Vítězství v jubilejním 15. ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Farma roku vybojovala Farmu u lesa rodiny Šonkových ze Sudoměřic u Bechyně. 

Pět finalistů, ale jen jeden vítěz

Odborná hodnotitelská komise určila pořadí pěti finalistů dle pěti kritérií – celkového vzhledu farmy, organizace práce, ekonomických výsledků, zamýšleného rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy. V pětici finalistů se prosadili hned 2 usedlosti hospodařící v systému ekologického zemědělství a jedno vinařství.

Vítězi soutěže – rodině Šonkových z Farmy u lesa ze Sudoměřic u Bechyně – se podařilo propojit původní hospodářskou usedlost, kde vzniklo pěkné stylové ubytování, s novou částí farmy, na níž provozuje skutečně širokou škálu činností. Ta zahrnuje výkrm brojlerů ve čtyřech moderních halách o celkové kapacitě 100 tisíc kuřat, prodej nosných kuřic a krůt, chov masného skotu plemene aberdeen angus (v současnosti 50 matek s jedním plemenným býkem) a obhospodařování stovky hektarů trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství. Podstatná část faremních aktivit je spojena s chovem koní a provozem jezdeckého areálu, které jsou doménou manželky hospodáře Hany. V současné době je na farmě ustájeno okolo 30 koní. „V současné době vykrmujeme zhruba 100 tisíc kuřat šestkrát až sedmkrát ročně. Odebíráme jednodenní kuřata od firmy Xavergen a ve 35 dnech stáří je v průměru dvoukilová dodáváme do Drůbežářského závodu Klatovy. Velký zájem je i ze strany drobnochovatelů,“ vysvětluje farmář.

Stříbro pro Vinařství Maděřič

Stříbrnou příčku obsadilo Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova, které se zabývá pěstováním dvaadvaceti odrůd vinné révy na 24 hektarech vinic na okraji nivy řeky Dyje. Z nich rodina Maděřičových od roku 1993 vyrábí vína, která jsou pojmem a synonymem kvality jak mezi odborníky, tak i řadou spokojených zákazníků ze všech koutů republiky. Nejen do pěstování, výroby vína a jeho prodeje, ale i provozu velkého penzionu s 50 lůžky a prvotřídní restaurace přímo v Moravském Žižkově dává celá rodina maximum svých zkušeností, lásky a energie.

farma

Na stupni vítězů

Bronz vybojovala farma rodiny Suchých ze Slavětína. Ta se věnuje chovu mléčného skotu (230 kusů českých strak) a výkrmu býků o celkovém počtu 70 kusů, chovu ryb a rostlinné výrobě na 420 hektarech půdy( z toho 150ha půdy je vlastní). Součástí farmy je dětmi hojně vyhledávaná minizoo. Nedílný prvek rodinného podnikání tvoří v klidné části objektu umístěný Agropenzion Hájenka s velmi bohatou nabídkou služeb.

Zvitězili všichni zůčastnění

Čtvrté místo náleží farmě rodiny Svobodových ze Strhař, malé podhorské obce na rozhraní Moravského krasu a Českomoravské vrchoviny. Rodiče dnešního majitele farmy Josefa Svobody po změně režimu neváhali a rozhodli se pokračovat v rodinné tradici hospodaření. Selské geny a houževnatá nátura jejich syna překonaly nepřízeň osudu včetně náhlé smrti otce. Ten by měl ze vzkvétajícího hospodářství, které dnes obnáší pěstování krmných plodin na 60 hektarech půdy, starost o devět hektarů lesa a výkrm býků v nedávno vystavěné prostorné stáji, jistě velkou radost.

Pětici oceněných uzavírá Dvůr Prak rodiny Tupých u Českého Šternberka. Sedmdesát hektarů trvalých travních porostů slouží k chovu masného skotu plemene hereford, dvůr je centrem zemského chovu lipických koní a díky restauraci a penzionu také místem konání svateb a oslav. Další rozvoj farmy včetně plánované stavby čtyř rybníků a důrazu na krajinotvorbu již bude výzvou pro mladého hospodáře Pavla Tupého a jeho blízké.

Všechny letos oceněné farmy mají mnohé společné. Tím základním faktem ale je, že navázat na tradici rodinného hospodaření a začít svobodně podnikat mohli jejich majitelé jen díky demokratickému vývoji posledních 27 let, díky restitucím a transformacím zemědělského majetku.