Jak zvyšovat svoji úspěšnost a odlišovat se od ostatních? Je třeba zvolit vhodnou marketingovou strategii. O jejích trendech jsme si povídali s Ing. Hanou Abrmanovou z firmy UVM interactive.

 Marketing se už hodně přesouvá do on-line prostředí…

On-line marketing je hlavně v oblasti cestovního ruchu důležitý. Správná marketingová strategie závisí na mnoha faktorech jako jsou sezonnost, zákazníci nebo rozpočet. Proto doporučuji sledovat a analyzovat marketingové kampaně, a tak najít tu, která bude nejefektivnější.

 Jaké jsou současné trendy marketingu hotelů a restaurací?

Jedná se o několik osvědčených procesů, ale ne každý menší hotel nebo restaurace je využívá.

Jsou to:

  • Důraz na přímé on-line rezervace

Většina hotelů nabízí svým zákazníkům přímou on-line rezervaci, jako nejvýhodnější, nejsnadnější a rychlejší způsob rezervace. Pro hotel je přímá rezervace nejlevnější, neplatí žádné provize z rezervace, oproti rezervaci přes ubytovací portály. Hotely se často snaží motivovat návštěvníky webu k přímé rezervaci ze stránek nabídkou nižší ceny, doplňkových služeb atd.

  • Mobilní verze webové stránky

Hledání na internetu dnes již většinou začíná na mobilním telefonu. Proto responzivní webová stránka, která automaticky rozpozná a přizpůsobí se zařízení, by měla být samozřejmostí. S tím také souvisí mobilní e-mail marketing. Více než polovina e-mailů se dnes otevírá na mobilním zařízení, proto je optimalizace elektronické komunikace pro mobilní zařízení velmi důležitá.

  • Video Marketing

Video Marketing je velkým trendem a jeho využití se bude dále zvyšovat. Kvalitní prezentace hotelového zařízení má vliv na konečné rozhodnutí zákazníka. Video je vhodným prostředkem komunikace, který velmi dobře hotel zákazníkům představí. Prostřednictvím videa lze lépe zachytit náladu a detaily, které mohou vyvolat u zákazníka emoce a chuť dané místo navštívit. Video je určitě marketingovou výhodou před konkurencí a do hotelového online marketingu rozhodně patří.

  • Data a webové analytiky

Údaje o trhu jsou zásadní pro tvorbu značky a získání zákazníků. Ke zpracování informací jsou vhodné analytické nástroje, díky kterým bude vaše rozhodování založeno více na reálných datech než pouze na instinktu. Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem jsou např. Google Analytics, či Hotjar.

  • SEO Optimalizace pro vyhledávače

Vyhledávače jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejužitečnější informace pro uživatele. Proto se ujistěte, že Váš hotel je snadné skrze vyhledávače najít. Obsah webových stránek by měl být aktuální a relevantní. Je důležité používat různé SEO techniky, jako vhodná klíčová slova nebo již zmíněné responzivní webové stránky.

  • Obsahový marketing

Obsahový marketing úzce souvisí se SEO, protože aktuální a relevantní obsah poskytuje zákazníkům přidanou hodnotu. Kvalitní obsah poskytuje užitečné a inspirující informace. Doplňte svoji webovou stránku kvalitním textem, fotografiemi a videem. Vhodným nástrojem obsahového marketingu je také blog. Sdílejte se svými hosty každodenní dění prostřednictvím poutavých článků ze života hotelu nebo restaurace. 

  • Sociální sítě

Propojení vaší webové stránky a sociálních sítí je klíčem ke zlepšení povědomí o značce a budování vztahů se zákazníky. Sociální sítě jsou dobrým kanálem pro propagaci událostí, speciálních nabídek a pro komunikaci se zákazníky. Je možné také využít placených reklam, které nejsou příliš nákladné a můžou pomoci ke zviditelnění. Díky sociálním sítím lze velmi dobře cílit různé marketingové kampaně na různé zákazníky. 

  • Remarketing

Remarketing je proces cílení reklamních kampaní na zákazníky, kteří již dříve navštívili webové stránky. Je to skvělý způsob, jak budovat povědomí o značce, a dokonce přivést návštěvníky na stránky zpět.

Četla jsem, že Facebook mění svůj algoritmus a že doba, kdy správa firemní stránky nepotřebovala žádnou finanční podporu, je pryč. FB patří k důležitému kanálu marketingu hotelů a restaurací, co pro ně ta změna bude znamenat?

Ano, toto opravdu platí, pokud finančně nepodpoříte posty, už je skoro nikdo nevidí, přednost mají vždy ti, kteří platí. Pro hotely z toho tedy vyplývá, že budou muset na reklamu na sociálních sítích vynaložit větší finanční prostředky, a to i v řádech tisíců. Některé firmy platí za post třeba tři tisíce někdo třeba ,,jen” stovku.

 

Text: Michaela Šulcová