Valná hromada Svazu vinařů ČR, který reprezentuje vinaře a vinohradníky z celé České republiky, drtivou většinou potvrdila ve funkci stávajícího prezidenta JUDr. Tibor Nyitraye na další čtyřleté funkční období.

Kromě dlouhodobého hájení zájmů celého vinařského odvětví bude jeho hlavním úkolem uhájit možnost propagace a prezentace moravských a českých vín a na ně navázané kultury před pokusy o nekompromisní zákaz reklamy na alkohol.

 „Víno a kultura pití vína má u nás tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje. Nejen jako reprezentanta vinařů, ale i mě osobně se hluboce dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si sami se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy. Každý, kdo někdy jižní Moravu navštívil, musí nepoctivost takových tvrzení vidět,“ sdělil JUDr. Tibor Nyitray, staronový prezident Svazu vinařů.

„Bohužel případný zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené, a mít tak možnost ukázat, v čem spočívá kvalita toho našeho moravského a českého, by existenciálně ohrozil všechny naše vinaře a s nimi celý Jihomoravský kraj. Na místo našich vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno by nahradilo víno, které propagaci nepotřebuje – víno nejlevnější, víno nekvalitní, víno, kterého se za minimální cenu v zahraniční zbavují,“ dodal Nyitray.

Vedle pokusů o zákaz propagace vína se Svaz vinařů dále zaměří na problematiku černého trhu s vínem, který se mu ve spolupráci se zákonodárci daří poslední roky výrazně snižovat, a dokončit návrh „Apelačního systému” v České republice. V neposlední řadě pak bude Svaz vinařů aktivně pomáhat vinařům s podporou nových výsadeb, bojem se škůdci a stále citelnějším suchem.

Valná hromada provedla volbu všech orgánů z důvodu uplynutí funkčního čtyřletého období. Ve funkci viceprezidenta pro Moravu byl opět zvolen Ing. Josef Svoboda ze společnosti BOHEMIA SEKT a do funkce viceprezidentky pro Čechy byla jmenována Ing. Liana Hrabálková z Vinařství Ludwig. Svaz vinařů dále rozšířil počet členů představenstva o UNIE ENOLOGŮ ČR a spolek MLADÍ VINAŘI.

Redakce Gastro&Hotel