Asociace hotelů a restaurací České republiky k opatřením a tabulce PES, vytvořené Ministerstvem zdravotnictví, předkládala prostřednictvím HK ČR připomínky, které však nebyly zapracovány s výjimkou omezení otevírací doby restaurací, kde se podařilo u 3. stupně posunout zavírací dobu z původně navrhovaných 20:00 hod. na 22:00 hod.

Dobrou zprávou pro podnikatele je skutečnost, že je jasně stanovený systém a nemělo by tudíž docházet k neočekávaným zásahům do provozu služeb.

Jako problematickou vnímá AHR ČR několik skutečností. V prvním stupni, tedy od nulového indexu rizika, mohou být kulturní akce pro sedící  diváky zpřístupněny ve vnitřních prostorách až pro 1000 osob, zatímco například konference, kde je stejné uspořádání usazených hostů pouze pro 100 osob. Tyto nesrovnalosti  diskriminují jednotlivé obory a navíc jsou opět zcela nelogické. AHR ČR navrhovala, aby konference měly stejný režiim jako například divadelní představení, protože v riziku nákazy zde není žádný rozdíl. Stejně tak již při nulovém riziku dochází k částečnému omezování veškerých služeb, což je opět nelogické. AHR ČR respektuje nařízení vlády a systém PES, ale zároveň upozorňuje, že tato opatření budou mít opět zásadní dopad do ekonomiky postižených oborů a bude třeba kompenzovat škody, které tato opatření jednotlivým podnikatelům způsobí. Většina podniků poskytujících služby je po první vlně pandemie již zcela finančně vyčerpána. Největší Největší tíhu ekonomických restrikcí nese opět sektor služeb a obchodu.

Redakce Gastro&Hotel