Ti nejlepší lidé jen tak sami od sebe nepřijdou, aby požádali o práci. Dávno už totiž někde úspěšně působí. Má ale smysl o ně usilovat stejně tak, jako se snažíte přilákat nové hosty. Úspěch podniku totiž stojí na lidech, kteří v něm pracují. Hotových talentů není v žádném oboru nazbyt. Počítejte spíše s tím, že musíte tvrdou manažerskou prací vytvořit tým, který přinese vašemu podniku věhlas a stoly obsazené spokojenými hosty.

 Značka přitahuje

Budete muset najít talenty, vychovat je, poskytnout jim prostor ke kreativitě a dokázat je udržet. Do takového hvězdného týmu pak projeví zájem vstoupit i některé hvězdy odjinud.

Zkušení provozovatelé gastronomických podniků tohle všechno dobře vědí. Dobrý manažer myslí s předstihem. Má aktivní strategický plán na získávání zaměstnanců. Když se pak někdo z jeho týmu rozhodne odejít, nemusí takový podnik improvizovat. Uspěchané rozhodnutí totiž může mít vliv na tamní atmosféru. Sehraný tým zaměstnanců a stálí zákazníci jsou spojité nádoby fungujícího podniku. Právě stabilita týmu a renomé restaurace nejlépe přitahují zájemce o práci v ní. Stálá výměna zaměstnanců rozkolísá podnik. Potřebujete vědět, kdy budete potřebovat nové zaměstnance a jaké strategie použijete k získání nejlepších uchazečů o práci u vás. Zkušený manažer se radí se svými nejlepšími zaměstnanci, protože v nich právem spatřuje nejbohatší zdroj doporučení nových kolegů a kolegyň. Ví, že tihle lidé rozumí směřování podniku, umí zformulovat požadavky na jednotlivé profese. Odměňuje jejich iniciativu a snaží se je udržet.

Objevování je nepřetržitá činnost

Dobrým způsobem, jak najít zaměstnance, je vytváření sítí. Požádejte o tipy přátele, kolegy a poradce v oboru, jako je váš účetní nebo právník. Budou doporučovat takové osoby, o nichž budou přesvědčení, že se v podniku osvědčí. Jinak by přece sami poškozovali svoji pověst. Se sháněním spolupracovníků vám pomohou také loajální zákazníci. Spolupracujte rovněž s dodavateli své restaurace. Znají mnoho podniků v okolí, ptejte se jich, zda ví o někom talentovaném, kdo by mohl mít zájem ve vašem podniku pracovat. Vytvářejte vzájemně prospěšné vztahy s gastronomickými školami v okolí. Připravujte ve spolupráci s nimi stáže pro studenty ve vaší restauraci. Poznáte jejich dovednosti a objevíte ty, které budete chtít ve svém týmu. Je samozřejmě možná i situace, kdy sami při návštěvě jiného podniku poznáte např. číšníka nebo servírku, jejichž přístup k práci vás zaujme. Zkuste jim udělat nabídku, ale mějte na paměti, že to může být velmi riskantní.

 Další prostor pro systematickou práci ve prospěch podniku nabízí internet. Použijte webové stránky vaší restaurace. Vytvořte na nich aktuální bulletin, vedle prezentace svého podniku představujte jednotlivé profese a přidejte možnosti uplatnění. Odezva může být velká. Profese důkladně popisujte, abyste odradili povrchní zájemce. Využívejte také sociální sítě.

Když se stav zaměstnanců naplní, bylo by chybou zastavit další předvýběr a pohovory. Restaurace by měly přijímat životopisy a hovořit s uchazeči o zaměstnání bez ohledu na to, zda mají plný stav. Zkušení manažeři v gastronomických podnicích nevylučují, že podle počtu pravděpodobnosti je možné v podniku každý rok očekávat až tříčtvrtinovou obměnu zaměstnanců. To je další důvod k nepřetržitému vyhledávání budoucích možných spolupracovníků.

