Můžete nový digitální systém s certifikací HACCP představit?

Je to vlastně papírová příručka kvality převedená do digitální formy. Jedná se o ucelený systém, který spojuje všechny údaje o kvalitě a měření v jednom místě.

Jaké výhody přinese zákazníkům?

Ing. Martin Schlögl / Ředitel společnosti Testo Česká republika

Systém výrazně zefektivní a zjednoduší práci a implementaci HACCP. Jednoduše vede zaměstnance restaurace jednotlivými kroky včetně nápravných opatření. Už nejsou potřeba žádné papírové záznamy o provedených kontrolách. Ve všech provozovnách je stejná verze příručky kvality, která je kdykoliv centrálně adaptovatelná a ihned přístupná pro auditory. Je zde minimální šance k chybě lidského faktoru, každý krok „checklistu“ je digitálně podepsán. Úkoly mohou být spojené s měřením teplot na příjmu zboží, ve skladech, hotových pokrmech a také například kvality fritovacího oleje. Do příručky lze implementovat také neměřené kontrolní body, kdy pracovník do tabletu potvrdí splnění daného úkolu.

Alarmy o překročení mezních hodnot, nebo třeba otevřených dveří ve skladu se nastaví individuálně podle požadavků zákazníka a jsou zpětně reportovatelné. S přesnými měřícími přístroji, jejich kalibracemi a servisem má od roku 1957 Testo dlouholeté zkušenosti a jejich propojení do celkového HACCP certifikovaného systému byl logický krok ve vývoji.

Nabízíte školení pro ty, kteří si nejsou příliš jistí při používání systému Testo Saveris Food?

Ano, samozřejmě nabízíme, bez toho by nebyl systém kompletní. Vše začne konzultací v provozovně, navrhneme měřící body, stávající příručku kvality zákazníka převedeme do digitální formy a doplníme nápravná opatření. Následně nainstalujeme a dodáme veškeré potřebné měření: odolný tablet, kalibrované záznamníky teplot, sondy na měření kvality fritovacího oleje, teplotu grilů, vpichové sondy na maso, teploměry na kontrolu příjmu zboží. Celý systém pak v bezplatném pilotním provozu společně odladíme, vyškolíme uživatele a manažery kvality, aby pro ně práce s daty byla jednoduchá a efektivní. Díky vlastní akreditované kalibrační laboratoři a autorizovanému servisu je naše služba skutečně komplexní a na klíč.

Je tento systém už v provozu? Kde konkrétně a jaké máte první reakce?

Ano, tento systém je například již více než 3 roky v provozu ve všech restauracích McDonald’s v Čechách a na Slovensku. Zdigitalizovali jsme jejich vlastní příručku kvality, provedli instalaci, staráme se o záruční i pozáruční servis, aktualizace softwaru a kalibrace měřících zařízení.

Jsme pravidelně v kontaktu s restauracemi i manažerem kvality a ihned řešíme požadavky. Mohu potvrdit, že Food Safety je v McDonald’s vysoká priorita a jsme rádi, že jsme jeho součástí.

www.testo.cz