitá pravidla. Ženy umí být nesmírně obětavé
a zodpovědné. Toho jsou však schopny pouze v případě, pokud vědí a cítí, že jsou pro nás důležité.
A právě v tom je to základní pravidlo pro řízení ženského týmu. Je zapotřebí to každé zvlášť

průběžně opakovat a dávat jim najevo jejich důležitost. Nikdy nesmí cítit, že některé z nich jsou
upřednostňované a jiné opomíjené. Pokud tuto strategickou komunikaci zvládneme, tak návazné
vedení týmu housekeepingu není zase až tak složité.

Jaký způsob kontroly pracovníků se vám osvědčil?

Odpověď na tuto otázku bezprostředně souvisí s odpovědí na předchozí otázku. Komunikovat,
trénovat, motivovat, důvěřovat, ale samozřejmě i rozumně prověřovat. Uvědomělý, spokojený a
motivovaný zaměstnanec se obecně chová zodpovědněji.

Pracujete při úklidu s vůněmi? Slyšela jsem, že každý hotel by měl mít „svoji“ vůni:-).

Já osobně nejsem zastáncem tohoto názoru. Svoji specifickou vůni může mít třeba pekárna či
cukrárna, aby na ni nalákali své potenciální zákazníky. U hotelu by to mělo být trochu jinak, měl by
být co do vnímání vůně spíše neutrální. Právě proto se speciálně na hotelových pokojích užívají
např. pohlcovače zápachů. Je třeba mít na paměti i skutečnost, že vůně je věc subjektivního vjemu.
A nezapomenout nelze ani na alergiky, kteří v zařízení pobývají.

Dají se na úseku housekeepingu ušetřit náklady? Jak na to?

Samozřejmě, že ano! Vždyť housekeeping je přece typické nákladové středisko, takže umět řídit
své náklady je základem i nutností. Již na začátku při nastavování systému a procesů na sledování
spotřeby se dají náklady poměrně výrazně zoptimalizovat. Návazně „stačí jen“ průběžně a
dlouhodobě sledovat všechny klíčové parametry spotřeby. Pokud je systém již o samého začátku
nastaven správně, nemusí být návazné úspory výrazné. Mezi strategicky největší náklady na
housekeepingu vždy rozhodně patří náklady na zaměstnance, na praní prádla, jeho nákup a obměnu,
stejně jako i náklady na čisticí prostředky.
Samozřejmostí je rovněž pravidelné revidování situace na trhu dodavatelů. Nabídka trhu se
průběžně mění a vyvíjí, objevují se lepší i cenově vstřícnější produkty. Pokud toto dění
nesledujeme, zařízení přichází často díky setrvačnosti o nemalé finanční prostředky.
Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv