reklama

Škola, ve které to „žije“: rozhovor s ředitelem Mgr. Liborem Hanzalem

autor: | Říj 6, 2017 | Osobnosti | 0 komentářů

Před několika lety byla SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Přímětická oceněna Asociací hotelů a restaurací ČR jako . Není to ale jediné ocenění, které škola získala, a proto jsme vyzpovídali jejího ředitele Mgr. Libora Hanzala.

 Co pro Vás ocenění, kterými se škola může pyšnit znamenají?

Jsme školou, která ocenění či tituly nesbírá, ale máme jich na svém kontě celou řadu – např. titul Světová škola nám byl udělen za podporu globální problematiky. Za podporu mobility studentů jsme obdrželi Pečeť kvality a systém řízení naší školy byl oceněn Zlatým certifikátem kvality. AHR ČR nám ocenění Škola roku 2014 udělila za příkladnou přípravu mladé generace v oblasti gastronomie. Je výrazem uznání 65leté tradice školy, je oceněním práce pedagogických pracovníků, profesionality výuky, profesní angažovanosti žáků a spolupráce se sociálními partnery, u nichž naši žáci absolvují odbornou praxi. Důležitá je také podpora zřizovatele, tedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který vytváří dobré materiální podmínky pro fungování školy.

 Je pro vás výhodou, že jste soukromá škola a nespadáte „pod školství“?

Ve společnosti panuje velmi mylná představa o tom, že soukromé školy nespadají „pod školství“. Ony tam spadají a jsou pod mnohem větším drobnohledem než školy státní. Proto se často kreativita a odlišnost soukromých škol neshledává s velkým ohlasem a je jim při hodnocení školskými orgány spíše na obtíž než ku prospěchu. Soukromá škola funguje vlastně na stejných principech jako škola státní, jen s tím rozdílem, že si musíme zajistit ještě jiný zdroj příjmů. Pro mě a moje kolegy je tedy nejdůležitější získat pro školu co nejvíce žáků. A to žáků nadšených a spokojených. Proto jim musíme nabídnout určitou nadstavbu ve vzdělávání, která nás odlišuje od konkurenčních škol.

Čím je vaše škola odlišná nebo výjimečná?

Životní rytmus všech škol je téměř totožný. Pro všechny platí, co se bude učit, kdy se bude maturovat, jak dlouho trvá školní rok atp. Samozřejmě máme určitý volný prostor, který se snažíme využít právě k oné odlišnosti. Volná oblast působnosti je u nás velmi živá, variabilní a pružná. Reagujeme na aktuální požadavky žáků, sociálních partnerů, trhu práce. V první řadě klademe důraz na spokojené žáky a jejich zákonné zástupce, na úspěšné absolventy a kvalitní sociální partnery, bez nichž život odborného školství nemůže existovat. Podle mého názoru je naše škola výjimečná už svojí dlouholetou tradicí, dále rozmanitou skladbou oborů a zejména tím, že to v naší škole „žije“. Nezavíráme dveře před novými výzvami a podněty a snažíme se propojovat pole působnosti se všemi oblastmi regionálního života.

Jaké studijní a učební obory u vás uchazeči najdou?

Naše škola nabízí pět učebních oborů, pět studijních oborů a čtyři nástavbové obory. Jako novinku chystáme pro příští školní rok zkrácené studium pro obory Prodavač, Kuchař-číšník a Sociální činnost. Věřím, že o ně bude zájem. Co se týká největší poptávky, nedá se říci, který obor je nejoblíbenější. Potěšilo by mě, kdyby více žáků projevilo zájem o učební obory. Vlastně ani ne tak žáků, jako jejich rodičů, kteří vidí často blaho a úspěch svých dětí v práci v kanceláři. Tyto situace řeším každý týden, kdy se snažím vysvětlit, že ne každý může mít maturitu, a ne každý po ní také touží. Jsem rád, že přibývá rodičů s názorem, že jejich dítě se má nejprve vyučit, a když mu učení půjde, může dále studovat a mít i tu maturitu. Neprožije-li si žák úspěch, pocit uspokojení a radosti ve škole, nemá proč toto zařízení navštěvovat.

Jak je to s praxí na vaší škole?

Naši žáci vykonávají odborné a učební praxe na pracovištích sociálních partnerů školy. A díky pestré vzdělávací nabídce školy pokrýváme velmi široké spektrum od orgánů regionální samosprávy až po soukromé firmy. Sociální partnery si vybíráme. A pokud jsme s úrovní odborné praxe, odborného výcviku či učební praxe spokojeni, potom není naším cílem partnery měnit. Není totiž jednoduché zabezpečit kvalitní praktickou výuku. S našimi žáky se můžete setkat v restauracích, hotelech, kavárnách, autoservisech, truhlářských dílnách, v prodejnách, kadeřnických a kosmetických salonech, informačních centrech, na obecních či městských úřadech, na hradech a zámcích, v domovech pro seniory…  Máme i vlastní kadeřnickou a kosmetickou provozovnu, školní bar a školní bufet. Žáci oboru Kuchař-číšník pracují také ve školní kuchyni a obsluhují ve školní restauraci.

Posíláte studenty také na praxi do zahraničí?

Od školního roku 2005/2006 se účastní vybraní žáci také zahraničních odborných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci, nyní v programu Erasmus+.  Do současné doby vycestovalo za zkušenostmi do zahraničí přes 200 žáků.

Máte kontakty s absolventy, jak uplatní svoje znalosti a dovednosti?

Uplatnění absolventů naší školy zjišťujeme vždy pro jeden následující rok po jejich absolvování. Míra nezaměstnanosti našich absolventů odpovídá celkové nezaměstnanosti regionu. Naši absolventi, kteří mají snahu, s uplatněním svých schopností problém nemají, už samotné studium jim nabízí mnoho příležitostí, jak se následně na pracovním trhu vymezit a nabídnout nadstandardní schopnosti. Již samotný odborný výcvik nejen učebních oborů, ale i oborů studijních, absolventy posune v praxi nad běžný status středoškoláka. Umí zkrátka něco navíc. Odborné kurzy, zahraniční stáže a profesionální zkušenosti z oboru jsou již takovou třešinkou na dortu množiny jejich schopností. K získání dobrého zaměstnání následně stačí už jen snaha a chuť pracovat a jistě i trocha toho štěstí.

 

Text: Stáňa Krejčová Foto: SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.