Sázka na originalitu

Nejlepší firmy vždy poskytují prostor pro kvalitní lidi, i když pro ně bezprostředně nemají využití. Naznačili jsme již, že renomovaní odborníci sami od sebe přicházejí spíše výjimečně. Takže, když najdete někoho s dovednostmi, zkušenostmi, skvělou pracovní morálkou a vynikajícími referencemi, zajímejte se o něho. Nejtradičnějším kritériem přijetí je samozřejmě praxe. Rozhodnout se ale můžete i pro někoho s malými zkušenostmi. Nemusí mít dlouholetou praxi, ale má talent, píli a houževnatost. Pak jej můžete citlivě rozvíjet podle potřeb podniku. Neosvojí si špatné návyky, s nimiž byste se museli potýkat, ani nebude mít nereálná očekávání.

Ideální zaměstnanec

V odvětví, které je nejen v současné době typické vysokou mírou obměny zaměstnanců, budete nevyhnutelně ztrácet ročně několik z nich. Než se ponoříte do vyhledávání dalších, zkuste si představit ideálního pracovníka. Protože taková osoba ve skutečnosti neexistuje, snažte se přijatelný ideál odvodit z vlastností vašich současných nejlepších zaměstnanců. Pokud řídíte dobře fungující podnik, můžete vyjmenovat řadu kolegů, kteří překračují vaše očekávání. Jsou rozhodující pro úspěch vaší restaurace a tvoří předobraz těch, které k nim chcete vyhledat.

Jako zaneprázdněný manažer nemůžete podstupovat desítky rozhovorů s uchazeči o zaměstnání měsíčně. Potřebujete předvýběr. Vytvořte standardizované šablony rozhovoru a následná pravidla. Snižujte počet kandidátů náročnými otázkami v prvním kole. Vycházejte z referencí, počítačových testů osobnosti. Kuchaře, manažery kuchyně a další důležité osoby provozu zvěte k hloubkovým konkurzům. Klíčové pozice vyžadují vynikající zaměstnance. Žádný výcvik nemůže naučit sebekvalifikovanější pracovníky, aby vydrželi pracovat pod tlakem, pokud jsou nervově labilní. Ověřit si, jak snášejí zátěž lze při zkoušce praktického nasazení „na place.“

V restauraci se nachází několik kategorií pracovníků, každý z nich má specifickou funkci a přispívá k jejímu provozu. Možná zjistíte, že některé povinnosti se v reálném provozu přesouvají. Nezapomeňte najmout osoby, které vyjadřují ochotu být flexibilní.

Motivace může být nakažlivá

Prosperující restauraci pohánějí šťastní, motivovaní zaměstnanci. Motivované zaměstnance získáte jedině tím, že pro vás budou chtít pracovat, protože máte dobrou partu a dobrý příběh, na němž mohou mít svůj podíl. Vy je za to dobře oceníte, a to nejen penězi… A jak si dobré zaměstnance udržet? Dávejte dobré instrukce, jděte příkladem, protože nejpřirozenější lidskou schopností je schopnost napodobovat. Vy musíte ukázat, jak na to, chvalte, chtějte skvělé výkony, buďte důslední, zajímejte se o své lidi, dejte jim prostor pro růst a vzdělávání, nápady a inovace, zaměřujte se na dobré výkony, zaveďte pravidelné strukturované pracovní rozhovory, naslouchejte, mějte přehled o všem ve firmě, usnadňujte pracovní procesy, chvalte je, nepřikazujte, ale žádejte, omluvte se za své chyby, není v tom slabost, ale síla, vkládejte do práce prvky hry, ale vždy trvejte na dodržování pravidel. Lidé potřebují řád, pořádek, přehlednost a musí vědět, jak přesně má vypadat výsledek jejich práce, mějte s nimi velkou trpělivost, větší, než máte sami se sebou, a ano, ještě jednou a znovu, chvalte je. Pochvala je jednou z největších odměn. Lidé potřebují mít zpětnou vazbu. Potřebují vědět, že pracují dobře. Tak vzniká nejsilnější motivace.

 

Text: Michaela Šulcová