Trendy, které přináší Generace Y

autor: | Zář 18, 2013 | Novinky z Gastronomie

Za tzv. Generation Y, někdy označovanou též The Millenials, je označována generace narozená ca. mezi léty 1980 – 99. Obecně lze konstatovat, že je mimořádně vyspělá v ovládání moderních komunikačních prostředků. V současnosti ještě nedosáhla vrcholu svých příjmů, avšak na svých pracovištích již rozhoduje, kam budou proudit miliardy dolarů, eur, apod. Jejich potenciál vyvrcholí v roce 2017.

Příslušníky této skupiny lze také označit jako Generation Now. Vyžadují okamžitou dostupnost a flexibilitu služeb. Kladou důraz na moderní technologie a okamžitý přístup k informacím. Od poskytovatelů turistických služeb očekávají na webu dostatek informací; v opačném případě se obracejí na Google či TripAdvisor. Vyžadují jednoduché a jednoznačné odpovědi na jednoduché otázky. U služeb preferují rychlost a efektivitu. Proto často vyhledávají např. fast-casual restaurace, kde obdrží kvalitní stravu a mohou kdykoliv odběhnout s mobilem od jídla. Jsou jim sympatické check-in kiosky (Aloft, Yotels, atd.). Mnozí si nepotrpí na luxusní servis. Dávají přednost jednoduchosti a rychlosti. Nevyžadují ani lidskou asistenci. Zřetelná je u této generace odlišná struktura rezervací.

Pro Millenials jsou důležité informace v reálném čase. „Pokud nebudou ještě dnes večer fotografie a zážitky z mé cesty / z hotelu vyvěšeny na síti, budou se všichni ptát: Byl jsi tam vůbec?“ Tato generace přináší nový fenomén – Fear of Missing Out (FOMO). Jakýsi strach z toho, že zážitek nebude zaevidován. Millenials jsou schopni sledovat jednu událost na několika programech najedenou na půleném screenu a zároveň tvítovat své imprese.

Generace Y vyrostla v prostoru neustálého bombardování reklamou. Proto je vůči ní více imunní, než generace předchozí. Důležité jsou pro ně reviews. Často je využívají, zejména při plánování cest a dovolených. Také se v nich velmi dobře orientují.

Tato generace se prostě dobře orientuje on- i off-line. Pro hotely přináší další nový fenomén. Musejí se vypořádat s komentáři hostů na síti. 58 % příslušníků Millenials preferuje cestování s přáteli. Hotely na tuto skutečnost samozřejmě reagují; vznikají např. Social bary, XYR bary, apod. I kdyby se neměli zrovna s kým bavit, nevadí. Pak provozují tzv. „isolated togetherness“. Prostě sedí sami se svými laptopy a mobily, ale v public areas hotelů.

Nové vzorce chování jsou zřetelné i při služebních cestách. Dříve používali hosté pracovní prostor hotelového pokoje – in-room desk, dnes preferují „third place“. Vyvíjí se coffee-shop culture. 36 % hostů preferuje práci v lobby (oproti 19 % u minulé generace). Lobby se mění v „place of socialization and work“. Jsou designovány jako atraktivní místo pro práci s příslušnými sociálními komponenty. Mnozí business travellers z této generace bydlí raději se studenty, než se staršími byznysmany.

Millenials požadují standard a vítají amenity. Mají cestovatelskou zkušenost – jako baťůžkáři procestovali velké množství zemí. Základem je pro ně čistá postel, horká sprcha a bezplatné wifi. Placené wifi je odrazuje, raději půjdou na síť do Starbucku či jinam. Amenitami se potom chlubí na Instagramu a jinde. Ať už jsou to local potato chips, local beers či umělecké předměty.

Generace Y preferuje autenticitu, místní zkušenosti. Jsou-li v Paříži, nechtějí pouze vidět Louvre, chtějí být integrováni do místní kultury.

Millenials mají své zkušenosti s dobrovolnictvím, preferují sociální odpovědnost. 77 % příslušníků generace Y věří v jejich význam. Příkladem může být koncept WWOOF (World Wide Opportunities on Ogranic Farms), kde se přes den pracuje a za práci zdarma nocuje… Jejich preferencím pak vyhovují různé eco-friendly brands (Starwood Elements, Home2suites, apod.).

S Millenials přicházejí na scénu Pod-hotels. Vyznačují se omezenou velikostí pokojů, jedinečným designem, vysokou úrovní hi-tech doplňků. Vyrůstají na místech, kde ne vždy mohou být postaveny klasické hotely – letiště , historická centra, příroda (YXotel, CitizenM, Qbic, apod.). Pro Millenials má hotel sloužit k přenocování, nikoliv k předvádění osobnosti. K snobismu mají většinou daleko.

Ze zahraničních zdrojů zpracoval: Zdeněk Klingora