Filozofie trvale udržitelného rozvoje se stále častěji promítá i do segmentu hotelnictví. Prvním stupněm pro uplatňování ekologických zásad je zodpovědět si otázku, jaký dopad má provoz našeho hotelu na okolní životní prostředí? 

Zelený management (green management) představuje postup zaměřený na zlepšení chodu hotelu vůči životnímu prostředí jako celku. Pamatuje zejména na šetrné zacházení s energií, přírodními zdroji, na šetření materiálem a regulaci negativních dopadů na životní prostředí. Má čtyři základní fáze správného fungování: motivaci, akční plán, realizaci a sledování výsledku.

Pojďme se na tyto fáze podívat podrobněji. Na začátku by mělo být zjišťování hodnot spotřeby energie, vody, odpadu atd. Tyto výsledky nám v budoucnu poslouží jako výchozí bod pro zlepšování situace. S výsledky bychom také měli seznámit personál na všech úrovních. Měl by být informován tak, aby i on byl motivován k dodržování kroků vedoucích k odpovědnému přístupu.

Motivace: je třeba jmenovat osobu, která bude za provádění zeleného programu odpovědná. Ta musí učit a rozhýbat personál, jít příkladem.

Akční plán: zjišťuje stav hotelu, možnosti pro zlepšení, určuje priority a postup, jak dosáhnout stanovených cílů.

Realizace: stará se o přípravu osobních plánů, které obsahují specifické i obecné úkoly. Součástí je i podpora zaměstnanců a zveřejňování výsledků jejich úsilí.

Sledování výsledků: je založené na soustavném monitoringu, který vede k následné analýze a vyhodnocení dosažených záměrů.

Při aplikování zásad zeleného managementu platí stejná pravidla jako při každém řízení projektu. Uveďme alespoň ta nejdůležitější:

  • Zapojte nejdříve ty zaměstnance, kteří o danou problematiku mají přirozený zájem
  • Nepokoušejte se dělat všechno najednou
  • Stanovte si reálné cíle s ohledem na výchozí situaci
  • Pro začátek vyberte ty cíle, jejichž splnění není náročné (finančně nebo časově) a jež jsou viditelné nebo hmatatelné.
  • Uveďte pozitivní příklady z jiných zařízení

Jak na to?

Spotřebu energie lze mít pod větší kontrolou, když se instalují termostaty, umožňující regulaci teploty pro každou místnost zvlášť, nebo když se při otevření okna v místnosti automaticky vypne klimatizace. Hosté jsou požádáni, aby při odchodu z pokoje zhasínali světla a vypínali elektronická zařízení i klimatizaci a topení, pokud se v pokoji větrá. Také ledničky se umisťují v dostatečné vzdálenosti od topení a vlivu dopadajících slunečních paprsků. V hotelech se v co nejvyšší míře instalují elektrické spotřebiče energetické třídy A. Alespoň pětina energie se čerpá z obnovitelných zdrojů, uvnitř se svítí výhradně úspornými žárovkami.

Úspory spotřeby vody je možné dosáhnout snížením jejího průtoku z kohoutků a sprch. Využívá se perlátorů a šetřicích sprch, průtok nesmí překročit 9, případně 12 litrů za minutu. Pro technické účely, například pro splachování toalet, se používá dešťové a recyklované vody. Některé hotely mohou mít (není to povinné) i vlastní čistírnu odpadních vod.

Podle místních možností svozu se třídí odpady, důsledně se odděluje nebezpečný odpad. Speciální nádoby slouží ke shromažďování použitých tuků, které jsou následně odváženy k ekologickému zpracování. Používají se vratné obaly na nápoje, v maximální možné míře se omezují výrobky na jedno použití, jako jsou šampony, mýdla, sprchové gely a sprchovací čepice, a jsou nahrazeny ekologicky šetrnými výrobky. O možnostech a způsobech třídění odpadu informuje hosty personál. Hosté dostávají nabídku, aby se na ekologickém pojetí hotelu aktivně podíleli.

Trendy v eko hotelnictví

Je vaše jídlo v hotelu vyrobené z certifikovaných potravin? Využíváte lokální zdroje a dodavatele surovin? Používáte v kuchyni bylinky z hotelových záhonů, ovoce ze stromů v zahradě, med z úlů na střeše hotelu? To je jen začátek. Ekologickými změnami procházejí interiéry hotelů i penzionů. Instalují se energeticky účinné spotřebiče i osvětlení. Vymýšlejí se stále nové způsoby, jak šetřit vodou. Ve Spojených státech v jednom hotelu dokonce využívají ve sprchách pětiminutové přesýpací hodiny, aby si hosté uvědomili, kolik vody zbytečně spotřebují. Výměna ručníků v koupelně se děje jen na přání hostů. Používá se ekologicky šetrné prádlo, při velkém objemu lůžkovin, prádla a ubrusů je podle odborníků výhodnější prát prostřednictvím outsourcingu. Efektivní je přestat používat jednorázové koupelnové prostředky a dát přednost úsporným dávkovačům. S ekologicky šetrnými postupy jsou spojené také práce při úpravách interiérů. Využívají se barvy a přípravky s nízkým obsahem organických sloučenin. Místa v přední části parkoviště jsou stále více vyhrazena pro elektrické nabíjecí stanice, mnoho hotelů má už ve svém vozovém parku elektromobily.

Pro hotel zaměřený na šetrný přístup k životnímu prostředí je z hlediska následného provozu i investiční náročnosti praktičtější, jestliže tato myšlenka vznikla už na začátku, společně s jeho výstavbou. Při této variantě je mnohem jednodušší rozhodnout, kde bude umístěno technologické zázemí, kudy povedou sítě, a především lze hotel vybavit hned zpočátku ekologickými detaily bez nutnosti výměny starých typů za nové. Při výstavbě eko hotelu se pak řeší i jeho poloha – je vhodné situovat jej na jih či jihozápad, neboť do místností tak proniká delší dobu přirozené světlo. Místnosti je lépe navrhovat architektonicky jednoduché, z důvodu lepší cirkulace tepla a rovnoměrného vyhřívání místnosti. Vhodné jsou také panely ze slámy, obdoba sádrokartonu, s nadprůměrnými tepelnými a izolačními vlastnostmi a požární odolností.

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv