bio

Podle serveru Ecological.Bio se španělskému trhu nebývale daří. Ve zprávě za první čtvrtletí 2019 se uvádí, že Španělsko prochází obdobím růstu ve všech oblastech od produkce, přes mezinárodní export, až po domácí spotřebu biopotravin.

Španělsko je čtvrtým největším producentem bioproduktů na světě. Certifikovaná ekologická plocha zaujímá 2 miliony hektarů. Španělé za biopotraviny ročně utratí 2 miliardy EUR. Meziročně stoupla průměrná spotřeba biopotravin na osobu o 16,13 procenta na celkem 42 EUR.

Španělsko je se 2,08 miliony hektarů v ekologickém hospodaření lídrem v Evropě. Ve světě s touto plochou zaujímá čtvrté místo za Austrálií, Argentinou a Čínou.  Plochy ekologicky obhospodařované půdy se tedy na celkové orné půdě podílí ve Španělsku již 8,21 procenty. Největší plochy zaujímají pastviny, obilniny, ořechy, olivové háje a vinice.

V sektoru ekologického zemědělství pracuje ve Španělsku 44 000 společností, což je o 5,3 procenta více než v roce 2017. Z toho 37 700 jsou zemědělci nebo pastevci, počet výrobců biopotravin dosahuje 4 300 společností. Více než 90 procent s těchto společností jsou malé a drobné podniky, působící na venkově. Ekologické zemědělství se tak zásadním způsobem podílí na revitalizaci a ekonomickém rozvoji venkova a pomáhá předcházet odchodu lidí z venkova do měst. Sektor zaměstnává celkem 85 000 pracovníků, značnou část tvoří ženy.

Domácí spotřeba biopotravin nadále rychle roste. V roce 2017 dosáhla 1,96 miliardy EUR, což řadí Španělsku na 10 místo mezi největšími trhy s biopotravinami na světě.  Meziročně se spotřeba zvýšila o 16,4 procenta, což kontrastuje se stagnujícím vývojem v prodejích konvenčních potravin. Biopotraviny se tak dnes podílí již 2 procenty na celkových výdajích Španělů za potraviny a nápoje.

Španělsko je také významným exportérem biopotravin. V roce 2017 se vyvezlo biopotravin za celkem 895 milionů EUR. Vloni se ale růst vývozu snížil na 2 procenta kvůli výraznému navýšení domácí poptávky. Té nahrává také pozitivní politika španělské vlády, která vyhlásila plán zeleného veřejného nakupování. Tímto plánem se vláda snaží přispět k naplňování trvale udržitelných cílů (SDGs).

Zdroj: Ecological.bio

bio