fbpx
Domů » Rubriky » Osobnosti » Rozhovor Janem Boháčkem: hygiena není věda, jen vědět jak na ní…

Rozhovor Janem Boháčkem: hygiena není věda, jen vědět jak na ní…

Jak vidí hygienickou situaci v restauracích a jiných gastronomických zařízeních v České republice Jan Boháček, General Manager společnosti Ecolab Hygiene s.r.o?

Situace v gastronomickém odvětví se obecně zlepšuje. Hygienické normy pro zacházení s potravinami ve stravovacích zařízeních v České republice samozřejmě existují a měly by být přísně dodržovány. V praxi to ale funguje tak, že záleží především na provozních, jak nastaví hygienické standardy ve svých podnicích. Velmi také záleží na typu stravovacího zařízení – v luxusních restauracích se hygienické normy dodržují mnohem snadněji než na pouličních food festivalech. Zlepšování stávající situace v oblasti hygieny by mělo být záležitostí celé společnosti. Je vidět, že se lidé o toto téma mnohem více zajímají a sledují, zda jejich oblíbené bistro či restaurace dodržuje hygienická pravidla.

Jaké je největší úskalí pro dodržování hygienických pravidel pro manažery restaurací? Ti v současné době čelí nedostatku personálu, fluktuaci zaměstnanců, a to je velký problém.

Z mého pohledu nemá mnoho provozních nastavené ty správné priority. Spíše dávají přednost minimálním investicím do vzdělávání a hygienických opatření. Dodržovat všechny právní předpisy může být také náročný úkol. Proto je pro ně výhodné navázat spolupráci se spolehlivým partnerem, který dodává komplexní řešení pro zajištění a udržování hygienického prostředí od A do Z.

Často se mluví o sanitárních plánech. O jaký koncept se jedná a jak může být užitečný?

Všechna zařízení, která přijdou do kontaktu s potravinami, mají povinnost vytvořit plán, který popisuje procedury nezbytné pro zajištění bezpečného a hygienického provozu daného zařízení. Sanitární plán je schéma, které definuje postupy sanitace. Obsahuje vysvětlení, co musí být vyčištěné a vydezinfikované, jak často a jakými produkty, jaké ochranné pomůcky mají mít zaměstnanci k dispozici atp. Sanitární plány mají různou podobu, ale vždy v nich musí být jasně stanovený postup a musí být srozumitelné. Proto se také často používají obrázky a graficky zpracované návody. Pracovníci si musí být jistí tím, jaké produkty mají vybírat na konkrétní typ nečistoty a druh povrchu a jak používat čisticí prostředky správně a bezpečně. Neměli bychom také zapomenout na to, že poskytnout zaměstnancům zpracovaný návod nestačí. Aby plány fungovaly i v praxi, je potřeba zaměstnance pravidelně školit a skutečně dbát na dodržování norem.

Jak byste popsal celkovou situaci s osobní hygienou pracovníků v praxi?

Povědomí o důležitosti osobní hygieny na pracovišti je poměrně rozšířené, ale vždy existuje prostor pro zlepšení. Lidé by si měli uvědomit, že správný postup mytí rukou je zásadní pro prevenci nemocí z potravin. Důležitým faktorem pro správné mytí rukou je nejen výběr vhodných produktů, ale i dobrá technika, která je bohužel stále podceňovaná. Nedostatky v osobní hygieně mají různé důvody – chybějící čisticí přípravek, rozbitý nebo špinavý dávkovač odrazující k použití, neznalost rizik nebo nedostatečné proškolení. Nejčastější příčinou je rozhodně nesprávná technika mytí rukou a podceňování rizik. Zaškolení zaměstnanců v této oblasti je proto zcela zásadní pro hygienické fungování podniku.

Jaká řešení nabízí Ecolab pro restaurace, které chtějí mít vysoké hygienické standardy?

Ecolab nabízí profesionální řešení, která kombinují ty nejlepší možné chemické postupy, spolehlivá dávkovací a aplikační zařízení, a hlavně zákaznický servis a školení, která jsou poskytována po celou dobu spolupráce. Naše společnost nedávno spustila nový program Nexa, který je šitý na míru zákazníkům vyžadujícím ty nejvyšší hygienické standardy. Tento systém zahrnuje výběr produktů podle individuálních potřeb zákazníků, instalaci systému odborníky z Ecolabu a vedení odborných školení zaměřených na výběr vhodných produktů a jejich správné používání, a to včetně údržby. Poskytujeme tak komplexní systém, který pomáhá celkově zlepšit hygienu ve všech typech zařízení.

 

Text: Stáňa Krejčová Foto: Archiv