Mezinárodní potravinářský koncern PODRAVKA vyhrál soudní spor o porušování práv k ochranné známce a o nekalé soutěži se společností Pěkný – Unimex patřící do skupiny polského výrobce potravin Prymat. Předmětem sporu bylo napodobování designu obalů kořenících směsí PODRAVKA ze strany polských výrobků Kucharek dodávaných na český trh firmou Pěkný – Unimex.

Městský soud v Praze a následně i odvolací Vrchní soud v Praze rozhodly, že design produktu Kucharek ve všech formátech napodobuje balení univerzální kořenící směsi PODRAVKA a tímto jednáním společnost PODRAVKA dlouhodobě poškozuje. Rozsudek je již pravomocný a distributorovi, firmě Pěkný – Unimex, uložil nedodávat přísady do jídel Kucharek na trh v České republice v obalech v barevném a grafickém provedení v modré barvě s prvky snadno zaměnitelnými s ochrannými známkami PODRAVKY. Současně soud uložil, aby takto balené polské přísady do jídel Kucharek byly do třiceti dnů od doručení rozhodnutí Vrchního soudu staženy z českého trhu.

„Městský soud v Praze bude navíc v příštích měsících rozhodovat o přiměřeném zadostiučinění, které má distributor polského produktu, Pěkný – Unimex PODRAVCE zaplatit,“ říká Dalibor Kezele, ředitel české dceřiné společnosti Podravka – Lagris a dodává: „Vývoj obalů a reklama nás stojí nemalé finanční prostředky, proto musíme svá nehmotná práva důsledně chránit.”

Napodobeniny designu obalů PODRAVKY se na českém i na dalších trzích objevily před několika lety. Polský výrobce plagiátu Prymat ani jeho český distributor Pěkný – Unimex nereagovali na návrhy na smírné řešení a stažení svého výrobku z trhu, a proto byl spor postoupen soudu.

„Vzhledem k tomu, že koření PODRAVKA je u spotřebitelů oblíbené, k napodobování jeho obalu dochází u nás i v zahraničí. V minulosti jsme například v České republice zaznamenali případ, kdy si jedna brněnská firma nechala vyrobit obaly označením Podravka a do nich pak balila vlastní sušenou zeleninovou směs. Tuto věc pak musely řešit orgány činné v trestním řízení,“ přidává zkušenost z minulosti Dalibor Kezele.

Redakce Gastro&Hotel