fbpx
Domů » Rubriky » Management » Ekoznačky

Ekoznačky

CENIA (Czech Environmental Information Agency; Česká informační agentura životního prostředí) je příspěvkovou organizací založenou (2004) Ministerstvem životního prostředí.

Ekologicky šetrný výrobek/služba

Jejím logem je pampeliška, úkolem shromažďovat, hodnotit, interpretovat a poskytovat informace o životním prostředí. Jedná se také o organizaci, u níž je možné žádat o udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba. Tu tvoří písmeno E s nápisem Ekologicky šetrný výrobek/služba v horní části a registračním číslem v části dolní. Jedná se o ochrannou známku, registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím vlastníkem je CENIA. Podrobnosti jejího získání jsou na www.cenia.cz a na www.ekoznacka.cz. Od roku 1992 je možné prostřednictvím programu ekoznačení Evropské unie označovat produkty mezinárodní Ekoznačkou EU. Jedná se o produkty šetrnější k životnímu prostředí, určené pro trh na území celé Evropské unie. Používané logo představuje stylizovanou květinu se zelenou lodyhou, květenství tvoří modré hvězdičky a symbol eura uprostřed. Součástí značky musí být nápis EU Ecolabel. Ekoznačka EU se řídí pravidly z nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, které vycházejí ze zásad normy ISO 14024. Získat ji je možné také pro služby cestovního ruchu. Postup jejího získání je shodný s procesem žádosti o ekoznačku Ekologicky šetrná služba/výrobek, jedná se o dobrovolnou záležitost.

Green Globe je mezinárodní společnost sdružující podniky cestovního ruchu. Po registraci do tohoto programu podnik získá řadu výhod. Logo známé po celém světě přiláká především zákazníky, kteří mají zájem o udržitelný cestovní ruch. Další výhodou je přístup ke službám akreditovaných poradců a k marketingovým službám společnosti. Detailnější informace jsou na www.greenglobe.com.

Podmínky získání ekoznačky

K získání ekoznačky Ekologicky šetrná služba musí ubytovací zařízení splňovat kritéria stanovená technickou směrnicí MŽP č. 43-2010, kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Pro získání ekoznačky Evropské unie (Květina) musí být splněna evropská kritéria, s českou směrnicí identická.

Technická směrnice vyžaduje v případě ubytovacích zařízení, u nichž je to možné, získávat alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů. V prostorách, kde se svítí více jak pět hodin denně, musí být v zařízení nainstalovány úsporné žárovky minimálně v 80 % z celkového počtu. Pro vytápění venkovních prostor může být použita pouze energie získaná z obnovitelných zdrojů. Spotřeba vody na jeden pokoj za rok se může pohybovat mezi 60 až 220 m³. Průtok z kohoutků nesmí překročit 9 litrů za minutu, splachování pisoárů musí být ruční, aby nedocházelo ke zbytečnému protékání vody. Výměna ručníků a ložního prádla se provádí na požádání nebo podle intervalu stanoveného hotelem. Jednorázová balení toaletních potřeb musí být odstraněna. Pokoje musí být vybaveny odpadkovými koši na tříděný odpad, nebo tyto koše musí být umístěny v jejich blízkosti. Ubytovací zařízení musí zajistit řádné školení personálu, poskytnout mu písemné dokumenty či příručky, které se týkají dodržování environmentálních aspektů. Hosté musí být informováni o environmentální politice ubytovacího zařízení, a to aktivní formou při příjezdu na recepci, ale také pomocí různých brožur a upozornění, která mají za úkol hosta vyzývat k zapojení se do ochrany životního prostředí. Ubytovací zařízení musí také neustále sledovat údaje o spotřebě energie a vody. Tato šetření je vhodné provádět každý měsíc nebo alespoň jednou za rok a zjištěné informace musí být sděleny příslušné organizaci, která v ubytovacím zařízení posuzovala žádost o ekoznačku. Stejně tak provádí ubytovací zařízení zjišťování údajů o spotřebě chemikálií.

Podrobnosti jsou na webových stránkách organizace CENIA (www.cenia.cz).

Jak to bude se segmentem ekologicky šetrného ubytování do budoucna je těžké odhadnout.

Hoteliéři potvrzují, že zájem o tento typ hotelů roste, jde ale především o segment mladých vyhraněných turistů (mileniálů), kteří se většinou orientují podle ceny. Cílem činnosti těchto hotelů pak mohou být jednak zahraniční klienti, kteří jsou s ekologickým přístupem spojeni tradicí své země, nebo pak korporátní společnosti, které zlepšují spoluprací s ekologicky smýšlejícími hotely svou image.

 

 

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv