Podle výsledků studie Světové zdravotnické organizace ohledně zdraví a životního stylu mladistvých (HBSC) došlo v České republice k výraznému snížení užívání alkoholu mladistvými. Studie, na které se podílela i Univerzita Palackého v Olomouci, ukazuje trendy v oblasti zdraví a životního stylu dospívajících v 50 zemích Evropy a Severní Ameriky. Podle této studie kleslo užívání alkoholu v České republice u obou pohlaví o 7 % mezi lety 2014-2018 a dostalo se prakticky na úroveň průměrné spotřeby ve zkoumaných státech. Celková konzumace alkoholu v České republice za posledních 10 let zůstala stejná, takže je vidět, že alkohol pro mladistvé je stále méně zajímavý. Podle výzkumu agentury IPSOS z května letošního roku patří mezi hlavní faktory ovlivňující chování mladistvých zejména vliv spolužáků a kamarádů a snaha připadat si dospělý. Dalším důležitým faktorem je chování členů rodiny a jejich způsob konzumace  alkoholu. Na další snížení konzumace alkoholu mladistvými by podle výzkumu měly mít vliv zejména aktivity v oblasti prevence.

„Výzkum potvrdil naše předpoklady, že na konzumaci alkoholu mladistvými nemají vliv ani média ani reklama, ale zejména vliv jejich okolí, tj. kamarádů a rodiny,“ řekl dnes Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin. „80 % dotázaných vnímá jako hlavní faktory pro konzumaci alkoholu spolužáky a kamarády a snahu připadat si dospělý; následně vliv rodiny a svého okolí takto vnímá 65 % dotázaných. Média a reklama jsou až na dvou posledních místech ze všech zkoumaných faktorů a s nejnižší váhou, konkrétně s 30 %, resp. 31 %.“ Výzkum dále ukázal, že 80 % populace si uvědomuje dopady alkoholu na zdravotní stav, přičemž čím častěji lidé pijí, tím méně si připouštějí negativní vliv alkoholu. Nejvíce abstinentů je právě mezi lidmi ve věku 18-26 let (konkrétně 8 %) a naopak nejméně mezi lidmi ve věku 27-35 let (2 %).

Mezi možnosti, které Češi a Moravané považují jako nejvhodnější k omezení spotřeby alkoholu ve společnosti, výzkum uvádí na prvním místě besedy pro děti a mladistvé zabývající se prevencí (52 %) a více informací v médiích o zdravotních rizicích (49 %). Celých 32 % dotázaných by si přálo reklamní kampaně zabývající se prevencí. Pouze 17 % lidí se domnívá, že by omezení prodeje mělo vliv na snížení spotřeby alkoholu.

„Ukazuje se, že  aktivní prevence dobře funguje a přináší výsledky. Mezi takové programy patří i preventivní program „Pobavme se o alkoholu“, který ve spolupráci s neziskovou organizací SANANIM naše unie podporuje už od roku 2009 a za tu dobu prošlo těmito lekcemi více než 100 000 žáků. Mám radost, že i výsledky nezávislého průzkumu ukazují na správnost takového přístupu.“ pokračoval Darebník.

Velmi zajímavý je i vztah české populace k reklamě na alkohol. 67 % české populace nemá s reklamou na alkoholické nápoje žádný problém nebo se jí přímo líbí. Vysloveně vadí pouze 13 % respondentů. Nejtolerantnější jsou v tomto ohledu obyvatelé Čech (70 %) s výjimkou Prahy, kde je naopak největší podíl lidí, kteří s reklamou na alkoholické nápoje nějaký problém mají (40 %). Oproti očekávání Moravané jsou ve vztahu k alkoholové reklamě o něco méně tolerantní – žádný problém s ní nemá 68 % respondentů. Z hlediska věku nemá problém s reklamou na alkoholické nápoje celých 76 % respondentů ve věku 18-26 let, mezi nimiž je ale přitom nejvyšší podíl abstinentů.

„Jasně se ukazuje, že reklama na alkoholické nápoje nemá žádný vliv na celkovou úroveň spotřeby alkoholu v České republice. Výzkum potvrdil, že reklama na alkoholické nápoje ovlivňuje pouze výběr značky, ale ne množství zkonzumovaného alkoholu,“ uzavřel Vladimír Darebník.

 

O Unii výrobců a dovozců lihovin

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) byla založena v 1994 jako dobrovolné sdružení 17 největších společností z tohoto oboru, které reprezentují více než 80 % trhu v České republice. Cílem Unie je podporovat a hájit společné zájmy v oblasti legislativní a v oblasti sociální odpovědnosti vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí. V oblasti legislativní Unie úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou, jedná s úřady státní správy a spolupracuje s médii v zájmu jak svých členů, tak i spotřebitelské veřejnosti. Sociální odpovědnost členů Unie se promítá do cílů platformy – Pij s rozumem – jejímž základním dokumentem je Etický kodex zodpovědné konzumace alkoholických nápojů. Likérnický průmysl v České republice přímo zaměstnává 2 200 zaměstnanců a odhadem 20 000 lidí v nepřímé a indukované zaměstnanosti. Ke své výrobě spotřebovává mimo jiné i produkci cukrové řepy z 22 000 hektarů zemědělské půdy a 1500 hektarů ovocných sadů. Více o Unii na https://www.uvdl.cz/

Redakce Gastro&Hotel